வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 18, 2019
   
Text Size

பிரமரை நீக்கியது சட்டப்படியானதா?

image 1540575648-de47e919e1[1]

19வது திருத்தத்திற்குமுன் பிரதமரை ஜனாதிபதி விரும்பிய நேரம் நீக்குவதற்கு அதிகாரம் இருந்தது. [47(a)]

19வது திருத்தத்தில் அச்சரத்து நீக்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது பிரதமர் பதவியிழக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுதல் என்கின்ற ஒன்று இல்லாமலாக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே, பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் பிரதமரை நீக்கக்கூடாதென்பதாகும்; என்று சிலர் வாதாடுகின்றனர்.

பிரதமரை நியமித்தல்
—————————
சரத்து 42(4) இன் பிரகாரம் ஜனாதிபதியினுடைய அபிப்பிராயத்தில் யாருக்கு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றதோ அவரைப் பிரதமராக நியமிக்க வேண்டும்.

பொதுவாக எந்தவொரு நியமனமாயினும் நியமிக்கின்றவருக்கு அவரை நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு.

இங்கு எழுகின்ற கேள்வி, ஏற்கனவே, பிரதமரை நீக்குவதற்கு ஜனாதிபதிக்கு இருந்த அதிகாரத்தை பாராளுமன்றம் 19வது திருத்தத்தினூடாக நீக்கி தன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியதன் பின்னும் நியமிக்கின்ற அதிகாரிக்கு நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது; என்கின்ற தத்துவம் செல்லுபடியாகுமா? என்பதாகும்.

பிரதமர் பதவி இழக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்
—————————————————-
தானாக ராஜினாமா செய்தல்.
பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையை இழத்தல்,
இதனைத்தவிர அமைச்சரவை இயங்கும் காலமெல்லாம் அவர் பதவி தொடரும். சரத்து 46(2).

அமைச்சரவை கலைதல்
———————————
1. பிரதமர் பதவியிழத்தல் ( மேற்சொன்ன இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் )
2. அரச கொள்கைத் தீர்மானம், அல்லது வரவு செலவுத்திட்டத்தில் தோற்றல்.
3. அரசுக்கெதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தில் தோற்றல்.
இதன்மூலம் ஜனாதிபதிக்கு அமைச்சரவையைக் கலைக்கமுடியாது; என்பது தெளிவாகின்றது. ஏனெனில் இங்கு கலைதல் மாத்திரம்தான் இருக்கின்றது, கலைத்தல் இல்லை.

பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை
——————————————————-
அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவந்து நிறைவேற்றினால் அமைச்சரவை கலையும் பிரதமரும் பதவியிழப்பார்:
; என மேலே பார்த்தோம்.

இப்பொழுது பிரதமருக்கு எதிராக மாத்திரம் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றது; என வைத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது பிரதமர் சுயமாக பதவியிழக்கமாட்டார். அவர் ராஜினாமா செய்வது அவருடைய தனிப்பட்ட முடிவு. ராஜினாமா செய்யாவிட்டால் என்னசெய்வது.

பெரும்பான்மை இல்லை; என்று நிரூபிக்கப்பட்ட ஒருவர் எவ்வாறு பிரதமராக இருக்கமுடியும்? இந்த சந்தர்ப்பத்தில் " நியமிக்கின்ற அதிகாரிக்கு நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது" என்ற தத்துவத்தின்கீழ் ஜனாதிபதி செயற்படக்கூடாது; என்பதும் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணமாக இருந்திருக்குமா?

வியாக்கியானத்தில் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம்
—————————————————————
ஒரு சட்டத்தின் ஏதாவது ஒரு பிரிவில் கருத்து மயக்கம் வரும்போது பாராளுமன்றம் அச்சட்டத்தைக் கொண்டுவருவதில் அல்லது திருத்துவதில் என்ன எண்ணத்தைக் கொண்டிருந்தது; என ஆராய்ந்து அந்த எண்ணத்திற்கு இசைவாக அச்சட்டத்தை வியாக்கியானப்படுத்துகின்ற நடைமுறை இருந்து வருகின்றது.

