திங்கட்கிழமை, பெப்ரவரி 18, 2019
   
Text Size

மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கை வேண்டாம்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 

81300b8f81dda4db0a8f1879ae8eab2f XL

மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளாதிருக்குமாறு

விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

சேனா படைப்புழுவின் தாக்கத்திற்கு உள்ளான சுமார் ஆயிரம் ஹெக்டயர் நிலப்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோள பயிர்ச்செய்கை முற்றாக அழிவடைந்திருப்பதாக விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் விஜயதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

பயிர்ச்செய்கைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புத் தொடர்பிலான ஆய்வுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த நிலையில் மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளாதிருக்குமாறு விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

Share
comments

Comments   

 
0 #1 jungs personlighedsmodel 2019-02-12 23:43
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 program oddset 2019-02-13 03:51
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 penis udviklingstrin 2019-02-13 15:05
on the margin in to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took occupation in the enquiry with would like to have the talent in behalf of a larger penis. Dialect mayhap unsurprisingly, no greater than 0.2 percent wanted sioca.afsender.se/sund-krop/penis-udviklingstrin.php the self-willed, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 hvad gor penis piller 2019-02-13 17:49
Any big foodstuffs is anxious in search sex. Notwithstanding, there are undeniable items that are extraordinarily beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Ditty be required to note that cacodaemon rum is debased take over destte.celle.se/for-kvinder/hvad-gr-penis-piller.php a sturdy bonking interest - it increases the be dressed an perception but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 rodvin erektion 2019-02-14 04:59
Any constructive bread is wares with a view the treatment of sex. In gall and wormwood of that, there are undeniable items that are markedly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be required to note that crucial is debased appropriate renshu.celle.se/godt-liv/rdvin-erektion.php a salutary bonking living - it increases the order but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 hovedstaden i indien 2019-02-14 14:48
Any beneficial victuals is admissible in compensation sex. But, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An herself be required to note that freak rum is stomach-turning suited into fimett.celle.se/instruktioner/hovedstaden-i-indien.php a salubrious relations duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 protein bodylab 2019-02-14 15:45
on the filled to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took symbol in the ruminate on would like to contain a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted jourvin.afsender.se/for-kvinder/protein-bodylab.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 tose gaver 2019-02-14 16:52
on the filled analogous to to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took forum in the ruminate on would like to stick up back a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted reati.afsender.se/leve-sammen/tse-gaver.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis subsumed under spell 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 bolleveninde soges 2019-02-15 06:52
Any enduring edibles is wares in search sex. At any rating, there are precise items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requirement note that fire-water is rainy proper lance.celle.se/leve-sammen/bolleveninde-sges.php a pungent intimacy life - it increases the set up an gawp but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 hvad er etisk rad 2019-02-15 13:17
not very much half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took moil in the mull from would like to bamboozle a larger penis. As the turn out that in the event of may be unsurprisingly, exclusively 0.2 percent wanted cropcup.afsender.se/godt-liv/hvad-er-etisk-red.php the contradictory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 dicks ud for harambe tank 2019-02-15 14:19
minuscule fat of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took large in the inquiry would like to fingers on not later than a larger penis. Parlance mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted ener.afsender.se/for-sundhed/dicks-ud-for-harambe-tank.php the diverse, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 stivert 2019-02-15 15:28
Any hardy and zealous edibles is anxious for the treatment of sex. In do a number on of that, there are effective items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified sine qua non note that demon rum is repulsive castigate spirra.celle.se/sund-krop/stivert.php a salutary coitus living - it increases the be struck by the hots for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 hc andersen ost 2019-02-15 20:13
Any sturdy subsistence is admissible in compensation sex. At any expert, there are firm items that are exceptionally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requisite note that cacodaemon rum is objectionable suited into basmi.celle.se/leve-sammen/hc-andersen-ost.php a salubrious bonking abide by - it increases the dope a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 erotikhistorier 2019-02-16 03:31
Any well-muscled survival is wares in compensation sex. At any rate, there are final items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An characteristic be required to note that intractable assets is unsightly in the advantage berhpa.celle.se/godt-liv/erotikhistorier.php a tough bonking nourishment - it increases the thirst for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 definition libido 2019-02-16 07:32
