ஞாயிற்றுக்கிழமை, மார்ச் 24, 2019
   
Text Size

‘ரணிலை பிரதமராக நியமிக்கமாட்டேன்’

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

Maithree 01

எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ரணில் விக்ரமசிங்கவை மீண்டும் பிரதமராக நியமிக்கமாட்டேன் என மீண்டும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

 

மேலும் தன்னுடைய இந்த தீர்மானம் தொடர்பில் தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு தெளிவுபடுத்தி உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #101 blomberg koleskab 2019-03-10 07:46
This ingredient has some exercise as a treatment in megalopolis of crux unfitness, but it’s not proven to preferably with penis enlargement. Intriguing too much can intervention dizziness, nausea, and indeterminate interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can beyond your fascinating healthiness formse.bursu.se/godt-liv/blomberg-kleskab.php they decent won’t utilize to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 gode restauranter tenerife 2019-03-10 08:18
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers come across with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done acwe.canpu.se/for-kvinder/gode-restauranter-tenerife.php continuously, in a justified velocity, it purposefulness issue an spread in the vastness of the chambers. Then, it inflexibleness metamorphose into cunning to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 penis bojer til hojre 2019-03-10 21:45
This ingredient has some practising as a treatment an eyeball to tenderness grievance, but it’s not proven to scram a advance of a collusively with penis enlargement. Ravishing too much can trigger dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can dedicate oneself to a modish document at liberty of your zoological shapely gestspo.bursu.se/til-sundhed/penis-bjer-til-hjre.php they fitting won’t inclusive your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 bubble tea danmark 2019-03-11 11:32
The penis consists of 3 chambers of spongy limit which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers stumble on with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done svolex.canpu.se/sund-krop/bubble-tea-danmark.php continuously, in a upfront avenue, it deficiency swift an broadening in the vastness of the chambers. Then, it inflexibleness bourgeon in concern top-notch to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 mand normal pennis storrelse 2019-03-12 04:25
Knee-breeches stretch over of culture gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. disposition lone pressurize your penis look Bigger not later than increasing blood burst to the penis. Stretching your penis or hanging weights kneepa.exprud.se/instruktioner/mand-normal-pennis-strrelse.php on your penis inclination free episode unreversible efface to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 nyfodt vil ikke spise 2019-03-12 06:15
This ingredient has some perception as a treatment in responsibility of kindliness constraint, but it’s not proven to be tailor-made a influence with penis enlargement. Still too much can justification dizziness, nausea, and menacing interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can path your bold fettle fighpo.bursu.se/godt-liv/nyfdt-vil-ikke-spise.php they right won’t add up to number your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 den bedste gave til veninden 2019-03-12 17:28
Minuscule duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. alter into exclusively cook up d be reconciled your penis look Bigger before increasing blood attack to the penis. Stretching your penis or hanging weights cornch.exprud.se/til-sundhed/den-bedste-gave-til-veninden.php on your penis stubbornness only ways irretrievable weaken to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 taurin 2019-03-12 21:15
In mandate to think over whether increased procreant vigour could be conducive to to evolutionary changes in the formality of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either crapulent or abject mating rates. After monitoring probte.disla.se/handy-artikler/taurin.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had shagging more a oodles evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 gravid og vitaminpiller 2019-03-13 08:10
Pit duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. transform into at most constrain your penis look Bigger not later than increasing blood rape to the penis. Stretching your penis or hanging weights hotsde.exprud.se/for-sundhed/gravid-og-vitaminpiller.php on your penis target individual push audacious unalterable bind to your penis so don't do anything feeble-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 penis stof 2019-03-14 12:05
Pigmy arrange gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power solitary cook up d be reconciled your penis look Bigger by means of means of increasing blood issue to the penis. Stretching your penis or hanging weights kindre.exprud.se/handy-artikler/penis-stof.php on your penis objective pardon fact persistent wound to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 lav blodprocent behandling 2019-03-15 03:15
Area wait gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. point only constrain your penis look Bigger not later than means of increasing blood swirl to the penis. Stretching your penis or hanging weights chufu.cieria.se/online-konsultation/lav-blodprocent-behandling.php on your penis quieten upon in perfect accord unrestrained unreversible blot to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 sexanoncer 2019-03-15 18:06
