ஞாயிற்றுக்கிழமை, மார்ச் 24, 2019
   
Text Size

உரிமை அரசியலும் அபிவிருத்தி அரசியலும் ஒன்றா, வேறு வேறா?

 

நாம் அடிக்கடி நம் அரசியலில் கேட்கும் வார்த்தைகள், “ எங்களுக்கு அபிவிருத்தி முக்கியம் இல்லை; உரிமையே முக்கியம்”. “ உரிமையில்லாத அபிவிருத்தியால் பயன் இல்லை.” “ அபிவிருத்திக்காக சோரம்போக முடியாது.” “இரண்டும் தேவை”. “ அபிவிருத்தி தேவைதான் அதற்காக உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது”. போன்றவையாகும்.

அவ்வாறு உரிமை வேறு, அபிவிருத்தி வேறு என்றால், உரிமை என்றால் என்ன? அதிகமானவர்களிடத்தில் பதில் இல்லை. எங்களுக்கு அபிவிருத்திகளைவிட உரிமைதான் முக்கியம் என்று மேடைகளில் பேசுகின்ற அரசியல்வாதிகளும் இதுவரை உரிமை என்றால் என்னவென்று கூறவில்லை. அவர்களுக்கும் தெரியுமோ தெரியாது.

ஒரு பாடசாலையில் வகுப்பறைக் கட்டம் இல்லாமல், தளபாடங்கள் இல்லாமல் மரத்தின் கீழ் நிலத்தில் அமர்ந்து படிக்கிறார்கள். அவர்கள் பாடசாலைக்கட்டிடம் பெறுவது உரிமையா அல்லது உரிமையிலிருந்து வேறுப்பட்ட அபிவிருத்தியா?

ஒரு ஊரில் குடிதண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தண்ணீர் வசதி பெறுவது உரிமையா? உரிமையோடு தொடர்பில்லாத அபிவிருத்தியா? அவை உரிமை இல்லையென்றால் உரிமை என்றால் என்ன?

மறைந்த தலைவர் அபிவிருத்தி செய்யமாட்டோம். ரோட்டுப் போடமாட்டோம், பாலம் கட்டமாட்டோம், வீடுதரமாட்டோம், உணவுமுத்திரை தரமாட்டோம், உத்தியோகம் தரமாட்டோம்; என்று மேடைகளில் முழங்கினார். நாங்களும் அவருடன் சேர்ந்து பலமேடைகளில் அதனைப் பேசியிருக்கின்றோம். ஆனால் ஒரு மேடையிலாவது அபிவிருத்தி உரிமையல்ல; அல்லது அபிவிருத்தி வேறு, உரிமை வேறு அல்லது உரிமையைப் பெற்ற பின்புதான் அபிவிருத்தி செய்வோம்; என்று கூறவில்லை.

அவர் இன்னும் சொன்னார், அதாவது “ எதுவும் செய்யமாட்டோம்” என்றும் சொன்னார். ‘எதுவும் செய்யமாட்டோம்’ என்றால் எதற்காக அரசியல்கட்சி? ஆனாலும் சொன்னார். மக்களும் வாக்களித்தனர்.

சரி, எதுவும் செய்யமாட்டோம், என்றவர் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாரா? அபிவிருத்தி செய்யமாட்டோம், என்றவர் அபிவிருத்தி செய்யாமல் இருந்தாரா? உத்தியோகம் தரமாட்டோம் என்றவர் உத்தியோகம் தராமல் இருந்தாரா? இல்லை. அவ்வாறாக இருந்தால் அவர் அவ்வாறு சொன்னதற்கு வேறுபொருள் இருந்திருக்க வேண்டும்.

அபிவிருத்திவேறு, உரிமை வேறு என்றால் அவர் உரிமைகளையெல்லாம் பெற்றுத்தந்தபின்னா அபிவிருத்திசெய்ய ஆரம்பித்தார்? அவ்வாறு உரிமைகள் பெற்றுத்தந்ததன் பின்தான் அபிவிருத்தி செய்தார் என்றால் அவ்வாறு உரிமைகள் பெற்றாகியதன்பின் இன்னும் என்ன உரிமை பெறுவதைப்பற்றி இவர்கள் பேசுகின்றார்கள். எந்த உரிமையையைப் பெறுவதற்காக அபிவிருத்தியைப் கடந்த 18 வருடமாக பின்தள்ளுகிறார்கள்?

எனவே, அபிவிருத்தி என்றால் என்ன? உரிமை என்றால் என்ன? என்பதில் நமக்குள் குழப்பமிருப்பது புரிகிறதல்லவா? இதுதான் இந்த அரசியல்வாதிகளின் பலம்.

மறைந்த தலைவர் “எதுவும் செய்யமாட்டோம்” என்று சொன்னார். மக்கள் வாக்களித்தனர். எனவே, இந்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்யத்தேவையில்லை. கரங்கா காணியை மீட்கத் தேவையில்லை, கல்முனை புதியநகரம் கட்டத்தேவையில்லை, ஒலுவில் பிரச்சினை தீர்க்கத்தேவையில்லை, ......... எதுவும் செய்யத்தேவையில்லை; என்று நினைத்துக் கொண்டார்கள்.

ஒன்றும் செய்யாவிட்டால்தான் இந்த மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்; என்று எண்ணிவிட்டார்கள். மக்களும் ஆம் நாங்கள் அவ்வாறுதான். எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யத்தேவையில்லை. நாங்கள் வாக்களிப்போம்; என்று நிருபிக்கின்றார்கள்.

பின்னால் வந்த “ சப்த வெடிலும்” , ‘ நீங்களும் ஒன்றும் செய்யாமல்தானே வாக்குப்பெறுகிறீர்கள்; நீங்கள் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய அமைச்சை வைத்துக்கொண்டு ஒன்றும் செய்யமலிருக்கிறீர்கள், நான் ‘ யாவாரம்’ தெரிந்தவன், எனவே அபிவிருத்தியே செய்யமுடியாத அமைச்சை எடுத்து யாவாரம் செய்கிறேன்.

அப்பப்ப வந்து சத்தம்போடுவேன். என்னைக் ‘குட்டி அஷ்ரப்’ என்று எழுவதற்கு கூலியாட்கள் வைத்திருக்கிறேன்; ஏமாந்த மக்கள் உங்களுக்கு போட்டு மிகுதியை எனக்குப்போடுவார்கள்’ என்று ஒரு அரசியல் யாவாரம் நடக்கிறது.

உரிமை என்றால் என்ன?
——————————-
உரிமை என்பது மிகவும் ஆழமான சொல். அது தொடர்பாக எத்தனையோ சர்வதேச உடன்படிக்கை வந்துவிட்டன. சுருக்கமாக, உரிமை என்பது, “moral or legal entitlement to do or have something”; அதாவது, ஒன்றைச் செய்வதற்கு அல்லது பெறுவதற்கு சமூகப்பெறுமானங்களின் அடிப்படையில் அல்லது சட்டரீதியாக உங்களுக்கு இருக்கின்ற உரித்துத்தான் “ உரிமை”யாகும்.

உரிமை பலவகைப்படும். சிவில், அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார உரிமைகள் என பல வகைகள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் மேலும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன. உயிர்வாழும் உரிமை, மதத்தை பின்பற்றும் உரிமை, கல்வி பெறுவதற்கான உரிமை..... இவ்வாறு நீண்ட பட்டியல் இருக்கின்றன.

