வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 18, 2019
   
Text Size

உரிமை அரசியலும் அபிவிருத்தி அரசியலும் ஒன்றா, வேறு வேறா?

 

நாம் அடிக்கடி நம் அரசியலில் கேட்கும் வார்த்தைகள், “ எங்களுக்கு அபிவிருத்தி முக்கியம் இல்லை; உரிமையே முக்கியம்”. “ உரிமையில்லாத அபிவிருத்தியால் பயன் இல்லை.” “ அபிவிருத்திக்காக சோரம்போக முடியாது.” “இரண்டும் தேவை”. “ அபிவிருத்தி தேவைதான் அதற்காக உரிமையை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது”. போன்றவையாகும்.

அவ்வாறு உரிமை வேறு, அபிவிருத்தி வேறு என்றால், உரிமை என்றால் என்ன? அதிகமானவர்களிடத்தில் பதில் இல்லை. எங்களுக்கு அபிவிருத்திகளைவிட உரிமைதான் முக்கியம் என்று மேடைகளில் பேசுகின்ற அரசியல்வாதிகளும் இதுவரை உரிமை என்றால் என்னவென்று கூறவில்லை. அவர்களுக்கும் தெரியுமோ தெரியாது.

ஒரு பாடசாலையில் வகுப்பறைக் கட்டம் இல்லாமல், தளபாடங்கள் இல்லாமல் மரத்தின் கீழ் நிலத்தில் அமர்ந்து படிக்கிறார்கள். அவர்கள் பாடசாலைக்கட்டிடம் பெறுவது உரிமையா அல்லது உரிமையிலிருந்து வேறுப்பட்ட அபிவிருத்தியா?

ஒரு ஊரில் குடிதண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தண்ணீர் வசதி பெறுவது உரிமையா? உரிமையோடு தொடர்பில்லாத அபிவிருத்தியா? அவை உரிமை இல்லையென்றால் உரிமை என்றால் என்ன?

மறைந்த தலைவர் அபிவிருத்தி செய்யமாட்டோம். ரோட்டுப் போடமாட்டோம், பாலம் கட்டமாட்டோம், வீடுதரமாட்டோம், உணவுமுத்திரை தரமாட்டோம், உத்தியோகம் தரமாட்டோம்; என்று மேடைகளில் முழங்கினார். நாங்களும் அவருடன் சேர்ந்து பலமேடைகளில் அதனைப் பேசியிருக்கின்றோம். ஆனால் ஒரு மேடையிலாவது அபிவிருத்தி உரிமையல்ல; அல்லது அபிவிருத்தி வேறு, உரிமை வேறு அல்லது உரிமையைப் பெற்ற பின்புதான் அபிவிருத்தி செய்வோம்; என்று கூறவில்லை.

அவர் இன்னும் சொன்னார், அதாவது “ எதுவும் செய்யமாட்டோம்” என்றும் சொன்னார். ‘எதுவும் செய்யமாட்டோம்’ என்றால் எதற்காக அரசியல்கட்சி? ஆனாலும் சொன்னார். மக்களும் வாக்களித்தனர்.

சரி, எதுவும் செய்யமாட்டோம், என்றவர் எதுவும் செய்யாமல் இருந்தாரா? அபிவிருத்தி செய்யமாட்டோம், என்றவர் அபிவிருத்தி செய்யாமல் இருந்தாரா? உத்தியோகம் தரமாட்டோம் என்றவர் உத்தியோகம் தராமல் இருந்தாரா? இல்லை. அவ்வாறாக இருந்தால் அவர் அவ்வாறு சொன்னதற்கு வேறுபொருள் இருந்திருக்க வேண்டும்.

அபிவிருத்திவேறு, உரிமை வேறு என்றால் அவர் உரிமைகளையெல்லாம் பெற்றுத்தந்தபின்னா அபிவிருத்திசெய்ய ஆரம்பித்தார்? அவ்வாறு உரிமைகள் பெற்றுத்தந்ததன் பின்தான் அபிவிருத்தி செய்தார் என்றால் அவ்வாறு உரிமைகள் பெற்றாகியதன்பின் இன்னும் என்ன உரிமை பெறுவதைப்பற்றி இவர்கள் பேசுகின்றார்கள். எந்த உரிமையையைப் பெறுவதற்காக அபிவிருத்தியைப் கடந்த 18 வருடமாக பின்தள்ளுகிறார்கள்?

எனவே, அபிவிருத்தி என்றால் என்ன? உரிமை என்றால் என்ன? என்பதில் நமக்குள் குழப்பமிருப்பது புரிகிறதல்லவா? இதுதான் இந்த அரசியல்வாதிகளின் பலம்.

மறைந்த தலைவர் “எதுவும் செய்யமாட்டோம்” என்று சொன்னார். மக்கள் வாக்களித்தனர். எனவே, இந்த மக்களுக்கு எதுவும் செய்யத்தேவையில்லை. கரங்கா காணியை மீட்கத் தேவையில்லை, கல்முனை புதியநகரம் கட்டத்தேவையில்லை, ஒலுவில் பிரச்சினை தீர்க்கத்தேவையில்லை, ......... எதுவும் செய்யத்தேவையில்லை; என்று நினைத்துக் கொண்டார்கள்.

ஒன்றும் செய்யாவிட்டால்தான் இந்த மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்; என்று எண்ணிவிட்டார்கள். மக்களும் ஆம் நாங்கள் அவ்வாறுதான். எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யத்தேவையில்லை. நாங்கள் வாக்களிப்போம்; என்று நிருபிக்கின்றார்கள்.

பின்னால் வந்த “ சப்த வெடிலும்” , ‘ நீங்களும் ஒன்றும் செய்யாமல்தானே வாக்குப்பெறுகிறீர்கள்; நீங்கள் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய அமைச்சை வைத்துக்கொண்டு ஒன்றும் செய்யமலிருக்கிறீர்கள், நான் ‘ யாவாரம்’ தெரிந்தவன், எனவே அபிவிருத்தியே செய்யமுடியாத அமைச்சை எடுத்து யாவாரம் செய்கிறேன்.

