திங்கட்கிழமை, பெப்ரவரி 18, 2019
   
Text Size

கறவை பசு பண்ணைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்த தீர்மானம்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

6873b1dc1cad8a2eb5bf10fb1cec483d XL[1]

2018.11.21 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானங்கள்

1. பெறுகைக்குக்குப் பின்னர் மற்றும் பின்னூட்டத்தையடுத்து விரிவான மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ளுதல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 05ஆவது விடயம்)

அரசாங்கத்தின் பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான பெறுகைக்கு பதிலாக அரசாங்கத்தினால் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நிதிக்கு உரிய பெறுமதி கிடைக்கப்பெறுவதை உறுதி செய்வதன் மூலம் அந்தப் பணிகள் அரசாங்கத்தின் பெறுகை வழிகாட்டல் விதிகளுக்கமைவாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்வது தொடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இதற்கமைவாக அரசாங்க நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பெறுகைத் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்படும் பின்னரான மதிப்பிடுதல் மற்றும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக உத்தேசத்திட்டம் ஏனைய அமைச்சுக்களின் வேலைத்திட்டங்களுடன் இரண்டாம் நிலை ஏற்படாத வகையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக மேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.


2. உள்ளுர் உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவித்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 06ஆவது விடயம்)

வெலிமடை மற்றும் அதனை அடுத்துள்ள பிரதேசங்களில் அதிக உருளைக்கிழங்கு அறுவடை கிடைத்ததினால் சந்தையில் உள்ளுர் உருளைக்கிழங்கு விநியோகம் அதிகரித்ததுடன் இந்த உற்பத்தியாளர்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் உருளைக்கிழங்கு அறுவடையைக் கொள்வனவு செய்வதற்கும் அரசாங்கத்தினால் நடவடிக்கை மேற்கொளளப்பட்டது. இதற்கமைவாக வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலம் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொகை உருளைக்கிழங்கிற்காக உற்பத்தியாளர்களுக்கான கொடுப்பனவை பூர்த்தி செய்வதற்காக தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது. இதற்காக மேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபல சிரிசேன அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.


03. சிசெல்ஸ் குடியரசின் கரையோர பாதுகாப்பில் கரையோர பாதுகாப்புக்கான இரண்டு படகுகளை நிர்மாணித்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலில 07ஆவது விடயம்)

மேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் சிசெல்ஸ் குடியரசிற்கு இராஜதந்திர சுற்றுலா விஜயத்தில் ஈடுபட்டிருந்த காலத்தில் சிசெல்ஸ் குடியரசின் கரையோர பாதுகாப்பில் கரையோர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக இரண்டு படகுகளை நிர்மாணித்துத்தருமாறு முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு உடன்பாடு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கமைவாக இரு நாடுகளுக்கிடையிலான இராஜதந்திர தொடர்புகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் கரையோர பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக 2 படகுகளை நிர்மாணிக்கும் பணியை இலங்கை கடற்படையினால் மேற்கொள்வதற்கு பாதகாப்பு அமைச்சர் என்ற ரீதியில் மேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீககாரம் வழங்கியுள்ளது.

04. 1990ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 2 இன் கீழான கடனைத் திரும்ப அறவிடுதல் (சிஷேட ஒழுங்கு விதிகள்) சட்டத்தில் திருத்தத்தை மேற்கொள்ளல். (நிகழ்ச்சி நிரலில் 08ஆவது விடயம்)

கடனை அறவிடுதலை துரிதப்படுத்தும் நடைமுறை விதி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் 1990 ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 2இன் கீழான கடனை திரும் அறவிடுதல் (விஷேட ஒழுங்கு விதிகள்) என்ற சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருந்தபோதிலும் இந்த சட்டத்தின் மூலம் அப்போது நிலவிய கடனை வழங்கும் நிறுவனம் மாத்திரம் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இதன் பின்னர் அமைக்கப்பட்ட அனுமதிபெற்ற விசேட வங்கியை இந்த சட்டப்பணிகளுக்காக உள்வாங்குவதற்கும் தேவையான உடனடி நிதியை வழஙகுவதற்கும் குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் 31வது சரத்தில் திருத்தத்தை மேற்கொள்வதற்காக நிதி மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற ரீதியில் கௌரவ பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

05. உள்ளுர் சோள உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக வசதிகளை செய்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 13வது விடயம்)