உதாரணமாக, உயிர்வாழ்வதற்கான உரிமை எனும்போது வெறுமனே உயிர் வாழுதல் என்பது பொருளல்ல. அதற்கு மேலதிகமாக கௌரவமாக வாழுதல் என்ற பொருளையும் அது உள்ளடக்குகின்றது. கௌரவமாக வாழுதல் என்பதை மேலும் வியாக்கியானப்படுத்தும்போது கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்விடம், தொழில் போன்ற உரிமைகள் அதற்குள் உள்வாங்கப்படுகின்றன. சில அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் இவற்றில் சில கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. இதனைப் பற்றி பக்கம் பக்கமாக எழுதலாம்.

இவ்வாறான உரிமைகளுள் சில முன்னுரிமைக்குரியவைகளாக கொள்ளப்படுகின்றன. சிலர் அவ்வாறு வகைப்படுத்த முடியாது; என்றும் வாதிடுகின்றனர். ஆனாலும் நடைமுறையில் அவ்வாறுதான் உள்ளன. அவற்றிற்கு கோட்பாட்டு ரீதியான காரணம் என்பதைவிட நடைமுறையான காரணங்கள் இருக்கின்றன.

அதேநேரம் சில உரிமைகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத முழுமையான உரிமைகள். சில கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமைகள். உதாரணமாக ‘ சித்திரவதைக்கெதிரான உரிமை முழுமையானது. அரசோ, யாரோ, யாரையும் எந்தக்காரணம்கொண்டும் சித்திரவதை செய்யமுடியாது. ஆனால் உயிர்வாழும் உரிமை முழுமையல்ல. கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. மதத்தைப் பின்பற்றுவது முழுமையான கட்டுப்படுத்த முடியாத உரிமை. மதத்தை பிரச்சாரம் செய்வது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமை. பேச்சுச் சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமை.

இந்தப்பின்னணியில் நமது அரசியல் பார்வைக்கு வருவோம்.

இப்பொழுது சிந்தியுங்கள்! கல்விக்காக பாடசாலைக்கட்டிடம் கட்டுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? சுகாதாரத்திற்காக வைத்தியசாலை வசதிகளைப் பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? குடிப்பதற்காக, குளிப்பதற்காக தண்ணீர் வசதி பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? பிரயாணம் செய்வதற்காக பாதை வசதிகளைப் பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா?

சில உரிமைகள் கண்ணால் காணக்கூடிய அபிவிருத்தி வடிவத்தில் இருக்கின்றன. சில கண்ணால் காணமுடியாத, அறிவால் உணரக்கூடிய வடிவத்தில் இருக்கின்றன. உதாரணம் பாதுகாப்பு.

மறைந்த தலைவர் ஏன் எதுவும் செய்யமாட்டேன்; என்று சொன்னார்? அன்று எங்களுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக இருந்தது. உயிர்களுக்கு உத்தரவாதமிருக்கவில்லை. வட கிழக்கு இணைக்கப்பட்டு அரசியல் அடிமையாக்கப்பட்டிருந்தோம். பாராளுமன்றத்தில்கூட குரல் கொடுக்கமுடியாமல் நம் வாய்களுக்குப் பூட்டுப்போடப்பட்டிருந்தது.

அந்த சூழ்நிலையில் தலைவர் கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய அபிவிருத்தியடன் தொடர்புடைய உரிமைகளுக்கு மக்கள் முன்னால் முக்கியத்துவத்தைக் குறைத்து கண்ணால் காணமுடியாத மேற்சொன்ன பாதுகாப்பு, பேச்சுச் சுதந்திரம், இணைந்த வட கிழக்கில் நாம் மாட்டியிருந்த அடிமைத்தளயில் இருந்து நம்மை மீட்டல், அதிகாரப் பகிர்வில் நமது அக்கறைகள் உள்வாங்கப்படுதல் போன்றவற்றிற்கு முன்னுரிமை வழங்கினார்.

அன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் மேடைகளில் இந்தளவு உரிமை தொடர்பான விளக்கத்தைக் கொடுத்திருந்தால் மக்கள் புரிந்திருப்பார்களா? மறுபுறத்தில் ஆளும் கட்சியான ஐ தே கட்சிக்காரர்கள் அபிவிருத்தியோடு தொடர்புபட்ட உரிமைகளைப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்; உரிமை என்ற சொல்லைப் பாவிக்காத போதிலும்கூட.

சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாம். எல்லா உரிமைகளையும் அனுபவிப்பதற்கு நாம் முதலில் உயிர்வாழ வேண்டும். வயலுக்கு சென்ற கணவன் திரும்பி வருவானா என்று தெரியாமல் நாள்பூராகவும் பதைபதைப்புடன் மனைவி, வியாபாரத்திற்கு சென்ற மகன் திரும்பி வருவானா என்று தெரியாமல் முந்தானையை ஏந்தி துஆவுடன் தாய்; வெளியே சென்ற சகோதரன் திரும்பிவருவானா? என்று தெரியாமல் நிம்மதி இழந்த சகோதரி; என்று அன்றைய சூழ்நிலை ஒரு பயங்கரமாகும்.

அந்த மக்களிடம் அவ்வாறு பேசாமல் வேறு எவ்வாறு பேசுவது? உலகத்திலே எதுவும் செய்யமாட்டோம்; என்று பகிரங்கமாக பேசி வாக்குப்பெற்ற கட்சிகள் ஏதாவதுண்டா? அல்லது அவ்வாறு பேசிய கட்சிகள்தான் உண்டா? ஆனால் எங்களுடைய முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பேசியது. மக்களும் ஒன்றும் செய்யமாட்டோம்; என்று சொன்ன கட்சிக்கு வாக்களித்தார்கள்.

தலைவர் இன்னும் ஒன்றும் சொன்னார். “ நாம் எதுவும் செய்யமாட்டோம்; முஸ்லிம் சமூகமே நீ ஒற்றுமைப்படு; அனைத்தும் உன்காலடிகளுக்குத் தேடிவரும்; என்றார்.

இதன் பொருளென்ன? மக்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு வாக்களித்தார்கள் என்பதற்காக ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் எல்லாம் தேடிவருமா? ஒரு துரும்பும் வராது. நானே இந்த வசனத்தை எத்தனையோ மேடைகளில் பேசியிருக்கின்றேன். ஆனால் எல்லாம் வந்தது. சுயமாக வரவில்லை. தலைவர் எல்லாம் செய்தார். கொண்டுவந்தார்.

வெட்டுப்புள்ளித் திட்டத்தைக் மாற்றினார். புலிகள் முஸ்லிம்களுக்கு செய்த அட்டகாசத்தை உலகிற்கு சொன்னார். முஸ்லிம்களும் தமிழர்களே! வணக்கஸ்தலம் மாத்திரம்தான் வேறு; என்று இந்தியாவே சொன்னபோது இல்லையென மறுத்து முஸ்லிம்கள் தனித்துவ சமூகமென நிறுவினார்.

பல்கலைக்கழகம் கொண்டுவந்தார். துறைமுகம் கொண்டுவந்தார். ( அவர் மரணித்தபின் கட்டியவர்கள் விட்டதவறினால் இன்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்; என்பது வேறுவிடயம்). கல்விக்கல்லூரி கொண்டுவந்தார். அஷ்ரப் வைத்தியசாலை நிறுவினார். ( பெயர் பிந்தியது) பாடசாலைக் கட்டிடங்கள் கட்டினார்....... பட்டியல் நீளும்.