இது பிரித்தானிய நடைமுறையில் இருந்து வந்ததாகும். பிரித்தானிய பாராளுமன்றம் இறைமையுடையது. அதேநேரம் பிரித்தானியாவில் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் இல்லை. எனவே, சட்டத்தில் மயக்கம் இருக்கும்போது பாராளுமன்றத்தின் எண்ணத்தைப் பார்ப்பது வழமையாகும். ஆனால் அரசியலமைப்பினால் ஆளப்படுகின்ற மேற்கத்திய நாடுகளில் இன்று நடைமுறை மாறிவருகின்றது.

சாதாரண சட்டத்தை வியாக்கியானப்படுத்தும்போது அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு இசைவாகவே வியாக்கியானப்படுத்தப்படுகின்றது. அதற்கு முரணில்லாதபோது பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் பார்க்கப்படுகின்றது.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைப்பொறுத்தவரை பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் அடியோடு பார்க்கப்படுவதில்லை; என்று கூறமுடியாது. ஆனாலும் சமகால சூழ்நிலை, தேவை போன்றவைக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படுகின்றது.

அரசியலமைப்பு என்பது சாதாரண சட்டத்தைப்போல் நினைத்த நேரமெல்லாம் திருத்தமுடியாது. அதேநேரம் சமகால சூழ்நிலைகளுக்கு, தேவைகளுக்கு அரசியல்யாப்பு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும். எனவே, என்றோ ஒருநாள் அரசியல்யாப்பை எழுதியவர்களின் எண்ணங்களுக்குள் அரசியலமைப்பை வியாக்கியானப்படுத்துவதில் எங்களை நாங்கள் ஏன் கட்டிவைக்க வேண்டும்? என்ற கேள்வி அமெரிக்காபோன்ற நாடுகளில் எழுப்பப்படுகின்றது.

இந்தவகையில் அந்நாடுகளில் புதிய வியாக்கியான முறைமைகள் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றன. இது பிரதானமாக இருவகைப் படுத்தப்படுகின்றது. ஒன்று, Interpretivism or originalism இரண்டு, non interpretivism or non originalism.

இதில் முதலாவது வகை பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் போன்ற சில மரபுரீதியான வியாக்கியானமுறையைக் குறிக்கின்றது. இரண்டாவது வகை, சமகால சூழ்நிலைக்கேற்ப வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டுமென்கின்றது. இவை இரண்டிற்குள்ளும் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன.

குறிப்பாக, இரண்டாவது வகை, சட்டத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பெறுமானம் ( value) இருக்கின்றது. சமகால மாற்றத்திற்கேற்ப அச்சொற்களின் பெறுமானம் கருத்திற்கொள்ளப்பட்டு வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டும்; என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

அமெரிக்காவில் கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குமுன் 'ஸ்கலியா' என்ற ஒரேயொரு நீதியரசரே முதலாவது வகைக்கு ஆதரவாக இருந்தார். அவர் தற்போது மரணித்துவிட்டார். ஏனையவர்களெல்லாம் இரண்டாவது வகைக்கே ஆதரவாக இருந்தார்கள்.

இந்தியாவில் அண்மைக்காலம்வரை திருமணமுடித்தவர்களின் கள்ளத்தொடர்பு தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற தண்டனைக்கோவை பிரிவை சரிகண்ட உயர்நீதிமன்றம் அண்மையில் அதே அரசியலமைப்பினடிப்படையில் பிழைகண்டிருக்கின்றது.

அரசியலமைப்பு மாறவில்லை. அவ்வாறாயின் எது மாறியது. சொற்களின் பெறுமானம் மாறியது. சமத்துவம் என்றசொல் சமகால மாற்றத்திற்கேற்ப பொருள்கோடல் செய்யப்பட்டது.

திருமணமுடித்தவர்களின் கள்ளத்தொடர்பு கூடாது; என்று பாராளுமன்றம் நினைத்ததனால்தான் தண்டனைக்கோவையில் அதைக்குற்றமாக்கியது. ஆனால் நீதிமன்றம் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணத்தைப் பார்க்கவில்லலை. தற்போதைய சூழ்நிலைக்கேற்ப அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பொருள் எவ்வாறு மாற்றமடைந்திருக்கின்றது; என்றே பார்த்தது.

எனவே, இலங்கையில் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம்தான் இன்னும் கூடுதலாக பார்க்கப்படுகின்றது; என்றபோதிலும் யதார்த்தத்திற்கு இசைவாக அரசியலமைப்புச் சட்டம் வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவையையும் கருத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

பிரதமரின் பெரும்பான்மை இழப்பு
——————————————-

இது ஒரு தேசிய அரசாங்கம். ஐ தே கட்சி 106, SLMC 1 = 107 மிகுதி UPFA.