அப்பப்ப வந்து சத்தம்போடுவேன். என்னைக் ‘குட்டி அஷ்ரப்’ என்று எழுவதற்கு கூலியாட்கள் வைத்திருக்கிறேன்; ஏமாந்த மக்கள் உங்களுக்கு போட்டு மிகுதியை எனக்குப்போடுவார்கள்’ என்று ஒரு அரசியல் யாவாரம் நடக்கிறது.

உரிமை என்றால் என்ன?
——————————-
உரிமை என்பது மிகவும் ஆழமான சொல். அது தொடர்பாக எத்தனையோ சர்வதேச உடன்படிக்கை வந்துவிட்டன. சுருக்கமாக, உரிமை என்பது, “moral or legal entitlement to do or have something”; அதாவது, ஒன்றைச் செய்வதற்கு அல்லது பெறுவதற்கு சமூகப்பெறுமானங்களின் அடிப்படையில் அல்லது சட்டரீதியாக உங்களுக்கு இருக்கின்ற உரித்துத்தான் “ உரிமை”யாகும்.

உரிமை பலவகைப்படும். சிவில், அரசியல், பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார உரிமைகள் என பல வகைகள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் மேலும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன. உயிர்வாழும் உரிமை, மதத்தை பின்பற்றும் உரிமை, கல்வி பெறுவதற்கான உரிமை..... இவ்வாறு நீண்ட பட்டியல் இருக்கின்றன.

உதாரணமாக, உயிர்வாழ்வதற்கான உரிமை எனும்போது வெறுமனே உயிர் வாழுதல் என்பது பொருளல்ல. அதற்கு மேலதிகமாக கௌரவமாக வாழுதல் என்ற பொருளையும் அது உள்ளடக்குகின்றது. கௌரவமாக வாழுதல் என்பதை மேலும் வியாக்கியானப்படுத்தும்போது கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்விடம், தொழில் போன்ற உரிமைகள் அதற்குள் உள்வாங்கப்படுகின்றன. சில அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் இவற்றில் சில கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்கின்றன. இதனைப் பற்றி பக்கம் பக்கமாக எழுதலாம்.

இவ்வாறான உரிமைகளுள் சில முன்னுரிமைக்குரியவைகளாக கொள்ளப்படுகின்றன. சிலர் அவ்வாறு வகைப்படுத்த முடியாது; என்றும் வாதிடுகின்றனர். ஆனாலும் நடைமுறையில் அவ்வாறுதான் உள்ளன. அவற்றிற்கு கோட்பாட்டு ரீதியான காரணம் என்பதைவிட நடைமுறையான காரணங்கள் இருக்கின்றன.

அதேநேரம் சில உரிமைகள் கட்டுப்படுத்த முடியாத முழுமையான உரிமைகள். சில கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமைகள். உதாரணமாக ‘ சித்திரவதைக்கெதிரான உரிமை முழுமையானது. அரசோ, யாரோ, யாரையும் எந்தக்காரணம்கொண்டும் சித்திரவதை செய்யமுடியாது. ஆனால் உயிர்வாழும் உரிமை முழுமையல்ல. கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. மதத்தைப் பின்பற்றுவது முழுமையான கட்டுப்படுத்த முடியாத உரிமை. மதத்தை பிரச்சாரம் செய்வது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமை. பேச்சுச் சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உரிமை.

இந்தப்பின்னணியில் நமது அரசியல் பார்வைக்கு வருவோம்.

இப்பொழுது சிந்தியுங்கள்! கல்விக்காக பாடசாலைக்கட்டிடம் கட்டுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? சுகாதாரத்திற்காக வைத்தியசாலை வசதிகளைப் பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? குடிப்பதற்காக, குளிப்பதற்காக தண்ணீர் வசதி பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா? பிரயாணம் செய்வதற்காக பாதை வசதிகளைப் பெறுவது நமது உரிமையா? இல்லையா?

சில உரிமைகள் கண்ணால் காணக்கூடிய அபிவிருத்தி வடிவத்தில் இருக்கின்றன. சில கண்ணால் காணமுடியாத, அறிவால் உணரக்கூடிய வடிவத்தில் இருக்கின்றன. உதாரணம் பாதுகாப்பு.

மறைந்த தலைவர் ஏன் எதுவும் செய்யமாட்டேன்; என்று சொன்னார்? அன்று எங்களுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக இருந்தது. உயிர்களுக்கு உத்தரவாதமிருக்கவில்லை. வட கிழக்கு இணைக்கப்பட்டு அரசியல் அடிமையாக்கப்பட்டிருந்தோம். பாராளுமன்றத்தில்கூட குரல் கொடுக்கமுடியாமல் நம் வாய்களுக்குப் பூட்டுப்போடப்பட்டிருந்தது.

அந்த சூழ்நிலையில் தலைவர் கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய அபிவிருத்தியடன் தொடர்புடைய உரிமைகளுக்கு மக்கள் முன்னால் முக்கியத்துவத்தைக் குறைத்து கண்ணால் காணமுடியாத மேற்சொன்ன பாதுகாப்பு, பேச்சுச் சுதந்திரம், இணைந்த வட கிழக்கில் நாம் மாட்டியிருந்த அடிமைத்தளயில் இருந்து நம்மை மீட்டல், அதிகாரப் பகிர்வில் நமது அக்கறைகள் உள்வாங்கப்படுதல் போன்றவற்றிற்கு முன்னுரிமை வழங்கினார்.

அன்றைய காலகட்டத்தில் அரசியல் மேடைகளில் இந்தளவு உரிமை தொடர்பான விளக்கத்தைக் கொடுத்திருந்தால் மக்கள் புரிந்திருப்பார்களா? மறுபுறத்தில் ஆளும் கட்சியான ஐ தே கட்சிக்காரர்கள் அபிவிருத்தியோடு தொடர்புபட்ட உரிமைகளைப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள்; உரிமை என்ற சொல்லைப் பாவிக்காத போதிலும்கூட.

சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாம். எல்லா உரிமைகளையும் அனுபவிப்பதற்கு நாம் முதலில் உயிர்வாழ வேண்டும். வயலுக்கு சென்ற கணவன் திரும்பி வருவானா என்று தெரியாமல் நாள்பூராகவும் பதைபதைப்புடன் மனைவி, வியாபாரத்திற்கு சென்ற மகன் திரும்பி வருவானா என்று தெரியாமல் முந்தானையை ஏந்தி துஆவுடன் தாய்; வெளியே சென்ற சகோதரன் திரும்பிவருவானா? என்று தெரியாமல் நிம்மதி இழந்த சகோதரி; என்று அன்றைய சூழ்நிலை ஒரு பயங்கரமாகும்.

அந்த மக்களிடம் அவ்வாறு பேசாமல் வேறு எவ்வாறு பேசுவது? உலகத்திலே எதுவும் செய்யமாட்டோம்; என்று பகிரங்கமாக பேசி வாக்குப்பெற்ற கட்சிகள் ஏதாவதுண்டா? அல்லது அவ்வாறு பேசிய கட்சிகள்தான் உண்டா? ஆனால் எங்களுடைய முஸ்லிம் காங்கிரஸ் பேசியது. மக்களும் ஒன்றும் செய்யமாட்டோம்; என்று சொன்ன கட்சிக்கு வாக்களித்தார்கள்.

தலைவர் இன்னும் ஒன்றும் சொன்னார். “ நாம் எதுவும் செய்யமாட்டோம்; முஸ்லிம் சமூகமே நீ ஒற்றுமைப்படு; அனைத்தும் உன்காலடிகளுக்குத் தேடிவரும்; என்றார்.

இதன் பொருளென்ன? மக்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு வாக்களித்தார்கள் என்பதற்காக ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் எல்லாம் தேடிவருமா? ஒரு துரும்பும் வராது. நானே இந்த வசனத்தை எத்தனையோ மேடைகளில் பேசியிருக்கின்றேன். ஆனால் எல்லாம் வந்தது. சுயமாக வரவில்லை. தலைவர் எல்லாம் செய்தார். கொண்டுவந்தார்.

வெட்டுப்புள்ளித் திட்டத்தைக் மாற்றினார். புலிகள் முஸ்லிம்களுக்கு செய்த அட்டகாசத்தை உலகிற்கு சொன்னார். முஸ்லிம்களும் தமிழர்களே! வணக்கஸ்தலம் மாத்திரம்தான் வேறு; என்று இந்தியாவே சொன்னபோது இல்லையென மறுத்து முஸ்லிம்கள் தனித்துவ சமூகமென நிறுவினார்.

பல்கலைக்கழகம் கொண்டுவந்தார். துறைமுகம் கொண்டுவந்தார். ( அவர் மரணித்தபின் கட்டியவர்கள் விட்டதவறினால் இன்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளோம்; என்பது வேறுவிடயம்). கல்விக்கல்லூரி கொண்டுவந்தார். அஷ்ரப் வைத்தியசாலை நிறுவினார். ( பெயர் பிந்தியது) பாடசாலைக் கட்டிடங்கள் கட்டினார்....... பட்டியல் நீளும்.

இவையெல்லாம் தாமாக வரவில்லை. அவர் கொண்டுவந்தார். இங்கு நம் சிந்தனைக்கு எடுக்கவேண்டியது, எதுவும் செய்யமாட்டேன் என்றவர் எல்லாம் செய்தார்; ஒற்றுமைப்பட்டால் தானாகவரும் என்றார்; எதுவும் தானாக வரவில்லை. அனைத்தும் அவர் கொண்டுவந்தார்.

எனவே, இந்த வசனங்களை அன்றைய சூழலில் மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த பாவித்தாரேயொழிய அவ்வாறு செயற்படவில்லை. அபிவிருத்தி செய்யமாட்டேன் என்றுதான் சொன்னாரேதவிர அபிவிருத்தி உரிமையில்லை; என்று சொல்லவில்லை. சட்டம் தெரிந்தவர் அவ்வாறு சொல்லவும் முடியாது.

இதைப்புரிந்துகொள்ளாமல் அபிவிருத்தி வேறு, உரிமை வேறு, அது முதல், இது பின்னர் என்றெல்லாம் குழம்பிக்கொண்டிருக்கின்றோம். 18 வருடங்கள் வீணாக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

எவ்வளவுதான் ஒற்றுமைப்பட்டாலும் செய்யத்தெரியாதவர்களால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது.ஒற்றுமைப்பட்டதற்காக தாமாக வராது. அன்று தலைவர் அந்த ஒற்றுமைப் பலத்தை சந்திரிக்காவுக்கு முட்டுக்கொடுத்துத்தான் ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு துறைமுகத்தில் வேலை கொடுத்தார்.

இன்று பல கட்சிகள் இருந்தபோதும் அதிகப்பெரும்பான்மையான வாக்குகளை அந்தக் கட்சிக்குத்தானே வழங்குகிறீர்கள். இந்த அரசாங்கத்தில் அந்தக்கட்சியின் பலம் என்பது அன்று சந்திரிக்காவுக்கு நாம் முட்டுக்கொடுத்தபோது இருந்த பலத்தைவிட யதார்த்தத்தில் அதிகமாகும். சாதித்ததென்ன?

சாதித்திருக்கின்றோமா? இழந்திருக்கின்றோமா?
புதியமுறையில் மாகாணசபைத் தேர்தல் நடந்தால் பிரதிநிதித்துவத்துவத்தை இழக்கப்போகின்றோம் நாம் கையுயர்த்தியதால்.

சம்மாந்துறையில் கரங்காவை இழந்திருக்கின்றோம்! 
பொத்துவிலிலும் பல கரங்காக்களை இழந்திருக்கின்றோம்!
ஒலுவிலில் வாழ்விடத்தையும் வாழ்வாதாரத்தையும் இழந்திருக்கின்றோம்!
கல்முனையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தை இழந்திருக்கின்றோம்! ......
இவ்வாறு நீண்டதொரு பட்டியல்.

கண்ணுக்குத் தெரியாத உணரக்கூடிய உரிமை எதைப்பெற்றோம். கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடிய அபிவிருத்தி உரிமை எதைப்பெற்றோம்.

எனவே, செய்யத்தெரியாதவர்களுக்குப் பின்னால் சமூகம் ஒற்றுமைப்பட்டும் பிரயோசனம் இல்லை. ஒற்றுமைப்படாவிட்டாலும் பிரயோசனம் இல்லை.

