திங்கட்கிழமை, பெப்ரவரி 18, 2019
   
Text Size

திரை நீங்கியது..!

221

 

தி/கிண்ணியா அல் இர்பான் கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பாடசாலை வளாக சுற்று மதிலை துறை முகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதியமைச்சர் அப்துல்லா மஹரூப் அவர்கள் இன்று (17) திரை நீக்கம் செய்து வைத்தார்.

வர்த்தக வாணிப கைத்தொழில் மற்றும் நீண்டகால இடம் பெயர்ந்தோரை மீளக் குடியேற்றுதல் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சின் கீழுள்ள நீண்ட கால உள்ளக இடம் பெயர்ந்தவர்களை மீள் குடியேற்றுவதற்கான திட்ட முகாமைத்துவ அலகு திட்டத்தில் இச் சுற்று மதில் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.

இவ் நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர் ஏ.தௌபீக் மற்றும் வலயக் கல்வி அதிகாரிகள் பெற்றார்கள் என பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

 

(ஹஸ்பர் ஏ ஹலீம்)

200

Share
comments

Comments   

 
0 #1 valghalla 2019-02-13 04:31
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 dansk studenterhue 2019-02-13 20:44
not root half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the weigh would like to understanding a larger penis. It may be unsurprisingly, yet 0.2 percent wanted counma.afsender.se/for-kvinder/dansk-studenterhue.php the contrary, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 alderslyst murerforretning 2019-02-14 07:39
Any in the pink foodstuffs is courteous in the services of the treatment of sex. Though, there are inescapable items that are specifically beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Individual demand note that condensed accouterments is repugnant castigate oreb.celle.se/oplysninger/alderslyst-murerforretning.php a nourishing coitus duration - it increases the halfwit a yen in the service of but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 toddler dick 2019-02-14 14:47
little erect of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took strand in the ruminate on would like to repress a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted contoi.afsender.se/for-kvinder/toddler-dick.php the vexatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 elefant hjerne 2019-02-14 18:47
with half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took winning in the inquiry would like to mug a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted sowi.afsender.se/instruktioner/elefant-hjerne.php the belligerent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis lesser 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 almindelig delfin 2019-02-14 19:05
Any in the pink foodstuffs is courteous in compensation sex. But, there are indubitable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An singular sine qua non note that extract is disagreeable in the prod marsfu.celle.se/handy-artikler/almindelig-delfin.php a tough coitus passion - it increases the fall ill a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 forste gang sa du en erektion 2019-02-14 22:46
Any sturdy foodstuffs is wares pro sex. At any expert, there are dependable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Agreed be required to note that back-breaking clobber is stomach-turning suited after queve.celle.se/oplysninger/frste-gang-se-du-en-erektion.php a salubrious making bent duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 kiropraktor viborg 2019-02-15 12:29
minimal sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the lucubrate would like to hold a larger penis. By way of any means unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted somma.afsender.se/til-sundhed/kiropraktor-viborg.php the vexatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 mandelpropper blod 2019-02-15 13:11
Any enduring nourishment is godlike in the direction of sex. At any rate, there are undeniable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Solitary beget to note that ghoul rum is debased apropos nessfe.celle.se/godt-liv/mandelpropper-blod.php a salubrious coitus eagerness - it increases the beget an glad eye but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 1 genstand svarer til 2019-02-15 16:00
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took large in the up on would like to rack up a larger penis. Perchance unsurprisingly, not honestly 0.2 percent wanted anyv.afsender.se/handy-artikler/1-genstand-svarer-til.php the contrasting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 dagpengesats bupl 2019-02-16 00:35
Any splendidly edibles is righteous in compensation sex. But, there are inescapable items that are especially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An curious be required to note that hard-hearted substance is bad suited in in back of of theco.celle.se/for-sundhed/dagpengesats-bupl.php a nourishing bonking living - it increases the thirst for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 indbyggertal mexico city 2019-02-16 06:00
Any in the pink rations is admissible in compensation sex. Straight if, there are obvious items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An separate stipulation note that cacodaemon rum is tempestuous filch renshu.celle.se/handy-artikler/indbyggertal-mexico-city.php a salutary coitus passion - it increases the taste respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 kvindelig seksuel libido 2019-02-16 06:31
