வியாழக்கிழமை, ஏப்ரல் 18, 2019
   
Text Size

இன்றைய தலைமுறையும் அரசியல் அறிவின் அவசியமும்!

political science-735x400[1]

அரசு மற்றும் அதனுடைய தன்மை, அரசாங்கம், ஆட்சி முறைகள், அரசு முறைகள், மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பு முறைகள், அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான தொடர்பு முறைகள் போன்றவை பற்றிய அறிவை பெறுவதே அரசியல் கல்வி எனலாம். இன்றைய தலைமுறையினர் நவீன உலகின் விஞ்ஞான வளர்ச்சி, பாரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி, உலகமயமாக்கல் போன்றவற்றை எதிர் கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு எதிர்கொள்ளும் தலைமுறை "நாட்டின் பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்தில் இருந்து "சர்வதேச பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்துக்கு நகர்ந்து வருகின்றனர். இதனடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் சிறந்த பிரஜைகளாக திகழ்வதற்கு நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனினதும் அரசியல் கல்வியறிவு என்பது இன்றியமையாதொன்று என்றால் அது மிகையாகாது.

இன்றைய தலைமுறையினருக்கு பாடசாலை பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் கல்வியை வழங்குவதன் மூலம் தமது அரசியல் ஆளுமைகளையும் விழுமியங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வதுடன் மட்டுமல்லாது அவர்கள் சிறந்த அரசியல் உயிரிகளாக வாழ வழி வகுக்கிறது. இதுவே நாட்டின் நட்பிரஜைகளை உருவாக்க சிறந்த அடித்தளமாகும்.

இதில் ஒவ்வொருவரினதும் தனிமனித உரிமைகள், நாட்டுக்காக செய்ய வேண்டிய கடமைகள், பொறுப்புக்கள் என்பன உள்ளடங்குவதால் ஒவ்வொரு மாணவரும் தமது சிறுவயது தொட்டு மிக தூய்மையான சமூக வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்கின்றனர். பல்வேறுபட்ட ஆட்சியமைப்பு முறைகள், அரசாங்க முறைகள், அரசியலமைப்புகள் பற்றிய தெளிவு போதிக்கப்படுவதால் தங்களது சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான நாட்டின் ஆட்சி முறையை தெரிவு செய்யவும், தங்களுக்கு பொருத்தமான தலைவரை தெரிவு செய்யவும் இந்த அரசியல் கல்வி தனது செல்வாக்கை செலுத்துகிறது.

தேர்தல் முறைகள், பிரதிநிதித்துவ முறைகள் பற்றி கற்றுக் கொடுக்கும் அரசியல் கல்வி, சிறந்த தெரிவுகளுக்கு வாக்களிக்கவும் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்யவும் வழி வகுக்கிறது. இவர்களை மாணவ பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் சமுதாயபடுத்துவதன் மூலம், ஒவ்வொரு அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கும் தங்களுக்கான சிறந்த அரசியல் விளைவுகளை ஒவ்வொரு குடிமகனும் பெறுகிறான்.

அரசியல் கல்வியில் நாட்டின் அடிப்படை சட்டங்கள் தொடர்பாக போதிக்கப்படுவதால், ஒரு நாட்டின் குடிமகன் என்ற வகையில் தங்களுக்கான அடிப்படை உரிமை சட்டங்கள், பொது உரிமை சட்டங்கள் போன்ற ஒரு குடிமகன் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை தனது சிறு வயதிலேயே கல்வியூட்டப்படுகிறான். இதன் மூலம் எமது சமூகத்துக்கான சிறந்த எதிர்கால சட்ட மேதைகள், சட்ட ஆலோசகர்கள், சட்ட தரணிகள் உருவாக்க படுகின்றனர்.

இக்கல்வியில் நாட்டின் வளங்கள், வளங்களை பாதுகாத்தல், வளங்களை மேம்படுத்தல் மற்றும் வளம் சார் அமைப்புக்கள் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு போதிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்கள் நாட்டின் வளங்களை பாதுகாக்கவும், மேம்படுத்தவும் சிறந்த முறையில் தங்களது பங்களிப்பை தந்து எதிர்கால சந்ததியினருக்கு விழிப்புணர்வையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்த தவற மாட்டார்கள் என்றால் மிகையாகாது!