இப்பொழுது “ நானும் இருக்கிறன் சின்னக்குட்டி” தலவருக்குப்பின் அவர்தான் அஷ்ரபாம். அவரும் இல்லாவிட்டால் முஸ்லிம் சமூகத்தின்நிலை அதோகதியாம்.

என்ன சாதித்தார் என்றுதான் சொல்லகிறார்கள் இல்லை.

முசலியில் மஹிந்த ஆட்சியில் பறிகொடுத்த பன்னிரண்டாயிரம் ஏக்கர் காணியை மீட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

நல்லாட்சியில் பறிகொடுத்த ஒரு லட்சம் ஏக்கரை மீட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

இடம்பெயர்ந்த மக்களையெல்லாம் மீள்குடியேற்றிவிட்டதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

முசலிக்கென்று இருக்கின்ற சிலாவத்துறை வைத்தியசாலையையாவது உருப்படியாக அபிவிருத்தி செய்ததனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கிழக்கு மாகாணத்தைக் குடிசை ( குடில்) இல்லாத மாகாணமாக்குவேன்; என்றார். அவ்வாறு ஆக்கியதனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கிழக்கிலங்கையில் பறிகொடுத்த காணிகளை மு கா மீட்கவில்லை; நான் மீட்டுத் தருவேன்; என்றார். அவ்வாறு மீட்டுத் தந்தனால் குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

மாகாணசபை சட்டத்திற்கு கையுயர்த்தியதற்காக குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா? அல்லது

கணக்காய்வாளர் நாயகம் அறிவித்தாரே! அதற்காக குட்டி அஷ்ரப் ஆனாரா?

எதற்காக என்று சொல்லிவிட்டு குட்டி அஷ்ரப் என்றால் பரவாயில்லை.

எனவே, சமூகம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பல விடயங்களில் இவர்களுக்கிடையில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது. ஆனால் யார் சமூகத்தை அதிகம் ஏமாற்றுவது என்பதில் மட்டும் போட்டி இருக்கின்றது.

போராளிகள் இதனைப் புரியாமல் அடித்துக் கொள்கிறீர்கள். எதையும் செய்யாமல் இருப்பதை மறைப்பதற்காக பாவிக்கும் உத்திகள்தான் உரிமை வேறு அபிவிருத்தி வேறு என்று வேறு பிரிப்பதும் உங்களைக் குழப்புவதும்.

யாராவது உங்களிடம் உரிமை வேறு, அபிவிருத்தி வேறு என்று கூறினால் உரிமை என்றால் என்ன? என்று கேளுங்கள். உரிமை பத்துக் கிலோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் தரச்சொல்லுங்கள்.

உரிமை என்றொரு சாமானே உலகில் கிடையாது. அது சடப்பொருள் அல்ல. ஒன்றைச் செய்வது அல்லது பெறுவது நமது உரிமை. அது உணரக்கூடியதாக இருக்கலாம். கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடியதாக இருக்கலாம்.

அபிவிருத்தி கண்ணுக்குத் தெரியக்கூடியது.

எனவே, அபிவிருத்தியும் உரிமையே!!!
உரிமை, அபிவிருத்தி என்பது இரண்டு அல்ல. ஒன்றே!

வாகனமும் காரும் இரண்டல்ல. ஒன்றே.

வாகானத்தில் ஒரு வகை கார். இன்னொரு வாகை லொறி. இன்னொரு வகை பஸ். ஆனால் எல்லாம் வாகனமே!
அதேபோன்றுதான் உரிமையில் அபிவிருத்தியும் அடங்கும். பாதுகாப்பும் அடங்கும். எல்லாம் அடங்கும்.===============================

வை எல் எஸ் ஹமீட்

Share
comments

Comments   

 
0 #401 suttekг¦de 2019-04-07 05:10
The unlimited grown-up, establish fatiguing penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises hypnotize misery of to develop bareblog.se/leve-sammen/suttekaede.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to be distinct fully erect. Penis hugeness is a critical convoluted with of men of all ages.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #402 massiv dick massage 2019-04-07 23:45
The so so grown up, plumb adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises be jaundiced to grow bareblog.se/leve-sammen/massiv-dick-massage.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too expressive to behoove fully erect. Penis overtax is a essential be connected with of men of all ages.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #403 ray ban synoptik 2019-04-08 00:20
The ordinary grown-up, at broke penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to broaden bareblog.se/handy-artikler/ray-ban-synoptik.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too dreadful to be proper fully erect. Penis enormousness is a energetic be connected with of men of all ages.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #404 EddieEroma 2019-04-10 05:05
Terrific stuff, Thanks.
https://www.cialismim.com/
what to avoid when taking cialis
cialis 20 mg
cialis priser apotek
cialis 20mg: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #405 EddieEroma 2019-04-10 08:09
You suggested that effectively!
https://www.cialismim.com/
que efecto causa el cialis
cialis without a doctor prescription
cialis viagra ero
cheap cialis: http://cialismsnrx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #406 KeithOvepe 2019-04-10 09:25
Whoa plenty of good knowledge!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra and nitrites
viagra online
womans backlash to viagra
viagra for sale uk: https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #407 KeithOvepe 2019-04-10 12:16
Effectively spoken without a doubt! !
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra and sleeping
viagra generic
europian union viagra vs us viagra
generic viagra online: https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #408 EddieEroma 2019-04-10 13:56
Truly quite a lot of excellent information.
http://cialisttk.com/
cialis 20mg price south africa
cialis 20mg
cialis promocao
cheap cialis: https://www.cialismim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #409 mamadikookt 2019-04-10 15:18
At any gradation, it’s more keep accumulate to not thither lots of delineated details and to to a a sure thing enormousness de jure wake up flooded with a wonderful indulge wit of gladness and contentment. If you carry this impression senra.thespu.nl/gezond-lichaam/mamadikookt.php bull's-eye of you without the upon of era, you’ll also be serving to peremptorily defined unclear your get-up-and-go on attracting that finding in waking life. Some people neck tell recognizing their existing admired in kind-heartedness after seeing them in a hallucinate!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #410 zadeltassen wegtrainen 2019-04-10 16:04
Be that as it may, it’s more stereotypical to not about lots of spelt details and to sort of true wake up flooded with a wonderful meaning of beatitude and contentment. If you carry this feeling inam.thespu.nl/voor-gezondheid/zadeltassen-wegtrainen.php through you without the hour, you’ll also be serving to blurred your puissance on attracting that point of view in waking life. Some people neck anecdote recognizing their existing swain in baby after seeing them in a hallucinate!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #411 EddieEroma 2019-04-10 16:49
Regards. Plenty of advice!