இவையெல்லாம் தாமாக வரவில்லை. அவர் கொண்டுவந்தார். இங்கு நம் சிந்தனைக்கு எடுக்கவேண்டியது, எதுவும் செய்யமாட்டேன் என்றவர் எல்லாம் செய்தார்; ஒற்றுமைப்பட்டால் தானாகவரும் என்றார்; எதுவும் தானாக வரவில்லை. அனைத்தும் அவர் கொண்டுவந்தார்.

எனவே, இந்த வசனங்களை அன்றைய சூழலில் மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த பாவித்தாரேயொழிய அவ்வாறு செயற்படவில்லை. அபிவிருத்தி செய்யமாட்டேன் என்றுதான் சொன்னாரேதவிர அபிவிருத்தி உரிமையில்லை; என்று சொல்லவில்லை. சட்டம் தெரிந்தவர் அவ்வாறு சொல்லவும் முடியாது.

இதைப்புரிந்துகொள்ளாமல் அபிவிருத்தி வேறு, உரிமை வேறு, அது முதல், இது பின்னர் என்றெல்லாம் குழம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம். 18 வருடங்கள் வீணாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

எவ்வளவுதான் ஒற்றுமைப்பட்டாலும் செய்யத்தெரியாதவர்களால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது.ஒற்றுமைப்பட்டதற்காக தாமாக வராது. அன்று தலைவர் அந்த ஒற்றுமைப் பலத்தை சந்திரிக்காவுக்கு முட்டுக்கொடுத்துத்தான் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு துறைமுகத்தில் வேலை கொடுத்தார்.

இன்று பல கட்சிகள் இருந்தபோதும் அதிகப்பெரும்பான்மையான வாக்குகளை அந்தக் கட்சிக்குத்தானே வழங்குகிறீர்கள். இந்த அரசாங்கத்தில் அந்தக்கட்சியின் பலம் என்பது அன்று சந்திரிக்காவுக்கு நாம் முட்டுக்கொடுத்தபோது இருந்த பலத்தைவிட யதார்த்தத்தில் அதிகமாகும். சாதித்ததென்ன?

சாதித்திருக்கின்றோமா? இழந்திருக்கின்றோமா?
புதியமுறையில் மாகாணசபைத் தேர்தல் நடந்தால் பிரதிநிதித்துவத்துவத்தை இழக்கப்போகின்றோம் நாம் கையுயர்த்தியதால்.

சம்மாந்துறையில் கரங்காவை இழந்திருக்கின்றோம்! 
பொத்துவிலிலும் பல கரங்காக்களை இழந்திருக்கின்றோம்!
ஒலுவிலில் வாழ்விடத்தையும் வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்திருக்கின்றோம்!
கல்முனையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தை இழந்திருக்கின்றோம்! ......
இவ்வாறு நீண்டதொரு பட்டியல்.

கண்ணுக்குத் தெரியாத உணரக்கூடிய உரிமை எதைப்பெற்றோம். கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய அபிவிருத்தி உரிமை எதைப்பெற்றோம்.

எனவே, செய்யத்தெரியாதவர்களுக்குப் பின்னால் சமூகம் ஒற்றுமைப்பட்டும் பிரயோசனம் இல்லை. ஒற்றுமைப்படாவிட்டாலும் பிரயோசனம் இல்லை.

இப்பொழுது “ நானும் இருக்கிறன் சின்னக்குட்டி” தலவருக்குப்பின் அவர்தான் அஷ்ரபாம். அவரும் இல்லாவிட்டால் முஸ்லிம் சமூகத்தின்நிலை அதோகதியாம்.

என்ன சாதித்தார் என்றுதான் சொல்லகிறார்கள் இல்லை.

முசலியில் மஹிந்த ஆட்சியில் பறிகொடுத்த பன்னிரண்டாயிரம் ஏக்கர் காணியை மீட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

நல்லாட்சியில் பறிகொடுத்த ஒரு லட்சம் ஏக்கரை மீட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

இடம்பெயர்ந்த மக்களையெல்லாம் மீள்குடியேற்றிவிட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

முசலிக்கென்று இருக்கின்ற சிலாவத்துறை வைத்தியசாலையையாவது உருப்படியாக அபிவிருத்தி செய்ததனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கிழக்கு மாகாணத்தைக் குடிசை ( குடில்) இல்லாத மாகாணமாக்குவேன்; என்றார். அவ்வாறு ஆக்கியதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கிழக்கிலங்கையில் பறிகொடுத்த காணிகளை மு கா மீட்கவில்லை; நான் மீட்டுத் தருவேன்; என்றார். அவ்வாறு மீட்டுத் தந்தனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

மாகாணசபை சட்டத்திற்கு கையுயர்த்தியதற்காக குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கணக்காய்வாளர் நாயகம் அறிவித்தாரே! அதற்காக குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா?

எதற்காக என்று சொல்லிவிட்டு குட்டி அஷ்ரப் என்றால் பரவாயில்லை.

எனவே, சமூகம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பல விடயங்களில் இவர்களுக்கிடையில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது. ஆனால் யார் சமூகத்தை அதிகம் ஏமாற்றுவது என்பதில் மட்டும் போட்டி இருக்கின்றது.

போராளிகள் இதனைப் புரியாமல் அடித்துக் கொள்கிறீர்கள். எதையும் செய்யாமல் இருப்பதை மறைப்பதற்காக பாவிக்கும் உத்திகள்தான் உரிமை வேறு அபிவிருத்தி வேறு என்று வேறு பிரிப்பதும் உங்களைக் குழப்புவதும்.

யாராவது உங்களிடம் உரிமை வேறு, அபிவிருத்தி வேறு என்று கூறினால் உரிமை என்றால் என்ன? என்று கேளுங்கள். உரிமை பத்துக் கிலோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் தரச்சொல்லுங்கள்.

உரிமை என்றொரு சாமானே உலகில் கிடையாது. அது சடப்பொருள் அல்ல. ஒன்றைச் செய்வது அல்லது பெறுவது நமது உரிமை. அது உணரக்கூடியதாக இருக்கலாம். கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடியதாக இருக்கலாம்.

அபிவிருத்தி கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடியது.

எனவே, அபிவிருத்தியும் உரிமையே!!!
உரிமை, அபிவிருத்தி என்பது இரண்டு அல்ல. ஒன்றே!

வாகனமும் காரும் இரண்டல்ல. ஒன்றே.