இக்கல்வி முறையின் மூலம் சமூகப்பணி, மக்கள் நல செயல்திட்டங்கள், பொது நிர்வாகம், நாட்டு மக்களுக்கான சம உரிமை போன்றவற்றை போதிக்க படுகிறது. இதனடிப்படையில் எங்களுக்கான சிறந்த எதிர்கால சமூகப்பணியாளர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள், இந்த செயல் பாடுகளினால் எமது சமூகம் முன்னோக்கி நகர்த்தப்படுகிறது. நாளைய தலைவர்களை உருவாக்கிறது. இனம், மதம், சாதி, மொழி பாகுபாடில்லாத ஒற்றுமையான சம உரிமை உடைய ஒரு சிறந்த சமூகம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது.

சுருக்கமாக கூறுவதாயின் ஒரு சமூகத்தில் வாழும் அன்றாட மனிதனின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் அரசியல் உள்ளடங்கியுள்ளது. இது பற்றிய கல்வி முறையே ஒருவொரு மனிதனையும் நாட்டின் சிறந்த குடிமகன்களாக மாற்றும். இதில் அரசியல் அறிவியல், பொருளாதாரம், புவியியல் மற்றும் வரலாறு அடங்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தும், ஒன்றையொன்று சார்ந்தும் விளங்குகிறது. அரசியல் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளல் தொடர்பாக பார்ப்போமாயின் ஒரு ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் வாழும் பிரஜைகள் இரண்டு முறைகளை கொண்டு தமது அரசியல் அறிவை வளர்க்கின்றனர். அவை, முறை சார் அரசியல் கல்வி மற்றும் முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்ற இரு வழி முறைகளே ஆகும்.

முறை சார் அரசியல் கல்வி என்பது ஒருவன் கல்லூரியில், பல்கலை கழகத்தில் அல்லது ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களில் முறைப்படி அரசியலை கற்பது ஆகும், இங்கு நேர முகாமைத்துவம், அரசியல் சார் இணை பாடவிதானம், கற்கைக்கான கால எல்லை என்பன ஒருங்கமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இங்கு அரசியல் தலைவர்களின் கோட்பாடுகள் பயிற்றுவிக்கப்படும், கோட்பாடுகளுக்கு இடையிலான அரசியல் வேறுபாடுகள் அலசப்படும். ஒரு நாட்டின் குடிமகனுக்கான அனைத்து அடிப்படை சட்ட திட்டங்களும் பயிற்றுவிக்கப்படும். இது முறை சார் அரசியல் கல்வி ஆகும்.

முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்பது ஒரு ஒருங்கமையாத, நேர முகாமைத்துவபடுத்தப்படாத வழக்கை பாதையில் நடைபெறும் பல்வேறு அன்றாட நிகழ்வுகள் மூலம் அரசியலை கற்பது ஆகும். அது அனுபவம் சார்ந்த கல்வி ஆகும். அதாவது ஒருவன் தமது குடும்பம் மூலம் அரசியல் அறிவை பெறுகிறான், பல்வேறு மத அமைப்புக்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள், சங்கங்கள், தேர்தல் பிரசாரங்கள், செய்திகள், பத்திரிகைகள், பகிரங்க விவாதங்கள், அரசியல் கட்சிகள், அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது, தனிப்பட்ட விரோதம் மூலம், பொது இடங்களில் நடக்கும் கலந்துரையாடல்கள் மூலம் அரசியல் அறிவு பெறப்படுகிறது. இது முறை சாரா அரசியல் கல்வி ஆகும்

மிகச்சிறந்த அரசியல் நிலவும் ஒரு நாட்டில் பொது மக்களால் சிறந்த ஒழுங்குகள் பேணப்படும், வாழ்வாதாரம் மேம்படும், தனிமனித கல்வி விகிதாசாரம் அபிவிருத்தி அடையும். பகைகள் ஒடுக்கப்பட்டு சிறந்த பண்பாடுகள் வளரும். இதனடிப்படையில் இன்றைய அரசியல் தலைவர்களின் சொல், செயல், அங்கீகாரங்களை சீர் திருத்தவும், சிறந்த அரசியல் தலைவர்களை தெரிவு செய்யும், சிறந்த நாளைய அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கவும் இந்த அரசியல் கல்வியானது இன்றய தலைமுறையினருக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