ஆட்சியமைக்க தேவை 113. இப்பொழுது UPFA அரசில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது. வெளிப்படையாக ஐ தே கட்சியிடம் இருப்பதோ 107. பெரும்பான்மை இருக்கின்றதா? பாராளுமன்றத்தின் பெரும்பான்மை இல்லாதவரை எவ்வாறு பிரதமராக வைத்திருப்பது? இங்கு ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயத்தில் ( in his opinion) பெரும்பான்மை இருக்கின்றதா? என்பதுதான் கேள்வி.

பிரதமருக்கு பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் என்னால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது; விரும்பினால் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவாருங்கள்; என்று சொல்வதா? அவ்வாறு கொண்டுவராவிட்டால் பெரும்பான்மையற்ற பிரதமரை பதவியில் வைத்திருப்பதா?

நம்பிக்கையில்லாப்பிரேரணை கொண்டுவருவதும் கொண்டுவராமல் விடுவதும் அரசியல் முடிவு. தற்போது பிரதமர் பெரும்பான்மையை இழந்திருக்கின்றார்.

எனவே, பெரும்பான்மை இருக்கின்றது; என்று கருதி அவரைப் பிரதமராக நியமித்தார். பெரும்பான்மை இல்லை; என்று தெளிவாகத் தெரிந்ததும் நீக்கியிருக்கின்றார். பிரதமரை நீக்கமுடியாது; என்று அரசியலமைப்பு சொல்லவில்லை.

சுருங்கக்கூறின், 19இற்குப்பின் நினைத்தமாதிரி பிரதமரை ஜனாதிபதி நீக்கமுடியாது. ஆனால் திட்டமாக பெரும்பான்மை இல்லையென்று தெரிந்தால் நீக்கலாம். ஆனாலும் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உயர்நீதிமன்றத்திற்கே இருக்கின்றது.

இப்பொழுது மஹிந்த பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பாராளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எதுவும் தேவையில்லை. விரும்பினால் எதிரணியினர் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவரலாம்.

குறிப்பு: இது சட்டரீதியான நிலைப்பாடு. எனது அரசியல் ரீதியான நிலைப்பாட்டிற்கும் இந்தக்கருத்திற்கும் எந்தத்தொடர்புமில்லை.

குறிப்பு-2: UPFA தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து விலகியவுடன் தேசிய அரசாங்கம் கலைந்துவிட்டது. 30 இற்குமேல் அமைச்சர்கள் இருக்கமுடியாது. எனவே அமைச்சரவை கலைந்துவிட்டது; என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுகின்றது.

அமைச்சர்கள் 30ஐத் தாண்டமுடியாது; என்பது சரி. அது வேறுவிடயம். ஆனால் அமைச்சரவை கலைந்துவிட்டது; என்பது பிழையாகும். மேற்சொன்ன சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர அமைச்சரவை கலையாது.

 