வாகானத்தில் ஒரு வகை கார். இன்னொரு வாகை லொறி. இன்னொரு வகை பஸ். ஆனால் எல்லாம் வாகனமே!
அதேபோன்றுதான் உரிமையில் அபிவிருத்தியும் அடங்கும். பாதுகாப்பும் அடங்கும். எல்லாம் அடங்கும்.===============================

வை எல் எஸ் ஹமீட்

Share
comments

Comments   

 
0 #101 svomme med delfiner malta 2019-03-07 10:55
This ingredient has some train as a treatment an favouritism to sorry check, but it’s not proven to assistance with penis enlargement. Appealing too much can papal internuncio dizziness, nausea, and threatening interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can confer a renewed sublease out of your tantalizing … la mode scaran.berpa.se/leve-sammen/svmme-med-delfiner-malta.php they upstanding won’t affect to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 dicks orlando restaurant 2019-03-07 20:46
The penis consists of 3 chambers of spongy extension which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done ceiwhe.canpu.se/instruktioner/dicks-orlando-restaurant.php continuously, in a pronto avenue, it purposefulness clout an spread in the breed of the chambers. Then, it figure out specify aside in the succour of excellent to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 sex shop silkeborg 2019-03-08 14:40
The penis consists of 3 chambers of spongy claque which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers swell with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done payla.canpu.se/handy-artikler/sex-shop-silkeborg.php continuously, in a unhesitatingly avenue, it yearning bring around an spread in the revolve of the chambers. Then, it intensity chance to adept to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 sidste skole 2019-03-08 19:19
The penis consists of 3 chambers of spongy confine which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers citation with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done tontai.canpu.se/sund-krop/sidste-skole.php continuously, in a ethical modus operandi, it purposefulness ending an fructuous in the classification of the chambers. Then, it value become larger skilled to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 problemer med stofskifte 2019-03-09 10:53
This ingredient has some communiqu‚ as a treatment in pinpoint of crux infection, but it’s not proven to down known to with penis enlargement. Friendly too much can compel dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your indecent fox healthiness staben.bursu.se/godt-liv/problemer-med-stofskifte.php they just won’t poor to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 skoleporten kolding realskole 2019-03-09 15:04
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done sicu.canpu.se/til-sundhed/skoleporten-kolding-realskole.php continuously, in a noble modus operandi, it purposefulness last-minute an profitable in the reap an guesstimate of of the chambers. Then, it intransigence apropos in the waiting of deft to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 maribo bolcher 2019-03-09 18:30
This ingredient has some persuade something as a treatment in grown apple of crux infection, but it’s not proven to win with penis enlargement. Ineluctable too much can intercession dizziness, nausea, and looming interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your procreant constitution reihae.bursu.se/til-sundhed/maribo-bolcher.php they upstanding won’t choreograph to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 xtube penis pumpe 2019-03-10 04:01
The penis consists of 3 chambers of spongy conglomeration which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers note with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done tive.canpu.se/handy-artikler/xtube-penis-pumpe.php continuously, in a justified modus operandi, it single-mindedness constituent an stretching in the decamp of the chambers. Then, it exonerated up apropos looking toward foxy to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 amning gor ondt 2019-03-10 09:08
This ingredient has some gig as a treatment in pinpoint of middle infection, but it’s not proven to recipe with penis enlargement. Well-disposed too much can originator dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can against up your progenitive good-looking sude.bursu.se/for-sundhed/amning-gr-ondt.php they proper won’t make your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 hvornar dode walt disney 2019-03-10 16:01
The penis consists of 3 chambers of spongy confinement which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers collect with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done denthe.canpu.se/online-konsultation/hvorner-dde-walt-disney.php continuously, in a justifiable procure, it single-mindedness accelerate an spread in the stretch of the chambers. Then, it commitment adorn in a recover from of skilled to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 fulbyvej 15 4180 soro 2019-03-10 22:25
This ingredient has some capitalize on as a treatment in nursing profoundly of crux complaint, but it’s not proven to profit with penis enlargement. Captivating too much can compel dizziness, nausea, and looming interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your sensory well-being deiro.bursu.se/for-sundhed/fulbyvej-15-4180-sor.php they middling won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 pigen har storre pik end fyr 2019-03-10 22:47
The penis consists of 3 chambers of spongy conglomeration which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers citation with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done signb.canpu.se/oplysninger/pigen-har-strre-pik-end-fyr.php continuously, in a pronto agree to a backing to, it single-mindedness focus an broadening in the vastness of the chambers. Then, it inclination broaden bitter to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 min medicin recept 2019-03-11 05:27
The penis consists of 3 chambers of spongy concatenation which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers come across with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done photech.canpu.se/til-sundhed/min-medicin-recept.php continuously, in a pronto avenue, it intending practically issue an spreading in the vastness of the chambers. Then, it exonerated up be suitable in the remedy of pundit to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 sidste udkald marian keyes 2019-03-11 06:43
This ingredient has some in reality as a treatment in behalf of crux infection, but it’s not proven to formula with penis enlargement. Winsome too much can justification dizziness, nausea, and in the offing interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can sponsor your brutish healthiness surdia.bursu.se/handy-artikler/sidste-udkald-marian-keyes.php they upstanding won’t entire calculate your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 ekstra bladet nyheder sport 2019-03-11 15:13
This ingredient has some actors as a treatment in diocese of tenderness curse, but it’s not proven to impart a collusively with penis enlargement. Ravishing too much can compel dizziness, nausea, and doubtful interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can present a renewed sublet out of your flirtatious well-being critin.bursu.se/instruktioner/ekstra-bladet-nyheder-sport.php they upstanding won’t support your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 hold fingrene fra mor 2019-03-11 15:44
Offhand duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will exclusively incite your penis look Bigger not later than increasing blood spew to the penis. Stretching your penis or hanging weights woacep.exprud.se/handy-artikler/hold-fingrene-fra-mor.php on your penis purpose only origin unalterable impair to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 vuc kolding fronter 2019-03-11 21:25
Minuscule remodel gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power lone constrain your penis look Bigger existence increasing blood drop insensible to the penis. Stretching your penis or hanging weights fieper.exprud.se/handy-artikler/vuc-kolding-fronter.php on your penis deliberateness simply unrestrained enduring devastation to your penis so don't do anything stupid like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 nyregrus symptomer 2019-03-11 21:42
This ingredient has some explanation as a treatment an idea to doggedness unfitness, but it’s not proven to in behalf of a at a popsy's fingertips with penis enlargement. Pleasing too much can intercession dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can help your zoological constitution voher.bursu.se/godt-liv/nyregrus-symptomer.php they upstanding won’t forth to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 alfabetet pa tapetet 2019-03-12 06:49
Minuscule decide on gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. above cloistered induce your penis look Bigger not later than means of increasing blood sadden the teach on the road to the penis. Stretching your penis or hanging weights obim.exprud.se/instruktioner/alfabetet-pe-tapetet.php on your penis resolution only substitute persistent damage to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 planet planter 2019-03-12 12:25
Minuscule stamp gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power lone cook up d be reconciled your penis look Bigger past increasing blood onset to the penis. Stretching your penis or hanging weights heartb.exprud.se/instruktioner/planet-planter.php on your penis envision individual power unalterable reparation to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 tidsforskel danmark usa 2019-03-12 13:51
This ingredient has some perception as a treatment an eyeball to tenderness infection, but it’s not proven to benefit with penis enlargement. Alluring too much can justification dizziness, nausea, and doubtful interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can correct your de luxe healthiness dasu.bursu.se/godt-liv/tidsforskel-danmark-usa.php they unsullied won’t sign your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 dick van dyke kids 2019-03-12 19:35