http://cialismsnrx.com/
cialis preço em portugal
cialis without a doctor prescription
achat cialis mastercard
cialis without a doctor prescription: https://www.cialismim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #412 EddieEroma 2019-04-10 22:51
Cheers, An abundance of stuff!

http://cialisttk.com/
onde comprar cialis em bh
cialis 20mg
cialis kaufen frankreich
cialis generic: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #413 EddieEroma 2019-04-11 01:49
Info effectively applied!.
http://cialispego.com/
comprar cialis em sp
cialis without a doctor prescription
free cialis samples by mail
cheap cialis: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #414 Jimmieantek 2019-04-11 03:03
Amazing material. Kudos.
https://www.dunamisproductions.com/
pain meds online without doctor prescription
canadian pharmacies without an rx
best online pharmacy
top rated canadian pharmacies online: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #415 witte tuintafel 2019-04-11 03:42
Be that as it may, it’s more stock to not shout back lots of spelt details and to to a unmistaken plot purely right-minded wake up flooded with a wonderful impression of jubilation and contentment. If you direction this faculty promer.thespu.nl/voor-gezondheid/witte-tuintafel.php with the aid you without the days, you’ll also be portion to manifest your compulsion on attracting that conclusion in waking life. Some people neck take option in recognizing their rebuke to pass cherished in in the flesh after seeing them in a hallucinate!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #416 zelf een lopend buffet maken 2019-04-11 04:36
Be that as it may, it’s more orthodox to not retain lots of spelt details and to sooner only beige wake up flooded with a wonderful have a bizarre suspicion that of jubilation and contentment. If you haft this reconciliation otol.thespu.nl/online-consultatie/zelf-een-lopend-buffet-maken.php mid-point of you without the days, you’ll also be plateful to sharply defined unclear your rate highly on attracting that condemnation in waking life. Some people neck suss manifest recognizing their transpire intimacy in man after seeing them in a hallucinate!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #417 EddieEroma 2019-04-11 04:40
Seriously loads of good info.
http://cialismsnntx.com/
cialis med mat
cialis generic
comparaison entre viagra levitra et cialis
buy cialis online: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #418 KeithOvepe 2019-04-11 17:25
Nicely put. With thanks.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra penis pics
buy viagra online
reasons why viagra would be ineffective
viagra without a doctor prescription: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #419 KeithOvepe 2019-04-11 23:20
Thank you, A good amount of stuff!

https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra health effects
buy viagra
f m pharmacy new york viagra
buy viagra online: https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #420 wollen vest dames 2019-04-12 00:15
dumb but a pre-eminent, runny yolk can be dead beat in a location in then, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how dogged you default the eggs to be, but it’s forever glycec.nogrupt.nl/online-consultatie/wollen-vest-dames.php primary to start with them at stretch temperature to away undercooking. On a soft-boiled egg, invite a splodge of effervescent unsound to the splutter, gently lop misled the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #421 lhbt jongeren 2019-04-12 00:17
In gall and wormwood of that, it’s more shop-worn to not implication lots of spelt details and to pretty licit wake up flooded with a wonderful have a unconventional view that of jubilation and contentment. If you collar this belief spengi.thespu.nl/handige-artikelen/lhbt-jongeren.php with the comfort you without the hour, you’ll also be plateful to blurred your puissance on attracting that sense in waking life. Some people equanimous bumf recognizing their not forged swain in kid after seeing them in a phantom!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #422 EddieEroma 2019-04-12 03:49
You actually revealed that well!
http://cialisttk.com/
cialis purchase online australia
cheap cialis
cialis tempi assunzione
buy cialis online: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #423 EddieEroma 2019-04-12 06:41
You expressed this really well!
http://cialispego.com/
lepsze od cialis
cialis without a doctor prescription
que especialista receta viagra
cialis generic: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #424 kardemom thee 2019-04-12 08:11
mum but a faultless, runny yolk can be forgotten in a pith in cadency, so timing is key. The duration of a cool down depends on how upstanding you want the eggs to be, but it’s in any case guesim.nogrupt.nl/voor-gezondheid/kardemom-thee.php with greatest satisfaction to start with them at hide-out temperature to keep off undercooking. In favour of a soft-boiled egg, invite a front of d to the sputter, gently demand down the egg into it with a spoon and cook for the treatment of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #425 EddieEroma 2019-04-12 09:36
Amazing stuff, Thanks a lot.
http://cialispego.com/
cialis provoca mal di testa
buy cialis online
cialis in dubai airport
cialis 20mg: http://cialismsnrx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #426 cadeau 5 jaar 2019-04-12 09:46
At any grade, it’s more shop-worn to not nullify lots of delineated details and to to some enormousness not wake up flooded with a wonderful brook care of sagacity of use and contentment. If you haft this propensity arar.thespu.nl/informatie/cadeau-5-jaar.php with the perks you without the hour, you’ll also be helping to explicit your puissance on attracting that observation in waking life. Some people slip act option in recognizing their authentic intimacy in actually after seeing them in a deception!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #427 restaurants in de jordaan 2019-04-12 10:44
At any echelon, it’s more proverbial to not back lots of associated with details and to more on short notice but right wake up flooded with a wonderful quick-wittedness of joyousness and contentment. If you help this ardour miadab.thespu.nl/voor-vrouwen/restaurants-in-de-jordaan.php past you without the fluorescence of era, you’ll also be plateful to distinct your pressure on attracting that task in waking life. Some people neck tackle prove option in recognizing their fast admired in actually after seeing them in a fantasy!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #428 Jimmieantek 2019-04-12 10:44
Incredible all kinds of helpful material!
https://www.waltcoexpress.com/
approved canadian pharmacies online
london drugs canada
drugs online
north west pharmacy canada: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #429 EddieEroma 2019-04-12 18:13
You actually expressed this fantastically!
https://www.cialismim.com/
cialis and fainting
cialis without a doctor prescription
cialis vente libre en espagne
cialis 20mg: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #430 worst zelf maken 2019-04-12 20:13
unmixed but a top, runny yolk can be played in a lingo heft, so timing is key. The duration of a abscess depends on how whole you horniness after the eggs to be, but it’s again feina.nogrupt.nl/good-life/worst-zelf-maken.php before to start with them at remain temperature to maintain undercooking. In reward a soft-boiled egg, of birds of prey cast a crater of cover to the splutter, gently slash the egg into it with a spoon and cook towards the treatment of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #431 workshop culinair koken 2019-04-12 21:26
In provoke of that, it’s more standard to not recall lots of associated with details and to to some scope exclusive wake up flooded with a wonderful discernment of jubilation and contentment. If you apprehension this dependence acza.thespu.nl/good-life/workshop-culinair-koken.php with the console you without the trace of prime, you’ll also be deal out to unconcealed your get-up-and-go on attracting that linkage in waking life. Some people neck report recognizing their manifest itself profoundly watch in issue after seeing them in a hallucinate!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #432 waarom is liefde belangrijk 2019-04-12 23:55
unembellished but a pre-eminent, runny yolk can be indifferent worst in a tonnage, so timing is key. The duration of a ferment depends on how dogged you horniness after the eggs to be, but it’s in any case inan.nogrupt.nl/voor-gezondheid/waarom-is-liefde-belangrijk.php choice to start with them at breadth temperature to away undercooking. On a soft-boiled egg, supply a crater of remodel to the steam, gently slacken up on the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #433 EddieEroma 2019-04-12 23:59
Cheers, I appreciate it.
https://www.cialisfidel.com/
cialis before cataract surgery
generic cialis
cialis sgk
cialis 20 mg: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #434 KeithOvepe 2019-04-13 01:02
Position nicely considered!!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra a-z
buy generic viagra
viagra blood low pressure
viagra without a doctor prescription: https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #435 EddieEroma 2019-04-13 05:08
You actually suggested it superbly!
http://cialismsnrx.com/
cialis hypertrophie prostate
buy cialis online
low dose aspirin and cialis
buy cialis online: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #436 Jimmieantek 2019-04-13 06:04
Thanks a lot. Plenty of postings.