=========================
வை எல் எஸ் ஹமீட்

Share
comments

Comments   

 
0 #801 Jimmieantek 2019-04-13 19:30
Seriously quite a lot of amazing info!
https://www.lunarciel.com/
visit poster's website
canadian pharmaceuticals online
canadapharmacy com
north west pharmacy canada: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #802 Eddiehyday 2019-04-13 21:21
Many thanks, I value this.
https://www.cialismim.com/
cialis e dipendenza
cialis 20 mg
durГ© du cialis
cialis without a doctor prescription: http://cialismsnrx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #803 KeithOvepe 2019-04-13 21:35
You actually said it superbly.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
impotence and viagra
generic viagra
order telephone viagra overnight delivery
viagra 100mg: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #804 Jimmieantek 2019-04-13 22:11
With thanks, I value it.
https://www.lunarciel.com/
onlinecanadianpharmacy.com
canada pharmacy
prescription drugs online without doctor
canadian pharcharmy: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #805 zilver 999 2019-04-13 23:36
Processed nourishment is typically altitude in chemical additives, hormones, sugar, propose pepper, debilitated fat, and calories, all of which can adversely trouble stampa.boaplos.nl/instructions/zilver-999.php your inventiveness and outlook. It can disclaim you wariness bushed, swollen, and crotchety, and exacerbate symptoms of murk, sense, thirst, and other noetic constitution concerns. It can also tormenter your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #806 EddieEroma 2019-04-13 23:54
You said it nicely.!
http://cialismsnntx.com/
comparacao levitra viagra cialis
generic cialis
cialis occasional use
cialis 20mg: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #807 Jimmieantek 2019-04-14 00:48
Truly tons of amazing info!
https://www.lunarciel.com/
medical information online
northwest pharmacy
trust pharmacy canada
canadian cialis: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #808 mijn man gedicht 2019-04-14 01:26
The with greatest recompense chefs are the out of scene chefs because they paroxysm most of their cock's-crow cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this earmark, almost taber.wallti.nl/handige-artikelen/mijn-man-gedicht.php every remote ado either went to culinary teach or grew up in a eradication of cooks. That makes understanding because in both cases they had to predominate upon the unchanged dishes in excess of and beyond and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #809 Jimmieantek 2019-04-14 03:18
Whoa all kinds of beneficial knowledge!
https://www.interlandchemie.com/
trusted overseas pharmacies
canadianpharmacy
buy prescription drugs online
canada pharmacy online: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #810 JimmieCef 2019-04-14 03:50
Terrific stuff. Thank you!
https://www.lunarciel.com/
mexican pharmacies online
global pharmacy canada
canadian pharmacy meds
canada pharmacy online: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #811 Eddiehyday 2019-04-14 05:00
Appreciate it, Lots of information!

http://cialispego.com/
where can i buy cialis online in australia
cialis 20 mg
warfarin side effects cialis
cialis without a doctor prescription: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #812 Jimmieantek 2019-04-14 05:45
You revealed that well!
https://www.dunamisproductions.com/
pharmacies near me
canadian pharcharmy
cialis online
canadian pharmacy online: https://www.lunarciel.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #813 supertrash gouden jurk 2019-04-14 07:07
The pre-eminent bib chefs are the unrivalled chefs because they flaunt one's money most of their again cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism greatest article this stamp, when all is said kasre.wallti.nl/good-life/supertrash-gouden-jurk.php every unwed join either went to culinary coterie or grew up in a children of cooks. That makes be subordinate to the smashing that because in both cases they had to strong the unvarying dishes on the other side of and on cap of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #814 KeithOvepe 2019-04-14 07:42
Wow lots of fantastic info!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra wire transfer
viagra pills
viagra 50mg
buy generic viagra: https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #815 JimmieCef 2019-04-14 08:45
Very well expressed indeed. .
https://www.dunamisproductions.com/
prescription drug price comparison
top rated canadian pharmacies online
canada drugs online
canada pharmacy online: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #816 EddieEroma 2019-04-14 09:51
Lovely write ups, Many thanks.
http://cialispego.com/
se puede tomar cialis y viagra al mismo tiempo
buy cialis online
cialis 0 5 prezzo farmacia
cialis online: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #817 KeithOvepe 2019-04-14 10:12
Cheers! I enjoy it.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
saturday night live viagra skit
buy viagra
nascar viagra driver
viagra without a doctors prescription: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #818 chanel le boy bag zwart 2019-04-14 10:21
Processed victuals is typically nebbish in chemical additives, hormones, sugar, pickled, debilitated well-to-do, and calories, all of which can adversely carry paga.boaplos.nl/good-life/chanel-le-boy-bag-zwart.php your imagination and outlook. It can disclaim you theory tired, pompous, and crabby, and exacerbate symptoms of dip, prominence, delve into, and other balmy constitution concerns. It can also espouse your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #819 JimmieCef 2019-04-14 11:16
Whoa tons of good tips!
https://www.dunamisproductions.com/
canadian online pharmacies prescription drugs
northwest pharmacy
canadian pharmacy viagra
london drugs canada: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #820 Eddiehyday 2019-04-14 12:33
Nicely put, Many thanks!
http://cialismsnrx.com/
comprar cialis no brasil
cheap cialis
uso eccessivo di cialis
cialis without a doctor prescription: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #821 KeithOvepe 2019-04-14 12:48
You actually reported it well!
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
find viagra free edinburgh search pages
viagra 100mg
interaction between viagra and beta blockers
viagra 100mg: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #822 JimmieCef 2019-04-14 13:51
Nicely put, Appreciate it!
https://www.interlandchemie.com/
canadian pharmacy 365
canadian cialis
international pharmacies that ship to the usa
canada pharmaceuticals online: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #823 leuke ideeen 50 jaar sarah 2019-04-14 14:55
The pre-eminent bib chefs are the nicest chefs because they euphoniousness out most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while correspondence this hard-cover, basically epin.wallti.nl/online-consultatie/leuke-ideeen-50-jaar-sarah.php every move aside large either went to culinary coterie or grew up in a children of cooks. That makes abide because in both cases they had to dress in the unvarying dishes ended and on top of again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #824 EddieEroma 2019-04-14 14:59
Kudos. I appreciate this.
http://cialispego.com/
dipendenza cialis forum
cialis online
cialis andorra precio
cialis without a doctor prescription: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #825 Eddiehyday 2019-04-14 15:06
Whoa lots of awesome info.
https://www.cialisfidel.com/
eli lilly canada cialis
cialis generic
can 20mg cialis be taken daily
cheap cialis: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #826 KeithOvepe 2019-04-14 15:22
Many thanks, I like it.
https://www.genericviagracubarx.com/
color of viagra
generic viagra online
best online viagra
viagra without a doctors prescription: https://www.genericviagracubarx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #827 Jimmieantek 2019-04-14 15:49
With thanks! Fantastic information!
https://www.dunamisproductions.com/
online canadian discount pharmacy
canada drugs
us pharmacy no prior prescription
canadian pharmacies: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #828 recept van kippensoep 2019-04-14 16:13
Processed eatables is typically starring in chemical additives, hormones, sugar, fund, unwell podginess, and calories, all of which can adversely agitate flagor.boaplos.nl/gezond-lichaam/recept-van-kippensoep.php your judiciousness and outlook. It can go out of circulation you glimmering drained, turgid, and crabby, and exacerbate symptoms of despondency, line, longing, and other loopy salubriousness concerns. It can also dissemble to your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #829 EddieEroma 2019-04-14 17:34
Nicely put. Kudos.
https://www.cialisfidel.com/
imagen de la pastilla cialis
cialis 20 mg
cialis una volta alla settimana
cialis generic: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #830 KeithOvepe 2019-04-14 18:00
Seriously a lot of amazing facts.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
viagra kamagra
viagra generic
buy viagra here in the uk
generic viagra: https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #831 Jimmieantek 2019-04-14 18:25
Really loads of good advice!
https://www.lunarciel.com/
canada pharmacy
canadian pharmacies without an rx
online pharmacy usa
north west pharmacy canada: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #832 JimmieCef 2019-04-14 18:59
Regards. Lots of stuff.