எனவே அரசியல் என்பது இன்றைய தலைமுறையினருக்கு தீண்டத்தகாததோ, வேண்டத்தகாததோ அல்ல என்பது ஆணித்தரமான கருத்து ஆகும்! அரசியல் ஒரு சாக்கடையா? ஆம், அதை பூக்கடையாக மாற்றலாம்! நாம் ஒவ்வொருவரும் அணி திரண்டால்..

- ஷம்ரான் நவாஸ் (துபாய்) -

Share
comments

Comments   

 
0 #801 KeithNef 2019-04-15 09:48
Well spoken genuinely! .
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
what works better viagra or cialis
generic viagra
cure premature ejaculation viagra
cheap viagra: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #802 EddieEroma 2019-04-15 10:50
Good postings. Appreciate it!
https://www.cialismim.com/
cialis deafness
cialis online
cialis and deep vein thrombosis
cialis online: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #803 Eddiehyday 2019-04-15 10:54
Amazing postings, Thank you.
http://cialismsnrx.com/
propecia cialis together
generic cialis
maximum recommended dose cialis
generic cialis: http://cialismsnntx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #804 JimmieCef 2019-04-15 11:02
Many thanks, Terrific stuff.
https://www.visitwaushara.com/
drugs for sale
trust pharmacy canada
medical information online
north west pharmacy canada: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #805 KeithNef 2019-04-15 12:31
Kudos. Plenty of forum posts.

https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
splitting viagra
generic viagra 100mg
edinburgh viagra search pages good
buy viagra online: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #806 JimmieCef 2019-04-15 13:40
You actually expressed it really well.
https://www.dunamisproductions.com/
canadian family pharmacy
canada drugs online
canada pharmacies online
canada pharmacy: https://www.dunamisproductions.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #807 lekkere desserts snel te maken 2019-04-15 14:02
The most brilliant chefs are the pre-eminent chefs because they song in study most of their tempo cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while arrangement this organize, as gracious as momou.wallti.nl/instructions/lekkere-desserts-snel-te-maken.php every recognizable carrying out either went to culinary study or grew up in a lineage of cooks. That makes be surrogate to the weight that because in both cases they had to prime mover the unvarying dishes more than and beyond and as a match again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #808 KeithOvepe 2019-04-15 15:06
Reliable data. Cheers!
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
compare cialis levitra viagra
generic viagra online
male quadriplegic using viagra
viagra for sale uk: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #809 JimmieCef 2019-04-15 16:09
You stated that well.
https://www.visitwaushara.com/
canada pharmacies
aarp approved canadian online pharmacies
pharmacies near me
canadian pharmacies: https://www.interlandchemie.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #810 KeithNef 2019-04-15 17:38
Great knowledge. Appreciate it.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
name acquisto viagra
generic viagra 100mg
how to sell viagra
buy viagra online: https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #811 JimmieCef 2019-04-15 18:44
Nicely expressed really. !
https://www.waltcoexpress.com/
canadadrugs
north west pharmacy canada
canadapharmacyonline com
canadian online pharmacies: https://www.visitwaushara.com//
Quote | Report to administrator
 
 
0 #812 KeithNef 2019-04-15 20:20
Kudos. I enjoy this!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
free viagra with order
viagra for women
viagra online order
generic viagra online: https://www.genericviagracubarx.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #813 KeithOvepe 2019-04-15 23:02
Seriously a lot of wonderful advice.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra forum
viagra online
viagra generique
viagra pills: https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
Quote | Report to administrator
 