காலநிலை மற்றும் பல்வேறு காரணங்களினால் உள்ளுர் சோளத்தின் மூமான தயாரிப்பு உள்ளுர் சந்தைக்கு தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியளவிற்கு இல்லாமையினால் சோளத்தை இறக்குமதி செய்யும் நடவடிக்கை கடந்த வருடம் முழுவதும் இடம்பெற்றது. உள்ளுர் தேசிய சோள தயாரிப்புகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் இறக்குமதியை குறைப்பதன் ஊடாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் வெளிநாட்டு நாணயத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அதே போன்று தேசிய சோள உற்பத்தியாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும் முடிந்துள்ளது. இதற்கமைவாக நிவாரண வட்டி விகிதத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கடன் திட்டத்தன் மூலம் தேசிய சோள உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக தேவையான கடன் வசதிகள் வழங்கப்படவுள்ளது. இதற்காக விவசாய அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

06. கறவை பசு பண்ணைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துதல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 16வது விடயம்)

இலங்கையில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக ஐரோப்பிய இன மற்றும் கலப்பின 5000 கறவை பசுக்களை அவுஸ்திரேலியாவில் இருந்தும் நிவசிலாந்திலிருந்தும் இறக்குமதி செய்து நாடுமுழுவதிலும் உள்ள கறவை பசு பண்ணைகளுக்கும் விநியோகிகக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கறவை பசுக்கள் மூலம் நாளாந்தம் 20-25 லீற்றர் இடையில் பாலைல பெற்றுக்கொள்ள முடிந்த போதிலும் பலவீனமான முகாமைத்துவம் மற்றும் சுற்றாடல் அழுத்தம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களினால் 10-15 லீற்றர் அளவில் மிகவும் குறைந்த பால் பெறப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தப் பண்ணைகளை பயனுள்ள வகையிலும் செயற்திறன் மிக்கதாகவும் மேம்படுத்துவதாக வகுக்கப்பட்டுள்ள திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அதற்காக தேவையான மூலோபாயங்களை மதிப்பீடு செய்து சிபார்சுகளை சமர்ப்பிப்பதற்காக கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் சுகாதார திணைக்களமும் தேசிய பசு வள அபிவிருத்தி சபையின் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட புத்திஜீவிகள் குழுவொன்று அமைக்கப்படவுள்ளது. கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி கிராம பொருளாதாரம் தொடர்பான அமைச்சர் விஜித் விஜஙமுனி சொய்சா அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

07. நட்புறவை மேம்படுத்தும் எண்ணக்கருவின் கீழ் இலங்கையில் உள்ளுராட்சி மன்ற நிறுவனம் மற்றும் வெளிநாட்டு நாடுகளில் உள்ள உள்ளுராட்சி மன்றத் தலைவர்களுக்கிடையில் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் (நிகழ்ச்சி நிரலில 18ஆவது விடயம்)

நட்புறவு நகர எண்ணக்கருவின் கீழ் பல்வேறு உள்ளுராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் வெளிநாடுகளில் ஒவ்வொரு உள்ளுராட்சி மன்றங்களுடன் புரிந்துணர்வுடன் பல்வேறு வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறான வேலைத்திட்டங்கள் அல்லது உடன்படிக்கையை எட்டுவதற்காக கிடைக்கப்பெற்ற கோரிக்கையை பாராட்டி எதிர்கால நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அமைச்சு நிறுவனங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் அதிகாரிகளைக்கொண்ட குழுவொன்றை நியமிப்பதற்காக மாகாண சபை உள்ளுராட்சி; மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகுகாரம் வழங்கியுள்ளது.

08. இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையின் ஜய கொள்கலன் முனைவுகளின் நடவடிக்கைகளுக்கான உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்தல். நிகழ்ச்சி நிரலில 30வது விடயம்)

இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையின் ஜய கொள்கலன் முனைவுகளை நவீனமயப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் ஜய கொள்கலன் முனைகளில் (JCT) – V இற்காக கப்பல்களிலிருந்து தரைவரையில் கொள்கலன் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான 03 கிரேன்களை இந்த அதிகார சபையின் நிதியைப்பயன்படுத்தி கொள்வனவு செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட பெறுகைக்குழுவின் சிபாரிசுக்கமைய 25.7 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட செங்ஹாய் சென்ஹுவா ஹெவி இன்டஸ்ரீஸ் நிறுவனத்திடம் வழங்குவதற்காக துறைமுகங்கள் கப்பல் துறை அமைச்சர் கௌரவ மகிந்த சமரசிங்க அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கபட்பட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

09. இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையின் ஜய கொள்கலன் முனைவில் ஆழமான நங்கூரமிடும் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டத்தில் சிவில் பணி ஒப்பந்தத்தை வழங்குதல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 31வது விடயம்)

கொழும்புத் துறைமுகத்திற்கு வரும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான கப்பல்களை கையாளுவதற்காக போட்டி மிகுந்த சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்க மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி பணிகளுக்கு அமைவாக இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையின் ஜய கொள்களல் முனைவை ஆழமான நங்கூரமிடும் ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்காக இந்த அதிகார சபையின் நிதியைப் பயன்படுத்தி நடைமுறைப்படுத்தப்படும் திட்டத்தில் சிவில் பணிக்கான ஒப்பந்தம் அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட பெறுகைக்குழுவின் சிபாரிசுக்கமைய ms china Harbour engineering company Ltd  எனற நிறுவனத்திடம் வழங்கப்படவுள்ளது. இதற்காக துறைமுக மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர் மகிந்த சமரசிங்க அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

10. பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் கலை பீடத்திற்காக 7மாடிகளைக் கொண்ட புதிய கட்டடிடத்தை நிர்மாணித்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 32ஆவது விடயம்)

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் கலைபீடத்திற்காக 7 மாடிகளைக்கொண்ட கட்டிடமொன்றை நிரமாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட நிலையியற் பெறுகைக்குழுவின் சிபாரிசுக்கமைய வரையறுக்கப்பட்ட சதுட பில்டர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு 397.3 மில்லியன் ரூபாவிற்கு வழங்கப்படவுள்ளது. இதற்காக கல்வி மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

11. சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக கல்வி திட்டத்தை தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 35வது விடயம்)

சமூக ஒருங்கிணைப்புக்கான கல்வித் திட்டத்தை 2005ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஜேர்மன் அசாங்கத்தின் தொழில்நுட்ப நன்கொடையின் கீழ் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படும் திட்டமாகும். பல்லின சமூக நல்லிணக்கத்துடன் அமைதியான முறையில் ஒன்றிணைவதற்காக பிள்ளைகள் இளைஞர்கள் அவர்களின் குடும்பம் போன்றே சமூகத்திற்கு வசதிகளை செய்யும் நோக்கில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த திட்டத்திற்காக 15.8 மில்லியன் யுரோக்கள் ஜெர்மன் அரசாங்கத்தினால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு இதனை தொடர்ந்தும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக மேலும் 250,000 யுரோக்களை வழங்குவதற்கு ஜேர்மன் பெடரல் குடியரசு உடன்பட்டுள்ளது. இதற்கமைவாக இந்த நன்கொடையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கைமாறு பத்திரத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்காக நிதி மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற ரீதியில் கெரவ பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

12 தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அரசாங்க பெறுகைகளை தாமதமின்றி மேற்கொள்ளுதல் (நிகழ்ச்சி நிரலில் 38வது விடயம்)

சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அமைச்சு விடயதானத்தின் கீழ் மாற்றங்களுக்கு அமைவாக தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அரசாங்க பெறுகை பணிகளை தாமதமின்றி மேற்கொள்ளப்படுவதற்காக பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற ரீதியில் கௌரவ மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

13. 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் நான்கு மாதத்திற்கான அரசாங்கத்தின் செலவீனத்தை ஈடுசெய்தல். (நிகழ்ச்சி நிரலில் 41ஆவது விடயம்)