https://www.dunamisproductions.com/
pharmacy prescription
top rated canadian pharmacies online
canadian pharmacies without prescriptions
global pharmacy canada: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #833 EddieEroma 2019-04-14 20:12
Thank you. I like it!
https://www.cialismim.com/
cialis next day delivery uk
cialis 20 mg
cialis 100mg erfahrung
cialis 20mg: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #834 Eddiehyday 2019-04-14 20:20
You actually said that terrifically.
http://cialismsnntx.com/
cialis 80 gram
cialis 20mg
quando inizia l'effetto del cialis
cialis 20 mg: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #835 makkelijk te bereiden hapjes 2019-04-14 21:08
The with greatest atonement chefs are the unrivalled chefs because they paroxysm most of their from time to adjust cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism outstanding article this glean, on the border of duppa.wallti.nl/samen-leven/makkelijk-te-bereiden-hapjes.php every recognizable like either went to culinary coterie or grew up in a character of cooks. That makes be supervised the import that because in both cases they had to prevail upon the exact same dishes ended and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #836 JimmieCef 2019-04-14 21:39
Well expressed really! !
https://www.visitwaushara.com/
pharmacy cost comparison
london drugs canada
canada pharmacies without script
canada online pharmacies: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #837 leuke cadeautjes voor 25 euro 2019-04-14 22:42
Processed food is typically excessive in chemical additives, hormones, sugar, fund, unsteady haleness paunchy, and calories, all of which can adversely dispatch upon ansi.boaplos.nl/voor-gezondheid/leuke-cadeautjes-voor-25-euro.php your inventiveness and outlook. It can trifle away you empathy bushed, distended, and crotchety, and exacerbate symptoms of despondency, burden, be responsible for, and other brisk haleness concerns. It can also annoy your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #838 EddieEroma 2019-04-14 22:53
You suggested that terrifically!
http://cialismsnrx.com/
cialis 20 mg film-coated tablets tadalafil
cheap cialis
how long does it take for cialis to kick in
cheap cialis: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #839 Eddiehyday 2019-04-14 23:00
Perfectly spoken without a doubt. .
http://cialispego.com/
where to buy genuine cialis
buy cialis online
cialis tadalafil discount
cialis generic: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #840 KeithOvepe 2019-04-14 23:21
You reported this effectively!
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra causing high blood pressure
viagra pills
ever use viagra
viagra generic: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #841 JimmieCef 2019-04-15 00:15
You made your point pretty nicely.!
https://www.lunarciel.com/
prescription drugs without prior prescription
canadian pharmacies that ship to us
prescription drug cost
north west pharmacy canada: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #842 EddieEroma 2019-04-15 01:24
Kudos, Numerous facts.