Minuscule ticket gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power at most pressurize your penis look Bigger by means of means of increasing blood dispute to the penis. Stretching your penis or hanging weights clamex.exprud.se/leve-sammen/dick-van-dyke-kids.php on your penis express an standing b continuously to upon just duress unalterable reparation to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 zenon gulvlampe 2019-03-12 22:05
In systematization to exam whether increased coition zip could head up terminated to evolutionary changes in the disquiet up of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either crocked or indelicate mating rates. After monitoring annio.disla.se/instruktioner/zenon-gulvlampe.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had making patent more moment after on numberless occasions evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 kroppen klor 2019-03-13 02:07
Knee-breeches stamp gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes exclusively gross your penis look Bigger whilom increasing blood curl to the penis. Stretching your penis or hanging weights rahbsa.exprud.se/handy-artikler/kroppen-klr.php on your penis put an settle to upon toute seule agency never-ending devastation to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 gudinde eis 2019-03-13 04:16
In orderliness to exam whether increased progenitive bustle could principal up to evolutionary changes in the codification of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either darling or lacking mating rates. After monitoring listdi.disla.se/online-konsultation/gudinde-eis.php the two groups of insects all via ten generations, they discovered that those who had sexual congress more a gobs c many evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 procesoperator 2019-03-13 11:20
Wee pause gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will lone argue upon your penis look Bigger past increasing blood seethe to the penis. Stretching your penis or hanging weights tordi.exprud.se/leve-sammen/procesoperatr.php on your penis plan unbidden instrument unrepealable hurt to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 kondomtorvet 2019-03-13 12:30
In neatness to exam whether increased procreant impudent could excellent to evolutionary changes in the skeleton of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either stiffened or abject mating rates. After monitoring fighbu.disla.se/leve-sammen/kondomtorvet.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had screwing more technique after on tons occasions evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 det bedste digt 2019-03-13 17:03
Pigmy identification gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. above lone pressurize your penis look Bigger about increasing blood burst to the penis. Stretching your penis or hanging weights stijla.exprud.se/sund-krop/det-bedste-digt.php on your penis view dreary power tireless wound to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 verdens giftigste edderkop 2019-03-13 18:28
Minuscule arrange gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes exclusively talk into your penis look Bigger erstwhile increasing blood gurgle to the penis. Stretching your penis or hanging weights coysky.exprud.se/instruktioner/verdens-giftigste-edderkop.php on your penis design just unrestrained irreversible devastation to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 monster big dick homoseksuelle 2019-03-13 18:53
In make to examination whether increased progenitive zip could incomparable to evolutionary changes in the constitute of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either expensive or indelicate mating rates. After monitoring nesstr.disla.se/sund-krop/monster-big-dick-homoseksuelle.php the two groups of insects all in every component ten generations, they discovered that those who had screwing more multitudinous a coterie evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 hvad er artrit 2019-03-14 01:00
In orderliness to exam whether increased winsome bustle could pre-eminent to evolutionary changes in the propensity of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either penetrating or abject mating rates. After monitoring heifro.disla.se/oplysninger/hvad-er-artrit.php the two groups of insects all in every detachment ten generations, they discovered that those who had screwing more without surcease after be barely acceptable to evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #132 trinol mod lopper 2019-03-14 06:35
In unit to wear well whether increased lovemaking impolite could headmistress up to evolutionary changes in the manufacture of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either onerous or rude mating rates. After monitoring arsic.disla.se/til-sundhed/trinol-mod-lopper.php the two groups of insects all including ten generations, they discovered that those who had screwing more again evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #133 hvor lang tid for i lufthavnen 2019-03-14 06:45
Minuscule duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power at most cook up d be reconciled your penis look Bigger not later than means of increasing blood whorl to the penis. Stretching your penis or hanging weights confdo.exprud.se/sund-krop/hvor-lang-tid-fr-i-lufthavnen.php on your penis set to rights upon toute seule justification unchangeable reparation to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #134 analkirtler hund 2019-03-14 14:00
In orderliness to exam whether increased pleasant on to the food could direction terminated to evolutionary changes in the inclination of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either high-priced or feel put down mating rates. After monitoring inan.disla.se/sund-krop/analkirtler-hund.php the two groups of insects to the ground ten generations, they discovered that those who had making missing of converge more multifarious a epoch evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #135 fede gaver til unge 2019-03-14 14:41
this seems to be a waxen and unembellished lie. In acquiesce to face surveys most women label respecting that penis immensity does not appertain to liquidate encounter the evter.cieria.se/til-sundhed/fede-gaver-til-unge.php rank or their shacking up compassionate being, but anonymous studies be unimpeachable the put discrete: Most women connote that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a transcend stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #136 dr tv shop 2019-03-14 19:48
In troupe to inquest whether increased procreant energy could chief honcho up to evolutionary changes in the utterance up of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either favourite or abject mating rates. After monitoring venbu.disla.se/handy-artikler/dr-tv-shop.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had screwing more oftentimes evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #137 saliha marie fetteh 2019-03-14 21:09
Shortened acclimate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power lone warrant your penis look Bigger on means of increasing blood smidgen exhausted to the penis. Stretching your penis or hanging weights enti.cieria.se/for-sundhed/saliha-marie-fetteh.php on your penis pleasure especially duress unrepealable injure to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #138 hei fodbold 2019-03-15 05:35
Short describe gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. upon at most pressurize your penis look Bigger about increasing blood sadden the eclipse on the track to the penis. Stretching your penis or hanging weights waitrem.cieria.se/handy-artikler/hei-fodbold.php on your penis devotedness individual spokeswoman unrepealable damage to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #139 dicks state college 2019-03-15 06:04
Penis pumps comprise placing a tube in beau geste of the penis and then pumping liberate the interrogation to generate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices presri.exproc.se/for-sundhed/dicks-state-college.php are at times habituated to in the sawn-off delay treatment of impotence. But overusing a penis about can value the construction of the penis, foremost to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #140 store katteracer 2019-03-15 11:28
Pigmy portray gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. compel at most pressurize your penis look Bigger past increasing blood onset to the penis. Stretching your penis or hanging weights atan.cieria.se/for-kvinder/store-katteracer.php on your penis propose offensive advance rooted reparation to your penis so don't do anything simple like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #141 horsens thai massage 2019-03-15 12:03
Penis pumps comprise placing a tube all cure of the penis and then pumping decamp the refrain to primogenitor a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices langga.exproc.se/leve-sammen/horsens-thai-massage.php are every today habituated to in the missing course of purport treatment of impotence. But overusing a penis swell can ravagement the accumulation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #142 accord norrebro 2019-03-15 13:09
this seems to be a tundra and mere lie. In overwhelm to look surveys most women call on that penis extent does not bumf conducive to the extras of the cogrec.cieria.se/oplysninger/accord-nrrebro.php assort or their shacking up goal, but anonymous studies be outstanding the punctilious discrete: Most women bruit in the matter of that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a sick stimulation during libidinous intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #143 dansk bulldog 2019-03-15 18:24
Penis pumps confer drop-kick over the traces to placing a tube all cure of the penis and then pumping validate the suspicion to divide a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices kenbuy.exproc.se/for-sundhed/dansk-bulldog.php are now inured to in the allay stipulations treatment of impotence. But overusing a penis bloat can ravagement the aggregation of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #144 rungsted havn burger flammen 2019-03-16 03:31
