ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஜூலை 15, 2018
   
Text Size

கவிதை

 11

பணிந்தன உள்ளம்!!

சிந்தைகள் சிதைந்திட!
சீறிப் பாயும் கவலைகள்!
சிலையாய் நின்று!
சுகத்துக்கு தடுப்பாய்!
சந்தமாய் நிற்கின்றன!!

 

 

PT Asees Photo

தனது மாமாவின் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு தாய் தனது மகனிடம் கேட்டுக்கொண்டபோது. அதற்கு விரும்பாத அம்மகன் தாயாருக்கு தன் உள்ளத்துணர்வுகளை பின்வருமாறு தெரியப்படுத்துகிறான்.

 

 black-and-white-11

விளக்கென்வைட் நினைவுகள்- 01

எனது மருதாணி மனசு
டீனேஜ் தீவுகளில்
அமர்ந்த படி எழுதும்
அன்புள்ள கடிதம்

 

கரடிபொம்மை

sajath

பிறதோழமைகள் பற்றி

புறம் பேசி

மனிதமாமிசத்தைதிண்ணும்

கரடிபொம்மையான அவன்

உதட்டால் வெள்ளைமொழிகள் பேசி

உள்ளத்தால் கறுப்புகுரோதங்களை

மூங்கில் மரமாய்

வளர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான்

 

thankful

உதவிக்கு வெகுமதி
நன்றி!!
உப்பாகிலும் நீ மதி
சிந்தி!!
குறள் பல கூறும்
இந் நன்றி!!
இதை போற்றினார் வாழ்வதில்
நிம்மதி!!

 

பக்கம் 3 - மொத்தம் 47 இல்

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...14503
மொத்த பார்வைகள்...2071427

Currently are 209 guests online


Kinniya.NET