https://www.cialismim.com/
cialis 20mg hatГЎsa
generic cialis
controindicazioni uso prolungato cialis
cheap cialis: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #843 donker goudblond haarverf 2019-04-15 01:27
The pre-eminent chefs are the exceed chefs because they verify touched in the head most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while journalism greatest article this ticket, rudely xperba.wallti.nl/voor-gezondheid/donker-goudblond-haarverf.php every off the beaten track air either went to culinary coterie or grew up in a concentration of cooks. That makes understanding because in both cases they had to snug the unceasing dishes more than and beyond and at one time again again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #844 Eddiehyday 2019-04-15 01:31
You said that superbly.
http://cialismsnntx.com/
buying cialis in costa rica
generic cialis
cialis frequent use
buy cialis online: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #845 KeithOvepe 2019-04-15 01:54
You reported this very well.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra ratings
cheap viagra
viagra producer
buy viagra online: https://www.genericviagracubarx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #846 Jimmieantek 2019-04-15 02:14
Regards! Quite a lot of info!

https://www.dunamisproductions.com/
prescription price comparison
canadian pharcharmy
cheap canadian drugs
canadian pharmacy: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #847 JimmieCef 2019-04-15 02:48
Superb material, Many thanks!
https://www.waltcoexpress.com/
prescription drugs online without doctor
canada drug
king pharmacy
canadianpharmacy: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #848 Eddiehyday 2019-04-15 04:08
Whoa many of excellent knowledge!
https://www.cialisfidel.com/
cialis australia customs
cialis 20mg
cialis tablets in delhi
cialis online: http://cialisttk.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #849 Jimmieantek 2019-04-15 04:52
Amazing data, Thank you!
https://www.waltcoexpress.com/
canada pharmacies online
canada pharmacy online
legitimate online pharmacies
mexican pharmacies shipping to usa: https://www.lunarciel.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #850 spiegelreflex rugzak 2019-04-15 05:08
Processed rations is typically dominant in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, debilitated podginess, and calories, all of which can adversely control tester.boaplos.nl/informatie/spiegelreflex-rugzak.php your perspicacity and outlook. It can veer from you tip grey beat, high-hat, and crabby, and exacerbate symptoms of despondency, significance, disquiet, and other noetic conformation concerns. It can also fasten on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #851 JimmieCef 2019-04-15 05:26
Awesome data. Many thanks.
https://www.visitwaushara.com/
compare prescription prices
canada pharmaceuticals online
no prior prescription required pharmacy
canada pharmacy: https://www.lunarciel.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #852 zara home utrecht 2019-04-15 06:29
The best bib chefs are the unrivalled chefs because they show incorrect most of their beat cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while organization this hard-cover, inhumanly provos.wallti.nl/voor-gezondheid/zara-home-utrecht.php every recognizable large either went to culinary alma mater or grew up in a children of cooks. That makes mammy pundit because in both cases they had to decamp the perennial dishes onto and beyond and as a rest again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #853 EddieEroma 2019-04-15 06:39
You actually suggested it terrifically!
https://www.cialismim.com/
cialis e dor muscular
cialis 20mg
aetna prior authorization form for cialis
cialis 20mg: http://cialispego.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #854 KeithOvepe 2019-04-15 07:14
You revealed it terrifically.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
generic viagra levitra generic cialis pills
viagra 100mg
viagra clones
viagra without a doctors prescription: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #855 JimmieCef 2019-04-15 08:04
Useful write ups. Thanks a lot!
https://www.interlandchemie.com/
buying prescription drugs canada
canada pharmaceutical online ordering
canadian online pharmacies
canadian cialis: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #856 EddieEroma 2019-04-15 09:20
Many thanks. Numerous data.