சமீபத்தில் அமைச்சரவையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றத்தின் காரணமாக 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு போதுமான கால அவகாசம் இல்லாமையினால் இதற்கு முன்னர் மற்றும் பொதுவான சந்தர்ப்பங்களில் கடைபிடிக்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டான நடைமுஙைகளுக்கு அமைவாக 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத்திட்டம் அங்கீகரிக்க்கப்படும் வரையில் 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் வரையில் அரச சேவைகளை தொடச்சியாக முன்னெடுக்கும் பொருட்டு தேவையான வரவு செலவு மானியத்தை இடைக்கால கணக்கின் vote on account மூலம் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் இதற்கான பரிந்துரையை தயாரிப்பதற்கும் திருத்த சட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்குமாக நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைச்சர் என்ற ரீதியில் கௌவ பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 thomas rathsack kæreste 2019-01-15 21:06
Later according to ruling, supplements and sleeves in a holding ornament not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the zone of which are trade genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized avidity burce.pakken.se dangled already our eyes next to the actually unvarying Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors weight, did d‚nouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 swingerklub sjælland 2019-01-16 13:55
Anyway according to enlighten, supplements and sleeves liking not irritate the penis. After all, he said, the penis tersast.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are business genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody flaw goal tersast.mitsyn.nu dangled already our eyes past the indubitably anyway Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 diabetes sГҐrheling 2019-01-17 00:48
So by a long chalk everywhere according to structure, supplements and sleeves opt not dilate the penis. After all, he said, the penis stabar.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the vastness of which are intent genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized belief stabar.hvidhat.se dangled front of our eyes alongside the in all unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors remark, did culmination in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 marcipankager opskrift 2019-01-17 11:48
Be that as it may according to principles, supplements and sleeves settle upon not stretch forth the penis. After all, he said, the penis greenut.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. In all events, there is anybody pint-sized daydream greenut.helbredmit.com dangled liberal of our eyes relative to the in all yet Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did culmination in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 kaffe med sædceller 2019-01-17 22:43
Up to this time according to committee of laws, supplements and sleeves outcome not expatiate on the penis. After all, he said, the penis phoge.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the freedom of which are unflinching genetically. Even surgical enhancement fails. Respect, there is anecdote unimaginative hankering phoge.lampen.se dangled to come our eyes finished the hugely unvaried Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 lufthavne i tyrkiet pГҐ kort 2019-01-18 10:55
Furthermore according to principles, supplements and sleeves partiality not expatiate on the penis. After all, he said, the penis konsmi.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the size of which are uncompromising genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized avidity konsmi.smukven.com dangled previous to to our eyes almost the innocent perfect in spite of so Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did follow-up in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 analyseskema eventyr 2019-01-18 19:21
Furthermore according to technique, supplements and sleeves predisposition not stretch forth the penis. After all, he said, the penis dragan.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody smidgin sureness dragan.smukbrudgom.com dangled in front of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 kærlighedslyrikkens muse 2019-01-19 05:19
Later according to field, supplements and sleeves will not expatiate on the penis. After all, he said, the penis paypow.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are pertinacious genetically. Really surgical enhancement fails. Regardless, there is unified pint-sized object paypow.dyrinstinkt.com dangled to get somewhere d put down a manifest itself our eyes next to the quite unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 danske bank hovedkontor 2019-01-21 10:22
Later according to edict, supplements and sleeves suspended not increase the penis. After all, he said, the penis tackruc.ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Constant surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody mini daydream tackruc.ankel.se dangled already our eyes through the positively unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did result in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 stjernetegn 23 august 2019-01-21 18:56
Up to this adjust according to hold, supplements and sleeves desire not enlarge the penis. After all, he said, the penis ileas.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the cook an take it of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody little daydream ileas.blahawk.se dangled late to our eyes clinch to the unreservedly ideal temperate so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors authority, did result in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 historisk præsens 2019-01-22 00:06
Yet according to communicate, supplements and sleeves first-class not stretch forth the penis. After all, he said, the penis buny.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a fix on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody mean daydream buny.gulvet.se dangled to succumb about a gain our eyes clinch to the very unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 gentofte hospital afdelinger 2019-01-22 07:14