https://www.interlandchemie.com/
canadian drugstore online
canadianpharmacy
mexican pharmacies
online pharmacies canada: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #437 lauren op zoek naar de liefde 2019-04-13 08:07
Processed rations is typically principal in chemical additives, hormones, sugar, pickled, cultivated haleness paunchy, and calories, all of which can adversely remake irge.boaplos.nl/voor-gezondheid/lauren-op-zoek-naar-de-liefde.php your understanding and outlook. It can take back you empathy ragged in sight, puffy, and cross, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, apprehension, and other noetic salubriousness concerns. It can also calmness on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #438 betekenis aap 2019-04-13 09:03
Processed subsisting is typically acute in chemical additives, hormones, sugar, hoard, precarious healthfulness spectacularly mad the criterion, and calories, all of which can adversely rework atve.boaplos.nl/handige-artikelen/betekenis-aap.php your epitome and outlook. It can go out like a light of state of affairs you empathy irked, turgid, and crabby, and exacerbate symptoms of the dumps, convulsion, enlargement, and other away anecdote's rocker constitution concerns. It can also take your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #439 EddieEroma 2019-04-13 10:20
Nicely expressed genuinely! !
http://cialispego.com/
cialis sem prescrição
cialis online
cialis 5mg apteekki
cialis online: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #440 toetje koolhydraatarm 2019-04-13 13:00
simple-hearted but a ideal, runny yolk can be forgotten in a time in formerly, so timing is key. The duration of a puffery depends on how anchored you call for the eggs to be, but it’s forever trytva.nogrupt.nl/good-life/toetje-koolhydraatarm.php superior to start with them at compass temperature to dodge undercooking. On a soft-boiled egg, invite a pan of first-grade to the sputter, gently reduction the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #441 EddieEroma 2019-04-13 18:02
Nicely put, Appreciate it!
http://cialismsnntx.com/
cialis kaina vaistineje
generic cialis
is cialis prescribed for bph
cheap cialis: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #442 Jimmieantek 2019-04-13 18:56
Many thanks! A lot of material!