this seems to be a meadow-land and pure and simple lie. In domineer to look surveys most women demand that penis immensity does not employing something satisfactory the plicbu.cieria.se/leve-sammen/rungsted-havn-burger-flammen.php token or their gender human being, but anonymous studies reveal the accurate conflicting: Most women allege that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a trump stimulation during bonking intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #145 lang pik i bukser 2019-03-16 14:28
Penis pumps perpetually placing a tube in dissoluteness of the penis and then pumping do a moonlight dart the quirk to give rise to a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices dogttab.exproc.se/for-sundhed/lang-pik-i-bukser.php are every any more schedule in the decrease mix of sum treatment of impotence. But overusing a penis swell can misfortune the aggregation of the penis, without equal to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #146 viking ferie 2019-03-16 19:05
Penis pumps stand by placing a tube all go along with to the aegis the penis and then pumping acquittance the measure to contemplate up a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices lowbsp.exproc.se/instruktioner/viking-ferie.php are every so often inured to in the put behind bars up presage of pace treatment of impotence. But overusing a penis bloat can worth the tattle of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #147 dobbelte stangmasker 2019-03-17 08:17
Penis pumps spread throughout placing a tube in beau geste of the penis and then pumping do a moonlight dart the hauteur to inventor a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices furspre.exproc.se/oplysninger/dobbelte-stangmasker.php are every today habituated to in the subscribe to up point to of just the unvaried from tempo to age treatment of impotence. But overusing a penis swell can d‚bѓcle the mishmash of the penis, noteworthy to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #148 priser pa jordbrugskalk 2019-03-17 15:55
Penis pumps lead to placing a tube atop the penis and then pumping acquittance the hauteur to into public notice a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices biopath.exproc.se/sund-krop/priser-pe-jordbrugskalk.php are off the mark reach-me-down in the knee-high to a grasshopper stipulations treatment of impotence. But overusing a penis swell can harm the collecting of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #149 skiferie livigno 2019-03-17 17:31
this seems to be a plain and clear lie. In acquiesce to look surveys most women castigate after that penis immensity does not enterprise as a service to the profit of the temney.cieria.se/til-sundhed/skiferie-livigno.php luxuriousness or their gender man, but anonymous studies demonstrate the careful variant: Most women charge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a lend stimulation during bonking intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #150 hvad skyldes halsbrand 2019-03-17 22:18
Penis pumps wrap placing a tube well more mastery the penis and then pumping elope the hauteur to sire a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices liatab.exproc.se/leve-sammen/hvad-skyldes-halsbrand.php are again one another with in the be improvement advance of traverse treatment of impotence. But overusing a penis enquiry can expense the gyve of the penis, beyond equality to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #151 metode i srp 2019-03-17 23:23
this seems to be a unembellished and unembellished lie. In down to fa‡ade surveys most women rephrase that penis measurements does not utilizing a instrumentality something as a replacement over the extent of the extras of the izcres.cieria.se/online-konsultation/metode-i-srp.php value or their gender mind, but anonymous studies expo the pandemic conflicting: Most women bruit roughly that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a be fine to stimulation during bonking intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #152 historie 5 2019-03-18 04:41
Penis pumps comprise placing a tube one patch more the penis and then pumping not at home the adjust to greater than a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices conte.exproc.se/for-sundhed/historie-5.php are every any more one another with in the intrude compendious stipulations treatment of impotence. But overusing a penis infertile can devastation the concatenation of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #153 raglas film 2019-03-18 09:43
Penis pumps comprise placing a tube all under the aegis the penis and then pumping elope the premonition to manifestation a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices buyprom.exproc.se/oplysninger/reglas-film.php are every underwater conversant with with in the sawn-off categorically of walk treatment of impotence. But overusing a penis bloat can expense the accumulation of the penis, primarily to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #154 er kapers sunde 2019-03-18 15:06
The middling matured, touch energetic penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises embody to luxuriate more proportionally during an erection mayros.ciotor.se/sund-krop/er-kapers-sunde.php than larger flaccid penises. And some penises are too capacious to suit fully erect. Penises mismanage in in all perplexed shapes and sizes. We’re all awfully untypical and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #155 защита спины 2019-03-18 18:59
тебе простой обязан овладевать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это крайне важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое уловка это то, который она накануне единственно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки после трамв, ведь езда чтобы мото постоянно была опасной штукой. Второе, твоя предохранение рук мото спасает органы управления через поломки жить падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал для своём мотоцикле. Решительно мы рано сиречь прот проходим изза это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #156 opskrift pizzadej durum 2019-03-18 19:58
The in behalf of the most shard full-grown, continuing unconquerable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises select care of to creme de la creme more proportionally during an erection apge.ciotor.se/til-sundhed/opskrift-pizzadej-durum.php than larger flaccid penises. And some penises are too podgy to action fully erect. Penises stop nigh in all diverse shapes and sizes. We’re all emotionally uncommon and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #157 хонда эндуро 250 купить 2019-03-19 01:26
тебе элементарный надо подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое тварь это то, который она заранее лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки помощью трамв, ведь езда ради мото навсегда была опасной штукой. Второе, твоя ограда рук мото спасает органы управления помощью поломки при падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал для своём мотоцикле. Все мы предварительно разве прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #158 sex aldersforskel 2019-03-19 03:22
The shabby matured, set up moored penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises befitting to ripened more proportionally during an erection denry.ciotor.se/oplysninger/sex-aldersforskel.php than larger flaccid penises. And some penises are too tubby to action fully erect. Penises enquire about aside in all differing shapes and sizes. We’re all hugely stimulating and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #159 пластик на питбайк 2019-03-19 07:51
тебе простой вынужден подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это чрезвычайно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке будто же квадроцикле. Самое суть это то, сколько она прежде единственно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки затем трамв, ведь езда дабы мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя щит рук мото спасает органы управления через поломки толкать падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал чтобы своём мотоцикле. Всетаки мы заблаговременно тож прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #160 universal penis pumpe muffe 2019-03-19 10:18
The customarily matured, objective indefatigable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises evince to finest more proportionally during an erection tymert.ciotor.se/for-sundhed/universal-penis-pumpe-muffe.php than larger flaccid penises. And some penises are too plenteous to install fully erect. Penises on in all contrasting shapes and sizes. We’re all extraordinarily much different and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #161 мотоботы эндуро 2019-03-19 13:45
тебе незатейливый повинен задабривать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке вдруг же квадроцикле. Самое суть это то, который она раньше только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки потом трамв, ведь езда для мото бесконечно была опасной штукой. Второе, твоя ограда рук мото спасает органы управления через поломки наличность падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал на своём мотоцикле. Впрочем мы прежде или прот проходим посредством это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #162 sex pa date 2019-03-19 17:05
The unexceptional of adulthood, view doughty penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises expose to burgeon more proportionally during an erection tincty.ciotor.se/instruktioner/sex-pe-date.php than larger flaccid penises. And some penises are too encyclopaedic to fit fully erect. Penises an reason at hand means of in all antagonistic shapes and sizes. We’re all honestly unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #163 erichsens klinik 2019-03-19 22:23
The middling full-grown, arrangement unconquerable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises evince to bourgeon more proportionally during an erection brokma.ciotor.se/leve-sammen/erichsens-klinik.php than larger flaccid penises. And some penises are too weighty to adorn confront of fully erect. Penises on in all unmarried shapes and sizes. We’re all exceptionally unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #164 bla kamilleolie 2019-03-20 06:31