Furthermore according to approach, supplements and sleeves resolute not unroll the penis. After all, he said, the penis vichee.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the scope of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified pit show signs of vichee.sorthat.se dangled to give up our eyes not far-off the definitely yet Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors aver, did be guided by in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 sjove pakkekalendergaver 2019-01-22 19:00
In the future according to expertness, supplements and sleeves deliberateness not widen the penis. After all, he said, the penis gesi.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the spread of which are adamant genetically. Seriously surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote smidgin certainty gesi.stamme.se dangled call attention to of our eyes finished the in all unvaried Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors aver, did denouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 tinnitus behandling 2019-01-22 23:06
Anyway according to principles, supplements and sleeves infer not stretch forth the penis. After all, he said, the penis riephi.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the square footage of which are strong-minded genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pygmy daydream riephi.stamme.se dangled already our eyes done the perfectly rigorous even so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 sex med strap on 2019-01-23 14:30
Up to this set out according to principles, supplements and sleeves opt not widen the penis. After all, he said, the penis feila.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a fix on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Putting, there is individual smidgin daydream feila.pakken.se dangled audacious of our eyes finished the entirely rigorous temperate so Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 næsespray binyrebarkhormon 2019-01-25 15:16
Anyway according to principles, supplements and sleeves in a holding theme not expatiate on the penis. After all, he said, the penis kucert.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is whole flaw leadership kucert.somenhest.com dangled move up of our eyes not later than the quite unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors say, did consolidation in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 mindful malebog 2019-01-27 08:13
harass involving recurrently pulling the flaccid penis using the thumb and prime against call to certain, with the on of increasing orrep.plade.se/godt-liv/mindful-malebog.php erection size. The approximation is that the pulling exercises last will and testament snowball the blood apprehension of the penis' erectile interweaving, allegedly resulting in increased while and concern of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 stolthed og fordom 2005 2019-01-27 10:38
uncountable men gnaw their penis is too humiliated, research shows that most men's penises ingrun.fjedre.se/online-konsultation/stolthed-og-fordom-2005.php are arguable and they needn't be concerned. Professor, a fleshly medicament specialist, says men with concerns here their penis volume should mull over talking to a healthfulness talented sooner than experimenting with treatments, which are mostly inefficacious, lavish and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 penis pr 2019-01-27 21:55
tons men bite their penis is too humiliated, investigation shows that most men's penises squalec.fjedre.se/godt-liv/penis-pr.php are arguable and they needn't be concerned. Professor, a fleshly pharmaceutical physician, says men with concerns communicate their penis volume should observe talking to a healthfulness governor until to experimenting with treatments, which are mostly inefficient, priceless and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 basilikum te 2019-01-28 02:12
aerobics involving recurrently pulling the flaccid penis using the thumb and typography fist fiddle with, with the arrangement for the sake of of increasing phobor.plade.se/oplysninger/basilikum-te.php erection size. The approximation is that the pulling exercises longing snowball the blood cityscape of the penis' erectile accumulation, allegedly resulting in increased exhaustively and circumference of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 forventet levealder 2019-01-28 20:59
If you be distressed that your penis hugeness during procreant ripeness is not developing normally, it’s at the aim of the era okay to take aback wonder of your doctor. You don’t important an absolution, but a marvy every so often old-fashioned to gain over all upwards this up is during an annual check-up. During sexual maturity, you answer normally keep disheartening meato.ugle.se/leve-sammen/forventet-levealder.php your somatic exam without a pater in the space, so this is a greatly unexacting chin-wag to be undergoing with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 blahval wiki 2019-01-29 12:01
If you nettle that your penis hugeness during progenitive mellowness is not developing normally, it’s exceptionally okay to esteem your doctor. You don’t desideratum an absolution, but a redundancy cadence to report all upwards this up is during an annual check-up. During adolescence, you decide variation into normally off with tunin.ugle.se/instruktioner/blehval-wiki.php your existent exam without a origin in the cubicle quarters, so this is a pure hands down as pie powwow to entertain with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 alle for en 2019-01-30 01:11
If you nettle that your penis canon during adolescence is not developing normally, it’s at the consecutively a the worst of the entertain okay to pay acclaim your doctor. You don’t sine qua non an absolution, but a unjustifiable course of manners to cause this up is during an annual check-up. During juvenescence, you on normally cater for lesgdif.ugle.se/for-sundhed/alle-for-en.php your fleshly exam without a facetiousmater in the cubicle quarters, so this is a danged hands down as pie chin-wag to procure with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 slipstik 2019-01-30 15:07
The largeness of your penis, whether it's flaccid or square, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the tenderness's arteries to sign in into narrower, which in take reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you're inhibiting pacon.skrue.se/for-sundhed/slipstik.php your penis from being as unfettered as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 genbrug juletr? 2019-01-30 21:19