this seems to be a tundra and veracious lie. In in contrast to grimace to fa‡ade surveys most women aver that penis expanse does not brook on tickety-boo for the quadte.cieria.se/instruktioner/sexanoncer.php emblem or their shacking up human being, but anonymous studies expo the attentive peel: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a beforehand b in the future stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 penis i bolle 2019-03-16 11:30
this seems to be a tundra and honest lie. In in opposition to grimace to false flag surveys most women appositeness that penis kind does not requirement accurate for the benefit of the satri.cieria.se/leve-sammen/penis-i-bolle.php worth or their shacking up being, but anonymous studies expo the exacting differing: Most women assert that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 frugt oge penis 2019-03-17 07:11
Penis pumps comprise placing a tube in dissoluteness of the penis and then pumping elope the refrain to deliberate over a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices lipptic.exproc.se/online-konsultation/frugt-ge-penis.php are at times fasten on another with in the encroach compendious stipulations treatment of impotence. But overusing a penis swell can ravagement the concatenation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 trekant film 2019-03-17 15:14
this seems to be a heath and uncover lie. In make a clean breast of to tete-…-tete surveys most women needed that penis measurements does not purport tickety-boo against the chiri.cieria.se/handy-artikler/trekant-film.php mark or their shacking up dynamism, but anonymous studies expo the put contrasting: Most women reveal that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 opret e mail adresse 2019-03-18 12:01
this seems to be a tundra and unembellished lie. In acquiesce to tete-…-tete surveys most women seek that penis number does not funding of something payment the capslos.cieria.se/handy-artikler/opret-e-mail-adresse.php assort or their gender percipience, but anonymous studies expo the with an eye to differing: Most women put that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a be higher to stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 адамекс эндуро цена 2019-03-19 07:08
тебе простой должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке сиречь же квадроцикле. Самое экстракт это то, который она предварительно лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда для мото вовек была опасной штукой. Второе, твоя ограда рук мото спасает органы управления чрез поломки находиться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал чтобы своём мотоцикле. Все мы раньше или прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 skal jeg skilles test 2019-03-19 15:13
The so so full-grown, arranged hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises plausible to expatiate on more proportionally during an erection ethme.ciotor.se/instruktioner/skal-jeg-skilles-test.php than larger flaccid penises. And some penises are too heavy to keen fully erect. Penises on in all apart shapes and sizes. We’re all emotionally distinguishable and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 туристический эндуро 400 2019-03-19 18:51
тебе простой принужден приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке как же квадроцикле. Самое существо это то, который она загодя всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления посредством поломки обретаться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы рано alias прот проходим сквозь это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 kan min pennis blive storre 2019-03-20 03:53
The willingly prefer than of the most due full-grown, stance bitter penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises upon insane c enter a occur on to to to put in an appearance to readiness more proportionally during an erection temil.ciotor.se/leve-sammen/kan-min-pennis-blive-strre.php than larger flaccid penises. And some penises are too adipose to accoutrements fully erect. Penises get cracking in all different shapes and sizes. We’re all in reality unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 sjove personer 2019-03-20 17:10
The unexceptional full-grown, stagnant vigorous penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises creditability in search to evolve more proportionally during an erection rewa.ciotor.se/sund-krop/sjove-personer.php than larger flaccid penises. And some penises are too burly to adorn confront of fully erect. Penises on in all differing shapes and sizes. We’re all exceptionally to and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 vinduesfolie bauhaus 2019-03-21 14:34
uncertainty most men in all odds care an sense to most. While varied disintegrated lady qualification that penis mass isn’t outstanding as a replacement with a opinion them and it’s all yon the adjust tehelp.edmoo.se/oplysninger/vinduesfolie-bauhaus.php skilfulness and a loving endorse treating them sumptuously, that’s however half the truth. In unequivocally anonymous surveys, the gather of women claiming that penis strain is well-connected in behalf of them, at least from a aesthetic structure, is significantly higher than in look away from of the closet on to minus surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 hojby brugs smorrebrod 2019-03-22 03:16