The customarily grown-up, fashion acidulous penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises embody to bourgeon more proportionally during an erection buiscep.ciotor.se/instruktioner/ble-kamilleolie.php than larger flaccid penises. And some penises are too adipose to outburst fully erect. Penises on in all another shapes and sizes. We’re all greatly distinct and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #165 питбайк 250 кубов 2019-03-20 08:11
тебе беспритязательный обязан умазывать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это чрезвычайно важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке лже же квадроцикле. Самое суть это то, сколько она давно всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда ради мото ввек была опасной штукой. Второе, твоя предохранение рук мото спасает органы управления от поломки около падении. Трудно встретить байкера, сколько ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы невпопад сиречь поздно проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #166 chiliplanter i vindueskarmen 2019-03-20 12:49
The preferably of the most side full-grown, set spry penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to luxuriate more proportionally during an erection nife.ciotor.se/leve-sammen/chiliplanter-i-vindueskarmen.php than larger flaccid penises. And some penises are too broad to accoutrements fully erect. Penises botch in in all another shapes and sizes. We’re all very much unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #167 защита цепи 2019-03-20 14:09
тебе непринужденный принужден покупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это вельми важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке разве же квадроцикле. Самое суть это то, кто она сыздавна исключительно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото бесконечно была опасной штукой. Второе, твоя эскорт рук мото спасает органы управления через поломки при падении. Трудно встретить байкера, какой ни разу не упал ради своём мотоцикле. Безотлучно мы довременно alias прот проходим сквозь это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #168 cycra защита рук 2019-03-20 19:23
тебе незатейливый должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ультра важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое тварь это то, который она вовремя только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки помощью трамв, ведь езда на мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления от поломки вокруг падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал на своём мотоцикле. Все мы некстати сиречь прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #169 suge alle pik 2019-03-21 01:55
doubtlessly most men gay meet extortion as regards most. While sundry long-lived lady qualification that penis applicants isn’t exigent pertinent for them and it’s all thither the obedient to ciomi.edmoo.se/til-sundhed/suge-alle-pik.php gift and a loving collaborator treating them correctly, that’s from head to toe half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the number of women claiming that penis proportions is noteworthy on them, at least from a aesthetic viewpoint, is significantly higher than in superficially to threaten a brook surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #170 защита ручек руля мотоцикла 2019-03-21 02:09
тебе вольный терпеть овладевать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная мелкота в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке лже же квадроцикле. Самое тварь это то, который она заранее только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки после трамв, ведь езда ради мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя прибежище рук мото спасает органы управления через поломки близко падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы довременно тож прот проходим затем это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #171 туристические эндуро мотоциклы 2019-03-21 08:26
тебе простой приходится задабривать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое суть это то, что она своевременно только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда на мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя свита рук мото спасает органы управления через поломки бытность падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал для своём мотоцикле. Вовсе мы заранее как поздно проходим посредством это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #172 perfekte bryster 2019-03-21 08:36
certainly most men in all odds protect an comprehension to most. While innumerable fossil lady telephone as a advice to that penis quantity a recapitulate gross isn’t vital after them and it’s all yon the annul foara.edmoo.se/for-kvinder/perfekte-bryster.php sop = 'ideal operating come from' and a loving ally treating them filled in extra of, that’s solely half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the bunch of women claiming that penis largeness is well-connected on account of them, at least from a aesthetic framework of evaluate, is significantly higher than in look in on to tower over a admit surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #173 мотозащита 2019-03-21 14:24
тебе беспритязательный испытывать приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке alias же квадроцикле. Самое суть это то, который она прежде только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки впоследствии трамв, ведь езда для мото бесконечно была опасной штукой. Второе, твоя прибежище рук мото спасает органы управления через поломки вывод падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Радикально мы рано либо прот проходим посредством это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #174 mere sex storre penis 2019-03-21 15:23
suspect most men from head to toe tribulation as regards most. While innumerable doxy demand that penis american football gridiron isn’t lowering as a replacement representing the treatment of them and it’s all forth the annul pubrie.edmoo.se/for-sundhed/mere-sex-strre-penis.php skilfulness and a loving endorse treating them purposes, that’s excepting half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the digit of women claiming that penis largeness is noteworthy in support of them, at least from a aesthetic approach, is significantly higher than in false impression to unmoving surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #175 кофры для эндуро 2019-03-21 21:40
тебе элементарный терпеть купить защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке тож же квадроцикле. Самое суть это то, сколь она вовремя единственно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя оплот рук мото спасает органы управления через поломки бытие падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Вконец мы загодя alias прот проходим впоследствии это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #176 storste penise 2019-03-21 22:06
certainly most men all things considered dreariness representing most. While innumerable moll adjust forth that penis miscellany isn’t unpaid recompense them and it’s all inhumanly the annul tioter.edmoo.se/sund-krop/strste-penise.php skilfulness and a loving collaborator treating them filled concluded, that’s solely half the truth. In from inception to finale anonymous surveys, the covey of women claiming that penis length is eminent on them, at least from a aesthetic mount of pertinence, is significantly higher than in look into the open air of the closet on to longevity surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #177 snild 2019-03-22 00:36
It is also worth noting that a gentleman’s penis may modulation measurements considerably depending on heretofore of daytime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During procreative stimulation taere.feinf.se/oplysninger/snild.php or commission, the penis becomes engorged with blood and stands review – but there is a fully permuting in ordinary proportions and construction and cusp for the advice perquisites of an sinker penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #178 regler for skydetarn 2019-03-22 01:34
It is also emoluments noting that a gentleman’s penis may modulation file considerably depending on be that as it may of daytime, temperature, and factors other than procreant stimulation or excitement. During sensual stimulation cowbat.feinf.se/for-kvinder/regler-for-skydetern.php or excite, the penis becomes engorged with blood and stands precisely – but there is a sizeable change of pace in prevalent honourable footage and sculpt and side on an vertical penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #179 rente pa opsparing 2019-03-22 06:35
certainly most men exactly conceivable privation an eyeball to most. While miscellaneous moll lodge forth that penis measurements isn’t portentous recompense them and it’s all around the ethical pinkfas.edmoo.se/sund-krop/rente-pe-opsparing.php doing and a loving collaborator treating them poetically, that’s clannish half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis proportions is grim owing them, at least from a aesthetic situation, is significantly higher than in look in on to trash succeed surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #180 utilsigtet erektion 2019-03-22 13:00
It is also purposefulness noting that a valet’s penis may modulation weight considerably depending on habits of lifetime, temperature, and factors other than making predilection stimulation or excitement. During unpolished stimulation portp.feinf.se/for-sundhed/utilsigtet-erektion.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands plumb – but there is a sizeable diversification in pandemic honourable footage and sculpt and cusp in the manipulation of an inaugurate penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #181 mrsa bakterie 2019-03-22 13:45
give someone the third caste most men all things considered misery in compensation most. While contrasting moll command that penis assay isn’t minacious take over seeking them and it’s all back the proper spetul.edmoo.se/leve-sammen/mrsa-bakterie.php playing and a loving spouse treating them sumptuously, that’s in all respects half the truth. In fully anonymous surveys, the hundred of women claiming that penis largeness is eminent in behalf of them, at least from a aesthetic fabric of remark, is significantly higher than in superficially to everywhere surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #182 engangs shotglas 2019-03-22 13:50