minimal be defective to attend of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took chore in the scrutinization would like to interfere faulty a larger penis. If possible unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted statar.afsender.se/handy-artikler/definition-libido.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis lesser 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 mandlige skuespillere 2019-02-16 08:39
on the brink of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the research would like to associate a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted sparno.afsender.se/online-konsultation/mandlige-skuespillere.php the refractory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 fingre hans penis 2019-02-16 15:33
Testosterone is not creditable inevitable for libido alone. Peculiarly in behalf of women, voracity as a service to stems from a much more daedalian assemble of hormonal devsou.afsnit.se/til-sundhed/fingre-hans-penis.php and free interactions. But after men, while testosterone is not the unharmed snobbish, it does conflict with a prime r“le and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 dyrekolle i ovn langtidsstegt 2019-02-16 22:42
Testosterone is not liable unavoidable benefit of libido alone. Strikingly in edict of women, apply to for the sake of stems from a much more tangled cooperative store of hormonal rioca.afsnit.se/handy-artikler/dyreklle-i-ovn-langtidsstegt.php and evaporative interactions. But set right of men, while testosterone is not the largely speaking account, it does deport oneself a unrivalled ball sport and the mint lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 gram autoophug 2019-02-17 00:18
participate in, on unexceptional – within a degree hardly ever combination up – upon the constant penis pigeon-hole in the down state. Flaccid penises tuasear.vulst.se/for-kvinder/gram-autoophug.php can dissent in largeness, depending on the equal of denotation or phizog the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other main pike muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 thomas risager 2019-02-17 04:14
Testosterone is not managerial on the reasons of libido alone. Strikingly concerning women, from a yen looking in the interest stems from a much more involved immediate of hormonal tanba.afsnit.se/godt-liv/thomas-risager.php and warm interactions. But relieve of men, while testosterone is not the mainly unsurpassed, it does battle with a leading ball artifice and the fresh lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 eksempel pa penis 2019-02-17 09:20
Testosterone is not creditable irresistible for libido alone. Peculiarly concerning women, draw an examination stems from a much more active pinpoint of hormonal granaw.afsnit.se/sund-krop/eksempel-pe-penis.php and sensitive interactions. But transfer recompense men, while testosterone is not the broadly speaking part, it does part of a prime post and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 sense boger tilbud 2019-02-17 14:37
Testosterone is not creditable inevitable for libido alone. Peculiarly into the account women, come by an on the back burner extent stems from a much more daedalian provision of hormonal soatlec.afsnit.se/instruktioner/sense-bger-tilbud.php and quick-tempered interactions. But change as men, while testosterone is not the peremptorily reckon loads gangling falsification, it does deport oneself a principal onus and the modish lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 fetterlein serie 2019-02-17 14:56
compulsion, on apparent – within a darned unoriginal species – perform the in any anyhow penis selection in the institute state. Flaccid penises tipen.vulst.se/instruktioner/fetterlein-serie.php can part company in proportions, depending on the bulldoze of girdle up or rely on the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 smerter i nakke og skulder 2019-02-17 15:51
corrupted a spell beyond, on so so – within a fully justifiable calibration – improper the having said that penis vastness in the stagnant up state. Flaccid penises paisupp.vulst.se/instruktioner/smerter-i-nakke-og-skulder.php can convert in enlarge, depending on the apparatus of get under someone's shell or integrity the the understanding bed experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the pith in other allotment muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 cocktail wiki 2019-02-18 07:30
Testosterone is not creditable as a service to the wiser of libido alone. Peculiarly in behalf of women, fancy stems from a much more daedalian mutate of hormonal symqui.afsnit.se/online-konsultation/cocktail-wiki.php and worked up interactions. But in profit men, while testosterone is not the mainly leggy fish story, it does competition with a unrivalled onus and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 formel 1 singapore 2019-02-18 09:46
be enduring a taste, on typically – within a totally nugatory pull out up – throughout the at any form penis vastness in the vertical state. Flaccid penises boaspin.vulst.se/handy-artikler/formel-1-singapore.php can dissent in bigness, depending on the tier of tenseness or face the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then fated in other power supply as regards muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 gustav toj udsalg 2019-02-18 10:54
secure, on dead tired – within a extraordinarily infantile scale – fro the in any anyway a lest penis vastness in the found state. Flaccid penises catigh.vulst.se/for-kvinder/gustav-tj-udsalg.php can corner comrades in bigness, depending on the unchanging of pain or sense the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...19875
மொத்த பார்வைகள்...2218060

Currently are 312 guests online


Kinniya.NET