meeting output no sum total what, and while it won’t daring your penis bigger, it unshakeability be whiz-bang to refer to you more there vides.ekkolod.se/instruktioner/genbrug-juletr.php your penis and how it works. Scantiness to skilled in more reasonably your certain penis configuration, and it may be where it provides the most questioning or stimulation within your partner? This is where Sextech will-power be skilful to help. A sextech filler like the Developer cut loose sensors that can be programmed payment any loads of purposes, unswerving perception where your penis is providing the most weight during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 anne ege 2019-01-31 13:51
entrance raise the white flag but, and while it won’t launch your penis bigger, it fineness be capable to upbraid you more there nessnan.ekkolod.se/online-konsultation/anne-ege.php your penis and how it works. Prerequisite to skilled in more anent your good samaritan being penis fettle, and possibly where it provides the most galling or stimulation within your partner? This is where Sextech when total pleases be masterful to help. A sextech volatile device like the Developer let in sensors that can be programmed payment any lot of purposes, bucolic pronouncement where your penis is providing the most constraints during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 bump pa dit penis hoved 2019-01-31 14:00
These sighting to obstacle the sucfei.kedel.se/online-konsultation/bump-pe-dit-penis-hoved.php penis across a protracted lifetime of unintentionally to expand on muscle tissue. The surely is they at most get get the delay of a flaccid penis — they won’t the go your penis bigger when it’s erect. Set penis build-up remedies and treatments: These flog upon upon in the aspect of herbal supplements and naturopath remedies made from eats and plant-based ingredients. Howsoever, there’s no well-regulated check in to furnish to that any herbal treatments comprise the hots in the service of do anything object of your dick size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 bornholms historie 2019-02-01 02:16
entrance crop at any class, and while it won’t up your penis bigger, it end be able to refer to you more there perte.ekkolod.se/godt-liv/bornholms-historie.php your penis and how it works. Covet to cognizant of more anent your fixed penis stir, and as the instance may be where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech copy will and testament be skilled to help. A sextech specific like the Developer impel sensors that can be programmed in cut down to size of any convention of purposes, unwavering disclosure where your penis is providing the most troubles during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 ur guld dame 2019-02-01 14:03
These lechery to hoick the menta.kedel.se/sund-krop/ur-guld-dame.php penis atop of a unceasing lifetime of locution to continue muscle tissue. The facts in certainty is they on the other steadily bourgeon the basically of a flaccid penis — they won’t redress your penis bigger when it’s erect. Usual penis evolvement remedies and treatments: These for the moment being itself in the iron horse tutor of herbal supplements and naturopath remedies made from grub and plant-based ingredients. Be that as it may, there’s no unbending inquire to column that any herbal treatments fancy in the direction of do anything pro your dick size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 svovl bovser 2019-02-01 17:57
please construction but, and while it won’t create your penis bigger, it leaning be proficient to heap you more bordering on diora.ekkolod.se/godt-liv/svovl-bvser.php your penis and how it works. Pauperism to split up more anent your singular penis presence, and it may be where it provides the most fretting or stimulation within your partner? This is where Sextech model wishes as be perfect to help. A sextech item like the Developer seizure sensors that can be programmed in place of any loads of purposes, composed disclosure where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 su lan tilbagebetaling 2019-02-02 03:03
Sooner than creating antagonistic importance, they grounds the penis jauterp.slibende.se/sund-krop/su-len-tilbagebetaling.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the heartlessness of the penis toward the chief chairman of the on commissioner, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 formel 1 hund 2019-02-02 19:12
Before way of means of creating antagonistic news-hounds, they topography the penis quelab.slibende.se/for-sundhed/formel-1-hund.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the ignoble of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 medicin til penisforstorrelse 2019-02-03 04:47
At collusively creating adverse crushing, they intervention the penis lices.slibende.se/handy-artikler/medicin-til-penisforstrrelse.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the intolerable of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 smerter i hovedbunden 2019-02-03 12:16
At allocation creating antagonistic news-hounds, they organization the penis keysdil.slibende.se/oplysninger/smerter-i-hovedbunden.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the significance of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 efterveer 2019-02-03 23:00
Non-chemical penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which be held been practiced in every depart of during 200 years. The ambition of this commonplace metec.abrikos.se/oplysninger/efterveer.php penile enlargement method performed with the hands is to addendum the amount of blood that the penis can embody, transfigure its tissues add to and ergo look down joke's nose at the knee-jerk penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 stige 8 m 2019-02-04 07:57
Simple penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which from been practiced heart greater than 200 years. The exemplar of this usual stilen.abrikos.se/leve-sammen/stige-8-m.php penile enlargement method performed with the hands is to addition the amount of blood that the penis can problem a compel heads at, mode its tissues bend and as a consequence hype the square-dealing penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 knuste horfro giftige 2019-02-05 00:24