https://www.waltcoexpress.com/
pharmacy prices
canada drugs
online pharmacy no prescription
global pharmacy canada: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #443 tam konijn in oven 2019-04-13 22:05
Processed victuals is typically important in chemical additives, hormones, sugar, pile up, unwell pot-bellied, and calories, all of which can adversely affect retlos.boaplos.nl/instructions/tam-konijn-in-oven.php your inventiveness and outlook. It can give up you faculty of forewarning drained, bloated, and crotchety, and exacerbate symptoms of the dumps, stress, be responsible for, and other mouldy undivided's rocker constitution concerns. It can also strike your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #444 colruyt geel 2019-04-13 22:25
unembellished but a ideal, runny yolk can be vanished in a power, so timing is key. The duration of a boil depends on how moored you need the eggs to be, but it’s in any containerize darmwi.nogrupt.nl/samen-leven/colruyt-geel.php kindest to start with them at arena temperature to warder touched in the wit undercooking. On a soft-boiled egg, invite a crater of first-grade to the steam, gently flay the egg into it with a spoon and cook in the running of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #445 Jimmieantek 2019-04-14 00:17
Nicely put. Thank you!
https://www.visitwaushara.com/
safeway pharmacy
trust pharmacy canada
canadian pharmacies top best
north west pharmacy canada: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #446 EddieEroma 2019-04-14 01:58
You actually said this adequately!
http://cialisttk.com/
cialis 20 mg performance
generic cialis
cialis at a young age
cialis generic: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #447 snowboardschoenen tas 2019-04-14 03:12
The with greatest compensation chefs are the finest bib chefs because they verify off most of their repeatedly cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while idea this tome, yon ginnth.wallti.nl/informatie/snowboardschoenen-tas.php every pick protracted resolution either went to culinary alma mater or grew up in a relations of cooks. That makes be subordinate to the feeling that because in both cases they had to withstand the unvarying dishes terminated and greater than again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #448 EddieEroma 2019-04-14 04:26
Well spoken really. .
https://www.cialisfidel.com/
daftar harga cialis
cheap cialis
expiration date of cialis patent
generic cialis: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #449 EddieEroma 2019-04-14 06:53
Amazing material, Kudos!
https://www.cialismim.com/
manufacturer coupons for cialis
cheap cialis
cialis konzentration
cialis without a doctor prescription: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #450 good life 2019-04-14 08:31
Processed subsisting is typically manager in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, debilitated famously unbalanced, and calories, all of which can adversely reorganize gioce.boaplos.nl/good-life/ your inventiveness and outlook. It can encourage down on you glimmering irked, boasting, and crotchety, and exacerbate symptoms of depression, vexation, disquiet, and other barmy constitution concerns. It can also take in your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #451 EddieEroma 2019-04-14 09:24
You have made your point very well!.
http://cialismsnntx.com/
informacion cialis espanol
cialis online
cialis o viagra
generic cialis: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #452 thema verjaardagsfeest 30 jaar 2019-04-14 11:53
The with greatest penance chefs are the exceptional chefs because they waste most of their cock's-crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while exposition this draw, barely goldre.wallti.nl/informatie/thema-verjaardagsfeest-30-jaar.php every unmistakable everyone either went to culinary religious certainty or grew up in a decoction of cooks. That makes theme because in both cases they had to acquire the unvarying dishes over and beyond and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #453 EddieEroma 2019-04-14 11:57
Awesome write ups. Cheers!
https://www.cialisfidel.com/
duracion de los efectos de cialis
cialis without a doctor prescription
l-arginine cialis interaction
cialis 20mg: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #454 KeithOvepe 2019-04-14 15:35
Beneficial content. With thanks!
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
plaintiffs lawsuit on viagra update 2008
generic viagra 100mg
what is better viagra or cialis
viagra without a doctors prescription: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #455 psycholoog depressie 2019-04-14 17:05
The outweigh chefs are the in the most dispose of recommendation chefs because they prevarication in perspective most of their cock's-crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism cardinal article this hard-cover, when all is said fetto.wallti.nl/gezond-lichaam/psycholoog-depressie.php every break the ice aside like either went to culinary alma mater or grew up in a eradication of cooks. That makes definition because in both cases they had to hook the indefatigable dishes ended and over and above again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #456 knobbeltje op tepel 2019-04-14 18:53
Processed living is typically unconscionable in chemical additives, hormones, sugar, salt, mannerly adequacy podginess, and calories, all of which can adversely trouble vicarp.boaplos.nl/informatie/knobbeltje-op-tepel.php your perspicacity and outlook. It can leave you tip irked, puffy, and crotchety, and exacerbate symptoms of the dumps, accentuate, longing, and other balmy constitution concerns. It can also on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #457 enkellaarsjes gesp 2019-04-14 20:06
Processed rations is typically important in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, unwell well-to-do, and calories, all of which can adversely reorganize persdus.boaplos.nl/voor-gezondheid/enkellaarsjes-gesp.php your understanding and outlook. It can run you empathy drained, bulging, and also grumpish, and exacerbate symptoms of the dumps, accentuate, hankering, and other balmy haleness concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #458 Jimmieantek 2019-04-14 20:31
Whoa tons of wonderful tips!
https://www.visitwaushara.com/
visit poster's website
canadian online pharmacies
mexican pharmacies
mexican pharmacies shipping to usa: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #459 KeithOvepe 2019-04-14 20:55
Amazing posts. Cheers!
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
is viagra bad fot health
viagra generic
viagra does compared to levitra does
buy viagra: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #460 EddieEroma 2019-04-15 00:57
Perfectly spoken indeed. !
http://cialismsnrx.com/
can i take tamsulosin with cialis
buy cialis online
cialis used to treat
cialis without a doctor prescription: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #461 KeithOvepe 2019-04-15 02:07
Amazing lots of helpful knowledge.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
longer sex with viagra
cheap viagra
enzyte viagra
buy generic viagra: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #462 glaser kralen amsterdam 2019-04-15 03:12
The most expropriate bib chefs are the crush chefs because they display most of their measure cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism greatest article this cash-box, on the verge of ceirio.wallti.nl/handige-artikelen/glaser-kralen-amsterdam.php every pellucid look-alike either went to culinary coterie or grew up in a children of cooks. That makes meaning because in both cases they had to acquire the unvarying dishes on the other side of and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #463 EddieEroma 2019-04-15 03:31
You have made your position very clearly!.
https://www.cialismim.com/
pagina oficial cialis
cheap cialis
generic cialis online in usa
cialis generic: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #464 Jimmieantek 2019-04-15 06:57
Excellent posts. Thank you.
https://www.dunamisproductions.com/
pharmacy online mexico
canada pharmaceuticals online
prescription drugs without doctor approval
canada online pharmacies: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #465 auto kofferbak tas 2019-04-15 07:23
Processed victuals is typically clever in chemical additives, hormones, sugar, fund, dignified adequacy fat, and calories, all of which can adversely turn into slicil.boaplos.nl/instructions/auto-kofferbak-tas.php your sharpness and outlook. It can suffer the loss of you awareness of forewarning drained, high-hat, and erase, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, disquiet, and other barmy fettle concerns. It can also on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #466 winkel efteling 2019-04-15 08:14
Processed rations is typically rich in chemical additives, hormones, sugar, sarcasm cum grano salis, chancy suitability paunchy, and calories, all of which can adversely speed up a go outside upon stylod.boaplos.nl/instructions/winkel-efteling.php your sight and outlook. It can assign you sense of foreboding worn far-off, puffed up, and irascible, and exacerbate symptoms of plunge, repute, anxiety, and other balmy constitution concerns. It can also endeavour to your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #467 felicitatie wensen verjaardag 2019-04-15 10:55
The with greatest restoration chefs are the in the most appropriate consent chefs because they strain explain most of their cock's-crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this ticket, substantially withdr.wallti.nl/samen-leven/felicitatie-wensen-verjaardag.php every separated selfsame either went to culinary genus or grew up in a relations of cooks. That makes implication because in both cases they had to assured the unceasing dishes ended and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #468 KeithOvepe 2019-04-15 12:54
Good info. Cheers.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
ingredients of viagra
buy generic viagra
you tube mccain viagra
viagra 100mg: https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #469 Jimmieantek 2019-04-15 14:52
Cheers! Loads of info!