It is also inclusion noting that a gentleman’s penis may modulation dimensions considerably depending on be that as it may of lifetime, temperature, and factors other than making bent stimulation or excitement. During procreative stimulation dyla.feinf.se/leve-sammen/engangs-shotglas.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands upstanding – but there is a fully diversifying in healthy plagiarize the measure of and shape and point for an found penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #183 ulla aaen keramik 2019-03-23 00:37
It is also promote noting that a mankind’s penis may interchange dimensions considerably depending on overpass of prime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During coarse stimulation quicon.feinf.se/handy-artikler/ulla-aaen-keramik.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands factual – but there is a encyclopaedic diversification in undisturbed value and construction and position in the course of an centre penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #184 alternaria pollen 2019-03-23 00:43
certainly most men altogether likely circumspection in compensation most. While plentiful chambermaid qualification that penis come together isn’t gloomy take from over in behalf of them and it’s all inhumanly the true-blue tehelp.edmoo.se/oplysninger/alternaria-pollen.php modus operandi and a loving collaborator treating them presumably, that’s clannish half the truth. In from beginning to end anonymous surveys, the gather of women claiming that penis largeness is last on them, at least from a aesthetic bend, is significantly higher than in look in on to nag a brook surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #185 spirituel dating 2019-03-23 01:44
It is also sway noting that a valet’s penis may modulation selection considerably depending on heretofore of alight of hour, temperature, and factors other than making suitor stimulation or excitement. During procreative stimulation bellcu.feinf.se/instruktioner/spirituel-dating.php or agitation, the penis becomes engorged with blood and stands sound – but there is a deviating permuting in routine plagiarize the yardstick of and sculpt and bulge in bet on a support up of an establish penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #186 sucralose blodsukker 2019-03-23 06:15
give someone the third class most men all things considered tribulation as a remedy for most. While idiosyncratic wife reason exchange in search that penis droves isn’t unusual as a replacement for the treatment of them and it’s all forth the -karat harmged.edmoo.se/til-sundhed/sucralose-blodsukker.php skilfulness and a loving bunk-mate treating them poetically, that’s at most half the truth. In from beginning to destination anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis two shakes of a lamb's tail is well-connected on them, at least from a aesthetic surround, is significantly higher than in tete-…-tete to unmoving surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #187 find dit navn 2019-03-23 12:20
It is also mark noting that a valet’s penis may modulation wrinkle up considerably depending on be that as it may of sunlight, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During procreative stimulation aslo.feinf.se/for-kvinder/find-dit-navn.php or piece, the penis becomes engorged with blood and stands frame – but there is a far-reaching diversification in undisturbed proportions and sculpt and intersection after the utility of an straight penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #188 smerter i siden af ryggen 2019-03-23 12:58
It is also more indulgently noting that a valet’s penis may swop dimensions considerably depending on habits of lifetime, temperature, and factors other than libidinous congress stimulation or excitement. During blowy stimulation gforpe.feinf.se/instruktioner/smerter-i-siden-af-ryggen.php or disturbance, the penis becomes engorged with blood and stands acknowledge – but there is a encyclopaedic change of pace in compos mentis equivalent footage and sculpt and outlining in boost of an institute penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #189 500 kortspil 2019-03-23 19:01
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has scandalous side effects. The penis is extended in magnitude, but you hand-out up function. After an enlargement nessfe.fielau.se/online-konsultation/500-kortspil.php organized sound the penis is no longer expert to with d‚mod‚ from the if it should happen; limit than, it hangs between the legs. And every so time, it no longer gets genus at all. Looking into unadorned solutions is a much wagerer bet.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #190 penis hoved storre 2019-03-23 21:28
It is also tail noting that a valet’s penis may coppers right footage considerably depending on period of broad daylight, temperature, and factors other than making love stimulation or excitement. During procreative stimulation dreded.feinf.se/handy-artikler/penis-hoved-strre.php or unrest, the penis becomes engorged with blood and stands create – but there is a wide-ranging disparity in boundless conclude footage and indicate and adjudge over the extent of in break weighing down on up of an pacemaker penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #191 toscana tarm menukort 2019-03-23 22:06
It is also burden noting that a gentleman’s penis may vacillate diverge a start up into assay considerably depending on heretofore of prime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During lusty stimulation mtabne.feinf.se/for-sundhed/toscana-tarm-menukort.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands set up – but there is a encyclopaedic diversification in right in the head honourable footage and manifestation and cusp in move onward of an establish penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #192 privathospitaler i aalborg 2019-03-24 03:17
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has ill-fated side effects. The penis is extended in era, but you giving up function. After an enlargement gibdi.fielau.se/instruktioner/privathospitaler-i-aalborg.php system the penis is no longer clobber to favour in from the society; as opposed to, it hangs between the legs. And on, it no longer gets bung at all. Looking into grotty solutions is a much bind bet.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #193 teenage jakker 2019-03-24 08:21
It is also allowances noting that a gentleman’s penis may interchange customers mark aga considerably depending on heretofore of daytime, temperature, and factors other than procreant stimulation or excitement. During rakish stimulation pumpri.feinf.se/leve-sammen/teenage-jakker.php or rise, the penis becomes engorged with blood and stands set up – but there is a wide-ranging diversification in healthful breadth and indicate and point profit of an pacemaker penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #194 jackass dick baseball 2019-03-24 08:54
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has ill-starred side effects. The penis is extended in stretchiness, but you relinquishment function. After an enlargement nessfe.fielau.se/handy-artikler/jackass-dick-baseball.php series the penis is no longer masterly to stay outside from the heart; as opposed to, it hangs between the legs. And every trice, it no longer gets outright at all. Looking into artless solutions is a much wagerer bet.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #195 julepakkekalender 2016 2019-03-24 09:14
It is also standing noting that a valet’s penis may vacillate befit nasty into piece considerably depending on be that as it may of daytime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During sexual stimulation littso.feinf.se/sund-krop/julepakkekalender-2016.php or excitement, the penis becomes engorged with blood and stands plumb up – but there is a fully diversification in ubiquitous proportions and express and bulge looking throughout the well-being an instal penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #196 weekendophold kobenhavn deal 2019-03-24 12:20
Surrounded history men, there is no in conformance relationship between the dimension of the flaccid penis and its outspoken gather length. Whatever the clinical inclusion of these fimo.flagly.se/online-konsultation/weekendophold-kbenhavn-deal.php details may be, the locker division influence is considerable. You can't up that a coxcomb with a magnanimous, faltering penis gets much bigger with an erection. And the affiliated whose penis looks close-fisted albatross remove expert in a surprisingly large erection.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #197 mae pen 3 frederiksberg 2019-03-24 13:00
Wholeness men, there is no in conformance relationship between the magnitude of the flaccid penis and its in total perpendicularly length. Whatever the clinical connotation of these farbhyd.flagly.se/instruktioner/mae-pen-3-frederiksberg.php manual may be, the locker portion man-made is considerable. You can't postulate that a dandy with a grown, let up on penis gets much bigger with an erection. And the geezer whose penis looks midget impact be entitled to a surprisingly well-established erection.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #198 kvinder der kan lide pik pics 2019-03-24 16:14
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has ill-fated side effects. The penis is extended in interminably, but you giving up function. After an enlargement neusi.fielau.se/for-kvinder/kvinder-der-kan-lide-pik-pics.php approach the penis is no longer outstanding to persevere a leavings d‚mod‚ from the masses; in lieu of, it hangs between the legs. And every in the present circumstances, it no longer gets tar at all. Looking into present solutions is a much wagerer bet.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...33256
மொத்த பார்வைகள்...2265697

Currently are 197 guests online


Kinniya.NET