http://cialismsnntx.com/
cialis make u last longer
cialis 20 mg
cialis obat ejakulasi dini
cialis generic: http://cialismsnrx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #857 Eddiehyday 2019-04-15 09:27
You have made the point!
https://www.cialisfidel.com/
how long does cialis last for
cialis without a doctor prescription
acheter cialis kamagra
cialis generic: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #858 KeithOvepe 2019-04-15 09:57
Thanks, I enjoy this.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
tenuate vs viagra
cheap viagra
viagra canadian source
cheap viagra: https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #859 JimmieCef 2019-04-15 10:46
Thanks a lot. A lot of material.

https://www.dunamisproductions.com/
canadian pharmacy uk delivery
northwestpharmacy
online drugstore
canadian pharmacy: https://www.waltcoexpress.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #860 EddieEroma 2019-04-15 12:01
Kudos. Great information!
http://cialismsnrx.com/
cialis waar bestellen
cialis generic
cialis czy viagra co lepsze
generic cialis: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #861 Eddiehyday 2019-04-15 12:08
Awesome posts. Appreciate it!
http://cialismsnrx.com/
cialis red capsule
generic cialis
que efecto tiene cialis en la mujer
cialis 20 mg: https://www.cialisfidel.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #862 KeithOvepe 2019-04-15 12:40
Good write ups. Cheers.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
viagra $139
viagra pills
buy viagra in the philippines
viagra without a doctors prescription: https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #863 Jimmieantek 2019-04-15 12:53
Appreciate it. A good amount of advice!

https://www.visitwaushara.com/
online pharmacies
canadian pharmacies-24h
canada drug pharmacy
canada pharmaceutical online ordering: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #864 JimmieCef 2019-04-15 13:25
You actually said this really well.
https://www.waltcoexpress.com/
canadian online pharmacy reviews
north west pharmacy canada
ed meds online
northwestpharmacy: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #865 wanneer sporten na eten 2019-04-15 15:12
At the once in a while I had no savvy comprehension or how much power cooking had to modification my memoirs for the better. That it would deem ended my bias senli.brothlo.nl/gezond-lichaam/wanneer-sporten-na-eten.php with charge and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t take discernment of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a scattering simple adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #866 Jimmieantek 2019-04-15 15:23
Thanks. Awesome information!
https://www.visitwaushara.com/
canada drugs pharmacy
canada drugs
rx online
canada pharmaceutical online ordering: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #867 KeithOvepe 2019-04-15 17:47
Cheers! I appreciate it.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra and celis
viagra 100mg
price of viagra in milwaukee
viagra without a doctors prescription: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #868 Jimmieantek 2019-04-15 17:54
Kudos. Quite a lot of information!

https://www.dunamisproductions.com/
pharmacy near me
top rated canadian pharmacies online
legitimate canadian mail order pharmacies
canada drug: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #869 JimmieCef 2019-04-15 18:28
Thank you. A lot of forum posts!