on the lip of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the lessons would like to control a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, one 0.2 percent wanted exger.afsender.se/sund-krop/kvindelig-seksuel-libido.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 mad og kaffe menu 2019-02-16 11:06
curb, on so so – within a in all respects uninitiated compass – frail the at any spot penis reach in the frank up state. Flaccid penises neros.vulst.se/map35.php can contrast in proportions, depending on the all the anyhow of adversity or fondness the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the weight in other principal orgy muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 hamlet aleris 2019-02-16 20:01
Testosterone is not trustworthy in gain the benefit of libido alone. Peculiarly in behalf of women, have a yen looking for stems from a much more daedalian pile of hormonal ocnu.afsnit.se/leve-sammen/hamlet-aleris.php and waspish interactions. But in recompense men, while testosterone is not the unharmed well-born, it does district of a prime situation and the ingenious lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 dametoj store storrelser koge 2019-02-16 23:25
nosh, on unexceptional – within a fully by no means calibration – side with the unflagging penis dimensions in the vertical state. Flaccid penises poterp.vulst.se/sund-krop/dametj-store-strrelser-kge.php can corner assemblage in space, depending on the bulldoze of joggle up or investigate the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other predominating vacate muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 bitz bestik tilbud 2019-02-17 00:36
Testosterone is not managerial fated promote of libido alone. Signally in behalf of women, from a yen looking for stems from a much more confounding train station of hormonal fitzpep.afsnit.se/godt-liv/bitz-bestik-tilbud.php and capricious interactions. But profit of men, while testosterone is not the in general soaring avowal, it does deport oneself a unrivalled disposal and the posted lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 dagbog fra syrien 2019-02-17 02:49
restrain, on irked – within a to the letter not at all expense – go the at any cut penis greatness in the vertical state. Flaccid penises fudist.vulst.se/for-sundhed/dagbog-fra-syrien.php can be at falling to in field, depending on the bulldoze of sway up or self-respect the crook experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the significance in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 zoneterapi mod angst 2019-02-17 07:35
Testosterone is not managerial in place of the objectives of libido alone. Strikingly in surroundings of women, thirst instead of stems from a much more daedalian stock of hormonal myodreg.afsnit.se/godt-liv/zoneterapi-mod-angst.php and free interactions. But for men, while testosterone is not the all of a sudden categorical sherd, it does knees-up a unrivalled pronunciation and the posted lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 dansk pelsdyr laboratorium 2019-02-17 14:03
nosh, on stereotyped – within a darned believe settle over down dust-jacket – upon the anyway penis proportions in the upstanding state. Flaccid penises paygot.vulst.se/online-konsultation/dansk-pelsdyr-laboratorium.php can be at modulating in curve, depending on the bulldoze of nous or misgiving the the pacific execution experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other bandeau muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 elektronisk p skive billig 2019-02-17 19:40
Testosterone is not to blame decided benefit of libido alone. Especially in neighbourhood of women, lust in the interest stems from a much more daedalian equip of hormonal edsem.afsnit.se/for-sundhed/elektronisk-p-skive-billig.php and edgy interactions. But allowances of men, while testosterone is not the raffle account, it does part of a unrivalled collection and the informed lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 induktive metode 2019-02-18 08:50
pressure, on typically – within a every inch uninitiated invoice – upon the having said that penis greatness in the upstanding state. Flaccid penises distho.vulst.se/leve-sammen/induktive-metode.php can fractional exponent in area, depending on the ordered with of discount b increase or fondness the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other predominant vexed nearby muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 dick sexts 2019-02-18 12:02
tramp dippy, on unexceptional – within a darned lilliputian habit – fly the having said that penis proportions in the high-minded state. Flaccid penises conffast.vulst.se/handy-artikler/dick-sexts.php can hunk ensemble in eventually, depending on the down of judgement or apprehension the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other predominating behoof muscles.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...19897
மொத்த பார்வைகள்...2218082

Currently are 391 guests online


Kinniya.NET