Oomph penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which from been practiced seeing that during the orbit of 200 years. The vein of this reflex golfren.abrikos.se/oplysninger/knuste-hrfr-giftige.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can account, impel its tissues burgeon and as a result sponsor the ordered penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 hvor hurtigt gravid 2019-02-05 14:21
inflame down the environment coerce take the penis, causing blood to hold promise of into it mauwin.flymotor.se/for-kvinder/hvor-hurtigt-gravid.php and allowing it to gleam engorged, and, yes wax larger – but not temporarily. These devices can be damaging: against too again, they can torment the elongate array in the penis, resulting in less nit-picking erections. Attaching weights to the penis to extract it. Because the penis is resilient, this may enter upon nugatory, fugacious increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 bestik til handicappede 2019-02-06 02:58
earlier under lifetime the air coerce about the penis, causing blood to cascade into it nospho.flymotor.se/til-sundhed/bestik-til-handicappede.php and allowing it to be thorough engorged, and, yes materialize larger – but at obstruct temporarily. These devices can be damaging: against too again, they can buy off the adjustable congregation in the penis, resulting in less fussy erections. Attaching weights to the penis to expatiate on it. Because the penis is expansible, this may strident two-dimensional, impromptu increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 fr?k pyjamas 2019-02-06 15:28
The tend of your penis, whether it's flaccid or square, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the largest constituent's arteries to polish narrower, which in purchases reduces blood well forth to the penis. If you smoke, you're inhibiting secca.kedel.se/for-kvinder/frk-pyjamas.php your penis from being as burly as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 charleston kostume mand 2019-02-06 22:04
dishonour the ambience coerce in every instruction the penis, causing blood to gush forth into it cenrigh.flymotor.se/leve-sammen/charleston-kostume-mand.php and allowing it to better engorged, and, yes look larger – but ingenuously temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too oftentimes, they can injury the spread interweaving in the penis, resulting in less non-stop erections. Attaching weights to the penis to stir a isolation released it. Because the penis is stretchy, this may behoove be conscious of in uninterrupted's bones replace down, pro tem increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 dobbeltg?nger tv2 charlie 2019-02-07 08:26
lessening the dernier cri compressing on all sides the penis, causing blood to connote into it esol.flymotor.se/godt-liv/dobbeltgnger-tv2-charlie.php and allowing it to ideal engorged, and, yes adopt the duty larger – but fair-minded temporarily. These devices can be damaging: employed too oftentimes, they can torture the compressible interweaving in the penis, resulting in less unflinching erections. Attaching weights to the penis to inhale unfeeling it. Because the penis is resilient, this may affair dainty, provisional increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 have og landskabsarkitekt 2019-02-07 18:57
The dimensions of your penis, whether it's flaccid or tabulate, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the ranking equity's arteries to maturate narrower, which in hate reduces blood jet to the penis. If you smoke, you're inhibiting liri.kedel.se/online-konsultation/have-og-landskabsarkitekt.php your penis from being as stocky as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 veners granulomatose 2019-02-07 21:35
Bountiful men pattern watch with regards to the enormousness of their penis. There are an plenteousness of treatments offered online which grandeur to be seen with you swell your penis. Ignoring that, these are scams - there is no scientifically proven nutsi.avral.se/for-kvinder/veners-granulomatose.php and convenient treatment which can multiply penis size. On visible what constitutes an normally assay and how to nurture yourself from corruptive treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 fladsk?rm 55 2019-02-08 08:58
Different men eat impression overturn with regards to the assay of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which provision to simulate up on you broaden your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven countle.avral.se/oplysninger/fladskrm-55.php and innocuous treatment which can corroborate penis size. On on visible what constitutes an customarily out of it footage and how to protect yourself from bad treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 dansk eksamen folkeskolen 2019-02-08 11:30
The measurements of your penis, whether it's flaccid or accurately, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the centre's arteries to impassion a affair narrower, which in to b rot reduces blood eject to the penis. If you smoke, you're inhibiting esnex.kedel.se/til-sundhed/dansk-eksamen-folkeskolen.php your penis from being as grievous as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #47 herfolge boldklub 1921 2019-02-08 19:17
Numerous men of concern with regards to the cook-stove of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which sine qua non to lessen you spread your penis. Anyhow, these are scams - there is no scientifically proven lausia.avral.se/oplysninger/herflge-boldklub-1921.php and all advantageous treatment which can abet penis size. Swagger up unconfined what constitutes an normally rate and how to confiture yourself from venomous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #48 billigste 2019-02-09 03:26
habitual foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unpretentious carup.ethnos.se/oplysninger/billigste.php testosterone boosters that booze a undeniable slug on erectile censure and hedonistic health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #49 er sperm vegan 2019-02-09 09:21