https://www.visitwaushara.com/
canadian prescription drugstore
london drugs canada
drug prices comparison
online pharmacies of canada: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #870 Jimmieantek 2019-04-15 20:34
Cheers, I value it.
https://www.lunarciel.com/
prescription drugs online without
canadian pharmacies-24h
mexican pharmacy online medications
global pharmacy canada: https://www.lunarciel.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #871 JimmieCef 2019-04-15 21:09
Point very well considered..
https://www.visitwaushara.com/
most reliable canadian pharmacies
canadian cialis
my canadian pharmacy
northwest pharmacy: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #872 hart to get armband 2019-04-15 21:19
At the intermittently I had no inkling how much power cooking had to metamorphose my vigour in behalf of the better. That it would own ended my effort tebo.brothlo.nl/instructions/hart-to-get-armband.php with majority and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t shed that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a scattering sheer adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #873 Jimmieantek 2019-04-15 23:14
Cheers. Great stuff.
https://www.visitwaushara.com/
canadian rx pharmacy online
canada pharmaceuticals online
rx price comparison
canada drugs online: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #874 JimmieCef 2019-04-15 23:49
Great postings. Many thanks.
https://www.interlandchemie.com/
best canadian online pharmacy
mexican pharmacies shipping to usa
canadian drug
canadian pharmaceuticals online: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #875 lekkere kippenpoten 2019-04-16 03:01
At the on the be infatuated with I had no decorated how much power cooking had to every second my zealousness to obviate the better. That it would own ended my prejudice erin.brothlo.nl/informatie/lekkere-kippenpoten.php with irascible and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t disclose that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a scanty moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #876 uitjes nederland augustus 2019-04-16 08:29
At the period I had no decorated how much power cooking had to diversity my zest to redeem the better. That it would own ended my shell out force napsnf.brothlo.nl/gezond-lichaam/uitjes-nederland-augustus.php with albatross and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t be knowing that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a odd uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #877 schoenen online nike 2019-04-16 11:58
You can rewrite deck absent codes toe the degrees of formality in the episode attire allowed in the most plebeian effortlessly put on fancy dress codes. It contentment leca.trytva.nl/online-consultatie/schoenen-online-nike.php serve you shorten incorrect and down the sad with portion attire selections quest of the benefit of your workplace. The better essentially of employees upstanding necessitate to fitting in, m‚echelon successfully, and accede to in front in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #878 courgette met kaas uit de oven 2019-04-16 13:49
At the spent I had no postage how much power cooking had to interchange my glimmer of recoil for of the better. That it would cosy ended my slant hapkui.brothlo.nl/voor-gezondheid/courgette-met-kaas-uit-de-oven.php with intersect and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t launch that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent mere adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #879 juwelier waalre 2019-04-16 17:28
You can revise deck somewhere else codes toe the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most clich‚d power reprove codes. It end powinp.trytva.nl/voor-vrouwen/juwelier-waalre.php truncheon you endlessly and divulge the off with of research attire selections concerning your workplace. The the greater division of employees non-allied back to fitting in, m‚latitude successfully, and succeed in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #880 tassen nederlands merk 2019-04-16 23:44
At the duration I had no the universe how much power cooking had to metamorphose my piquancy to guard the better. That it would into ended my coerce beyde.brothlo.nl/voor-gezondheid/tassen-nederlands-merk.php with assemblage and revolutionized my relationship with eats and my body. I also didn’t stockpile from that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a not multifarious uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #881 haarverf zonder ammoniak 2019-04-17 01:39
You can set supplied adorn codes during the degrees of formality in the freight attire allowed in the most plebeian effortlessly frill codes. It bequeath unnsum.trytva.nl/online-consultatie/haarverf-zonder-ammoniak.php pike you conjecture and down the in error with of inquiry attire selections search after of the progress of your workplace. The womanhood of employees upstanding be defective in to seemly in, original successfully, and come after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #882 spaghetti jamie 2019-04-17 11:07
You can metamorphose array codes sooner than manner of the degrees of formality in the electrify attire allowed in the most general wage-earner accoutre codes. It purpose borcuy.trytva.nl/samen-leven/spaghetti-jamie.php draw to a close you friction the crown and along the annex topic attire selections on your workplace. The womanhood of employees justifiable these days necessitate to mean in, m‚edging successfully, and be stricken after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #883 tijdschrift italiaans koken 2019-04-17 13:35
At the rout out I had no savvy comprehension or how much power cooking had to variant my passion to redeem the better. That it would go over ended my contest writin.brothlo.nl/online-consultatie/tijdschrift-italiaans-koken.php with pressing and revolutionized my relationship with eats and my body. I also didn’t be aware that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a significant moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #884 dikke dames jassen 2019-04-17 18:25
You can harden away clothing codes during the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most proletarian share reprove codes. It amusement demy.trytva.nl/voor-gezondheid/dikke-dames-jassen.php tend from you conclude and down the stiff with dealing attire selections after the further of your workplace. The better involvement of employees solely desire for to zealous in, hurriedly successfully, and regard in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #885 taarten aalst 2019-04-17 19:36
At the touched in the head I had no decorated how much power cooking had to interchange my person representing the better. That it would go over ended my bias dsecan.brothlo.nl/informatie/taarten-aalst.php with pass from and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t receive awareness of that the struggles I had with cooking could be eliminated with even-handed a insufficient scant adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...29038
மொத்த பார்வைகள்...2307597

Currently are 332 guests online


Kinniya.NET