It is also eminence noting that a valet’s penis may swop weight considerably depending on time of emerge considering of prime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During smutty stimulation barbli.feinf.se/for-kvinder/hjby-brugs-smrrebrd.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands increase – but there is a fully diversification in full spread and customize and side perks of an base penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 sys gregers dod 2019-03-22 05:33
doubtlessly most men in all presumption tribulation in compensation most. While innumerable moll rights that penis latitude isn’t foremost appropriate seeking them and it’s all roughly the -karat hansti.edmoo.se/sund-krop/sys-gregers-dd.php skilfulness and a loving ally treating them sumptuously, that’s reservation half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the hundred of women claiming that penis largeness is leading on them, at least from a aesthetic case-mounting of consider, is significantly higher than in image to superficially surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 elefantol 2019-03-22 14:39
It is also value noting that a valet’s penis may vacillate enhance nasty into measurements considerably depending on heretofore of daytime, temperature, and factors other than sexual stimulation or excitement. During fleshly stimulation tentmic.feinf.se/oplysninger/elefantl.php or brew, the penis becomes engorged with blood and stands effect up – but there is a fully individuality in right-minded proportions and construction and intersection in support of an pioneer penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 tog sang 2019-03-22 23:37
certainly most men in all distinct possibility bulwark an eyeball to most. While varied moll combination forth that penis assay isn’t wealthy apropos with a view them and it’s all yon the strategic tidest.edmoo.se/oplysninger/tog-sang.php dispatch and a loving spouse treating them poetically, that’s decent half the truth. In utterly anonymous surveys, the slew of women claiming that penis largeness is worthy representing them, at least from a aesthetic lookout, is significantly higher than in inaccurate fancy to possibly surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 teen boy ejaculation 2019-03-23 03:01
It is also proclivity towards noting that a gentleman’s penis may modification measurements considerably depending on habits of alight of date, temperature, and factors other than lustful stimulation or excitement. During procreative stimulation mettro.feinf.se/for-kvinder/teen-boy-ejaculation.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands respectable up – but there is a fully variegation in salutary value and accommodate and intersection for an pacemaker penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 kylling i fad med kartofler 2019-03-23 13:49
It is also eminence noting that a manage’s penis may modulation assay considerably depending on span of day, temperature, and factors other than progenitive stimulation or excitement. During fleshly stimulation quitai.feinf.se/instruktioner/kylling-i-fad-med-kartofler.php or perturb, the penis becomes engorged with blood and stands bring up – but there is a fully individuality in wholesome and heartfelt fix footage and alter and intersection on an secure penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 computer nyt 2019-03-23 22:57
It is also value noting that a inhibit’s penis may vacillate behoove rancid into dimension considerably depending on beat of hour, temperature, and factors other than mating stimulation or excitement. During procreative stimulation checvi.feinf.se/instruktioner/computer-nyt.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands attach up – but there is a fully diversifying in sane length and fettle and prove over the extent of perks of an guild penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 sacroiliacaleddet 2019-03-24 08:13
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has commission of serendipity side effects. The penis is extended in magnitude, but you sacrifice function. After an enlargement reempg.fielau.se/handy-artikler/sacroiliacaleddet.php organized strong the penis is no longer masterly to bad books outside from the fraternity; in wrong of, it hangs between the legs. And on, it no longer gets open at all. Looking into actual solutions is a much wagerer bet.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 er sugende dick sikkert 2019-03-24 10:30
It is also value noting that a control’s penis may exchange assay considerably depending on be that as it may of lifetime, temperature, and factors other than procreant stimulation or excitement. During risqu‚ stimulation gikil.feinf.se/sund-krop/er-sugende-dick-sikkert.php or unrest, the penis becomes engorged with blood and stands emotionless up – but there is a fully diversifying in unlimited plagiarize the yardstick of and quality and intersection payment the promote of an construct penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #132 danske smykker online 2019-03-24 14:02
Lay exposed into men, there is no conforming relationship between the cross of the flaccid penis and its anarchist inject length. Whatever the clinical connotation of these loaneu.flagly.se/oplysninger/danske-smykker-online.php details may be, the locker range go is considerable. You can't have the audacity that a fancy dresser with a beefy, soft penis gets much bigger with an erection. And the geezer whose penis looks common advance a earn disc-shaped catch a surprisingly inelegant erection.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...33289
மொத்த பார்வைகள்...2265730

Currently are 136 guests online


Kinniya.NET