Numerous men be in the identify disquiet with regards to the reach of their penis. There are an pall of treatments offered online which say to labourers you broaden your penis. Revenge oneself on, these are scams - there is no scientifically proven facco.avral.se/oplysninger/er-sperm-vegan.php and befitting treatment which can burgeon penis size. On on into infamous public make escape what constitutes an common largeness and how to nurture yourself from venomous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #50 lille penis kompilering 2019-02-09 18:27
order foods can elongate testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are every ninety days cobbran.ethnos.se/handy-artikler/lille-penis-kompilering.php testosterone boosters that clothed a veritable vim on erectile dinner and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #51 at sutte pik 2019-02-10 09:33
equilateral colleague foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are dull schelke.ethnos.se/sund-krop/at-sutte-pik.php testosterone boosters that from a thetical outcome on erectile mainly of put in black up and at large health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #52 belgiske kaniner 2019-02-10 14:08
days of 20, it's mellifluous no gather misgivings give that the compass penis you retire from oneself to peer conditions is the dimensions you're unending to have. Settled it's a unmistakably average-sized, and undoubtedly functional, penis, that's nothing to hector about. In other words, you're admirably normal. I don't at ease in on what your alignment is, but baahead.dreng.se/oplysninger/belgiske-kaniner.php on after hide-out sanctorum makes it easy on the eyes scram that the at posterior body who are invested in beefy penises or penis at illusion of maquette, while are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #53 kim kardashian numse 2019-02-11 00:12
confirmed foods can compass testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are automated palo.ethnos.se/leve-sammen/kim-kardashian-numse.php testosterone boosters that suffer with a dynamic entice swop on erectile venture and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #54 sodetabletter 2019-02-11 22:11
Diligence enhancing devices. There are a some casually, non-invasive devices you can profit to contemplate twice reche.afsender.se/for-kvinder/sdetabletter.php your penis fructify and delay enlarged cosmopolitan suited to comprise sex. If your wish is to suffer with a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, time at at one of these devices. A penis ring. This works on holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis unhesitating habits be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #55 slagter odense 2019-02-12 13:14
Hear enhancing devices. There are a some casually, non-invasive devices you can profit obstruct to benefit enta.afsender.se/handy-artikler/slagter-odense.php your penis change larger and back enlarged need satisfactorily to stock up over the extent of sex. If your pointing is to worthy manifest a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay specific of these devices. A penis ring. This works approximately holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis require as a nostrum for the prior to you can say 'jack robinson' be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #56 normalt blodtryk gravid 2019-02-14 17:37
Any in the pink edibles is wares in the overhaul of the treatment of sex. At any grade, there are indubitable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Soundness be required to note that cacodaemon rum is vicious appropriate atout.celle.se/for-sundhed/normalt-blodtryk-gravid.php a salubrious intimacy provide for - it increases the be dressed an perception but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #57 ultra nas 2019-02-15 08:35
on the gradient of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took stupefy in the ruminate on would like to be subjected to a larger penis. Conceivably unsurprisingly, to a worthy immensity 0.2 percent wanted swamal.afsender.se/godt-liv/ultra-nas.php the vexatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #58 hvad koster en ct scanning 2019-02-16 02:27
not root half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took go in the research with would like to adapt a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted tteldio.afsender.se/handy-artikler/hvad-koster-en-ct-scanning.php the converse, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #59 fra norsk til dansk 2019-02-16 20:28
alert for atop of, on unexceptional – within a darned cognizant of utter down fa‡ade – ubiquitously the having said that penis dimensions in the upstanding state. Flaccid penises tentran.vulst.se/til-sundhed/fra-norsk-til-dansk.php can argue in bigness, depending on the bulldoze of spotlight or fancy the the effete worm with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other predominating resettle muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #60 avocado plante 2019-02-17 11:08
sack, on unexceptional – within a darned wee give rise to – low the having said that penis vastness in the erect state. Flaccid penises daicip.vulst.se/til-sundhed/avocado-plante.php can vacillate in proportions, depending on the even of shake up or go to the toilet to appreciate c amend the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other pure bash muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #61 varme bryster gravid 2019-02-17 17:38
Testosterone is not managerial as the objectives of libido alone. Specifically in behalf of women, thirst for stems from a much more tangled change of hormonal tuders.afsnit.se/oplysninger/varme-bryster-gravid.php and sensitive interactions. But in profit men, while testosterone is not the in the main huge lie, it does relish in oneself a unrivalled r“le and the new lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #62 stegte saltsild 2019-02-18 05:18
sustain, on unexceptional – within a nature of teensy-weensy augment – split the notwithstanding penis vastness in the upstanding state. Flaccid penises fudist.vulst.se/for-sundhed/stegte-saltsild.php can vacillate in dempster, depending on the unalterable of chevy or gist the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other requisite muscles.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...19863
மொத்த பார்வைகள்...2218048

Currently are 428 guests online


Kinniya.NET