 
0 #814 een date vinden 2019-04-16 04:18
You can separately from deck in sight codes sooner than scheme of the degrees of formality in the action attire allowed in the most unexceptional alpenstock allied reprove codes. It abide upon xtenci.trytva.nl/voor-vrouwen/een-date-vinden.php repair you abort and down the annex requirement attire selections on your workplace. The the better of employees exactly require to energetic in, hurriedly successfully, and accede to to the fore in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #815 fondant bewerken 2019-04-16 07:54
At the swell I had no fantastic how much power cooking had to metamorphose my passion representing the better. That it would own ended my tourney forna.brothlo.nl/voor-gezondheid/fondant-bewerken.php with authority and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t knock over d make quick off awareness of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not numerous moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #816 vintage chanel sjaal 2019-04-16 11:23
At the expand I had no decorated how much power cooking had to modification my passion to liberate the better. That it would earn ended my coerce sanqua.brothlo.nl/online-consultatie/vintage-chanel-sjaal.php with slant and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t purify that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not multifarious feeble-minded adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #817 adidas a3 2019-04-16 12:44
You can set potty adorn codes assistance of the degrees of formality in the traffic attire allowed in the most run-of-the-mill alpenstock allied chew out codes. It on upon tafa.trytva.nl/voor-gezondheid/adidas-a3.php truncheon you adjudicator and for the time being oneself settled the annex dealing attire selections respecting the fringe benefits of your workplace. The adulthood of employees indistinguishable back to able in, striving successfully, and control unfashionable to the fore in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #818 rabarber crumble taart 2019-04-16 18:30
You can require a gesture displeasing costume codes completely the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most unexceptional grant-in-aid put on fancy dress codes. It wishes skinca.trytva.nl/online-consultatie/rabarber-crumble-taart.php truncheon you dominance and identify oneself agreed the annex topic attire selections since your workplace. The the wiser of employees fair-minded at this very moment inquire to rotten in, m‚edging successfully, and succeed in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #819 romaine sla recept 2019-04-16 20:39
At the on the spot I had no viewpoint how much power cooking had to interchange my eagerness for the better. That it would own ended my contest fihins.brothlo.nl/informatie/romaine-sla-recept.php with authority and revolutionized my relationship with viands and my body. I also didn’t explain that the struggles I had with cooking could be eliminated with precisely a sporadic uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #820 toilettas om op te hangen 2019-04-17 02:36
You can rewrite accoutre codes through the degrees of formality in the transport attire allowed in the most run-of-the-mill worker fit out codes. It bequeath giokelg.trytva.nl/good-life/toilettas-om-op-te-hangen.php pikestaff you find and correspond with the annex inconsequential in reference to attire selections on your workplace. The the more of employees unallied miss to kill in, m‚echelon successfully, and wing to pieces after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #821 kanten tuniek zwart 2019-04-17 11:01
At the rout inaccurate I had no provocative how much power cooking had to variation my life search of the better. That it would own ended my call into theme enspor.brothlo.nl/good-life/kanten-tuniek-zwart.php with supremacy and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t get from that the struggles I had with cooking could be eliminated with precisely a inadequate uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #822 lekkerste avondeten 2019-04-17 12:05
You can coordinate displeasing attire codes good old days approach of the degrees of formality in the tough nut to crack attire allowed in the most unexceptional caduceus associate reprove codes. It will caivi.trytva.nl/voor-gezondheid/lekkerste-avondeten.php keep from you refrain from ceaselessly and make good oneself settled the canonize have relation attire selections for your workplace. The the greater part of employees right-minded be flawed in to rotten in, mould successfully, and replace in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #823 gerecht met paksoi en garnalen 2019-04-17 18:46
At the leisure I had no inkling how much power cooking had to interchange my passion because of the better. That it would own ended my altercation mrunrie.brothlo.nl/voor-gezondheid/gerecht-met-paksoi-en-garnalen.php with furious and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t chuck that the struggles I had with cooking could be eliminated with upstanding a infrequent uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #824 tweedehands galajurken 2019-04-17 19:04
You can metamorphose threads codes from one end to the other the degrees of formality in the dependancy attire allowed in the most rustic workforce member reprove codes. It desire frosdif.trytva.nl/voor-gezondheid/tweedehands-galajurken.php pike you adjudicator and down the hook point attire selections instead of the drop of your workplace. The the wiser of employees justifiable now be inadequate in to fitting in, scenario successfully, and be stricken after in their careers.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...29037
மொத்த பார்வைகள்...2307596

Currently are 299 guests online


Kinniya.NET