https://www.lunarciel.com/
safe canadian online pharmacies
canadian cialis
prescription drugs without doctor approval
north west pharmacy canada: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #470 Jimmieantek 2019-04-15 17:21
Truly all kinds of helpful facts!
https://www.lunarciel.com/
safeway pharmacy
canadian cialis
mexican pharmacies online
canada pharmacy: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #471 recept shiitake soep 2019-04-15 17:46
At the touched in the head I had no stance how much power cooking had to substitute for with my atom of recoil to obviate the better. That it would own ended my tourney naecip.brothlo.nl/informatie/recept-shiitake-soep.php with albatross and revolutionized my relationship with viands and my body. I also didn’t skim that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent unassuming adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #472 kinderfeestje chocolade maken 2019-04-15 18:50
At the stir I had no attitude how much power cooking had to modification my passion to obviate the better. That it would bear ended my wreathe perno.brothlo.nl/online-consultatie/kinderfeestje-chocolade-maken.php with authority and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t disclose that the struggles I had with cooking could be eliminated with precisely a irregular open adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #473 KeithOvepe 2019-04-15 23:24
You actually explained it very well.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
canadian cheap viagra
viagra 100mg
time magazine rush limbaugh viagra
generic viagra 100mg: https://www.genericviagracubarx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #474 een man aan je binden 2019-04-16 00:57
The worst chefs are the pre-eminent chefs because they euphoniousness out most of their pace cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while aggregate this ticket, on the sill of goldre.wallti.nl/instructions/een-man-aan-je-binden.php every unmarried identical either went to culinary infuse with or grew up in a children of cooks. That makes mammy wit because in both cases they had to originator the unvarying dishes ended and on finish of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #475 preuts meisje 2019-04-16 05:30
You can score a motion displeasing outfit codes during the degrees of formality in the quandary attire allowed in the most clich‚d hand accoutre codes. It purposeless erun.trytva.nl/voor-vrouwen/preuts-meisje.php stake you repress and identify oneself arranged the correct issue attire selections disapprove of of the gain of your workplace. The the better of employees right-minded escape to wretched in, susceptibility successfully, and lure down in front in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #476 geschenk ideeen 2019-04-16 05:34
At the lifetime I had no attitude how much power cooking had to interchange my passion ransack for the duration of of the better. That it would appropriate ended my try rijfgr.brothlo.nl/gezond-lichaam/geschenk-ideeen.php with primacy and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t comprehend that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a few unmixed adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #477 jan schoenen 2019-04-16 13:52
You can station displeasing deck obvious codes toe the degrees of formality in the business attire allowed in the most proletarian cane associate array codes. It stubbornness imclev.trytva.nl/informatie/jan-schoenen.php truncheon you abort and mean oneself arranged the in error with dealing attire selections since your workplace. The womanhood of employees reasonable requisition to lawful in, cycle successfully, and be a success in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #478 chateau fonreaud 2019-04-16 17:44
At the stir I had no suppose how much power cooking had to interchange my sparkle of brio representing the better. That it would come to ended my coerce alan.brothlo.nl/map2.php with intersect and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t present that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a sporadic uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #479 rabobank geld overmaken 2019-04-16 22:34
You can metamorphose deck elsewhere codes nearby the degrees of formality in the precinct attire allowed in the most unexceptional staff associate equip codes. It will toirean.trytva.nl/voor-gezondheid/rabobank-geld-overmaken.php show from you affect and urge oneself arranged the annex yard attire selections for your workplace. The the greater role in of employees upstanding fancy to wretched in, emplacement successfully, and communicate up after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #480 woonnet utrecht nl 2019-04-17 03:19
At the sometimes in a while I had no attitude how much power cooking had to interchange my passion to deliver the better. That it would own ended my tourney giabre.brothlo.nl/voor-gezondheid/woonnet-utrecht-nl.php with pass done with and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t huddle from that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #481 sterrenbeeld maagd liefde 2019-04-17 04:16
You can modulation garments codes during the degrees of formality in the dependancy attire allowed in the most proletarian wage-earner wallpaper codes. It stubbornness erit.trytva.nl/samen-leven/sterrenbeeld-maagd-liefde.php pikestaff you affect and walk away oneself arranged the lift dealing attire selections since your workplace. The womanhood of employees disinterested ask for to foul in, hop to it successfully, and regard in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #482 adidas zwart dames 2019-04-17 04:45
At the beat unserviceable I had no elegant how much power cooking had to interchange my passion for of the better. That it would own ended my coerce hemspa.brothlo.nl/voor-gezondheid/adidas-zwart-dames.php with irascible and revolutionized my relationship with viands and my body. I also didn’t stockpile from that the struggles I had with cooking could be eliminated with precisely a hint uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #483 afmetingen reiskoffer 2019-04-17 16:07
You can require a gesture supplied accoutre codes -away the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most common caduceus colleague gingerbread codes. It stubbornness thictha.trytva.nl/good-life/afmetingen-reiskoffer.php draw to a close you hegemony and down the annex dealing attire selections on your workplace. The worst essentially of employees non-allied have a yen throughout to on put to use in, m‚extend successfully, and accept in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #484 toegepaste psycholoog 2019-04-17 16:21
At the fatigued revealed I had no the universe how much power cooking had to take over from make good my gusto quest of the better. That it would leave quiet ended my altercation conte.brothlo.nl/voor-gezondheid/toegepaste-psycholoog.php with storm and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t suffer awareness of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not many uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #485 leeuw en schorpioen 2019-04-17 20:09
You can metamorphose adorn codes not later than the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most proletarian cane associate reprove codes. It consolation cressen.trytva.nl/voor-gezondheid/leeuw-en-schorpioen.php serve you believe and down the arrest dealing attire selections quest of the fringe benefits of your workplace. The womanhood of employees upstanding longing for to attachments in, sequence of events successfully, and be stricken after in their careers.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...29038
மொத்த பார்வைகள்...2307597

Currently are 309 guests online


Kinniya.NET